Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udbredelse af elbiler i Region Hovedstaden – en strategisk satsning i klimastrategien v. Konsulent Martin Mogensen 25.Oktober 2012 Navn (Sidehoved/fod)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udbredelse af elbiler i Region Hovedstaden – en strategisk satsning i klimastrategien v. Konsulent Martin Mogensen 25.Oktober 2012 Navn (Sidehoved/fod)"— Præsentationens transcript:

1 Udbredelse af elbiler i Region Hovedstaden – en strategisk satsning i klimastrategien v. Konsulent Martin Mogensen 25.Oktober 2012 Navn (Sidehoved/fod)

2

3 KKR HOVEDSTADEN Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategiens fælles vision ”I 2025 er hovedstadsregionen den mest klimaberedte og energieffektive region i Danmark baseret på stærke regionale og tværkommunale samarbejder, hvor innovative offentlig-private partnerskaber bidrager til grøn vækst i international topklasse.” www.regionh.dk/klimastrategi

4 KKR HOVEDSTADEN Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategiens initiativer To strategiske satsninger igangsættes af region og KKR • Hovedstaden som førende elbilregion • Vision for et sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi Ni handlinger for interesserede kommuner og regionen 1. KLIKOVAND – klima, kommuner og vand 2. Risikokortlægning 3. Vådområder som ressource i klimatilpasning og som rekreativt potentiale 4. Klimavenlige busser 5. Grøn mobilitetsplanlægning og samkørsel 6. Massive energibesparelser i offentlige byginger 7. Energirenovering af private bygninger 8. Styrket brug af offentlige klimavenlige indkøb 9. Borgernes og virksomhedernes klimaadfærd

5 KKR HOVEDSTADEN Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategiens fem spor Spor 1: En klimaberedt region Spor 2: Klimavenlig transport Spor 3: Omstilling af energisystemet Spor 4: Energieffektive bygninger Spor 5: Klimavenligt forbrug og indkøb Hvert spor har • Mål • Succeskriterier • Initiativer • Anbefalinger

6 KKR HOVEDSTADEN Klimastrategi for hovedstadsregionen Spor 2: Klimavenlig transport • Udfordring: Omstilling til klimavenlig biltransport • Mål: Hovedstadsregionen er foregangsregion ift. elbiler og testområde for sammenhængende markeds- opbygning. Derved tiltrækkes investeringer og skabes nye, blivende jobs. • Succeskriterium: I 2015 er 25 % elbiler af den offentlige bilpark elbiler og der er 12.000 elbiler i regionen • Strategisk satsning: Hovedstadsregionen som førende elbilregion

7 Hovedstadsregionen som førende elbilregion • Hvorfor : Markant reducere CO2 fra transporten, skabe bedre byrum via færre partikler og mindre larm og realisere erhvervspotentialer (vækst og beskæftigelse) • Hvordan: Samle offentlige og private aktører om udvikling af en fælles vision og plan for at hovedstadsregionen bliver en førende elbilregion samt realisering af omstillingen til elbiler •Hvad: Spor 1: Lette kommuner og regionens egen overgang til elbiler (regionalt rejsehold, drejebog for omstilling til elbiler, indkøbs-samarbejde mv.) Spor 2: Lette overgangen til elbiler for borgere og virksomheder (strategi og praktiske retningslinjer for etablering af off. infrastruktur, oplysningsarbejde mv.) Spor 3: Udvikle og gennemføre demonstrationsprojekter (brug af elbiler i off. drift (test-en-elbil), forsøg med deleelbiler mv.)

8 Succeskriterier 2015 Førende elbilregion • 12.000 elbiler på vejene i hovedstadsregionen, hvoraf størstedelen er privatejet. • 25 procent af den offentlige bilpark i hovedstadsregionen er elbiler eller andre biltyper drevet af fossilfri energi • Der er etableret et kommunalt elbilfællesskab. • Samarbejde mellem offentlige myndigheder og private operatører om planlægning og udrulning af en sammenhængende ladeinfrastruktur til elbiler. • Kommuner og region har gennemført analyser af eget transportbehov med henblik på flådestyring, rationalisering af drift og optimering af den offentlige vognpark.

9 Mål 2025 Førende Elbilregion • Hovedstadsregionen er foregangsregion for udvikling af klimavenlig transport med fokus på elbiler, cyklisme og kollektiv transport • Hovedstadsregionen er testområde for en sammenhængende opbygning af et marked for elbiler • Kommuner og region har indført flådestyring af egen vognpark og udskiftet egne bilparker til persontransport med elbiler eller andre klima- og miljøvenlige køretøjer

10 Aktionsplan Handlinger Indsatsområder - barrierer Mission – vejen vi vil gå Ambition – drømmen vi vil nå 2015: Elbilfællesskab med 25 % offentlige elbiler og 12.000 elbiler i regionen Roadmap med konkrete handlinger på aktion, kommunikation og organisation Spor 1: Kommuner og regionens egen overgang til elbiler. ! Spor 2: Lette og stimulere overgangen for borgere og virksomheder ! Spor 3: Forsøgs- og demonstrations projekter !

11 ”Electric Hub Denmark” Indsatsen samles i én indgang til elbilaktiviteter i hovedstadsregionen. Indgangen skal 1. Bistå kommunernes og regionens omstilling til elbiler 2. Gøre det enkelt for og tiltrække internationale virksomheder 3. Markedsføre regionens omstilling og afholde seminarer 4. Gennemføre forsøgsprojekter i samspil med relevante parter

12 Regionalt rejsehold • Uvildig og professionel vejledning til kommunerne • Flåde- og mobilitetsanalyse – omstilling af bilparken • Drejebog for overgang til miljørigtige transportmidler • Indkøbssamarbejde • Opsamling af informationer og viden – forankres i sekretariatet

13 Igangsatte projekter • Europas største test af elbiler – test-en-elbil: 35 elbiler og 210 familier på halvandet år • Analyse af pendlemønstre i Hovedstadsregionen og Øresundsregionen, som danner udgangspunkt for ladeinfrastruktur • Sekretariat (Electric Hub”) – en indgang til elbiler i regionen • Rejsehold – flådeanalyser af kommuners bilpark

14 Spørgsmål? Hvad synes i? Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling Konsulent Martin Mogensen Mail: martin.mogensen@regionh.dk Tlf : 38 66 65 38


Download ppt "Udbredelse af elbiler i Region Hovedstaden – en strategisk satsning i klimastrategien v. Konsulent Martin Mogensen 25.Oktober 2012 Navn (Sidehoved/fod)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google