Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tjek-ud konference Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 22. September 2014 Velkommen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tjek-ud konference Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 22. September 2014 Velkommen."— Præsentationens transcript:

1 Tjek-ud konference Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 22. September 2014 Velkommen

2 Projektets baggrund I januar 2012 blev Ringkøbing-Skjern Kommune bevilget 1.537.000 kroner af Ministeriet for Sundhed og forebyggelse til projekt ”Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade” Projektet forløber 2012-2014

3 Projektets indhold Projektet går på tværs af fem fagområder: Sundhed og Omsorg, Handicap og Psykiatri, Beskæftigelse, Børn og Familie og dagtilbud og undervisning. Projektets formål er: –At skabe fælles koordinering af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade. –At øge og opkvalificere Ringkøbing-Skjern Kommunes rehabiliteringstilbud –At opkvalificere medarbejderne fra de fem fagområder på hjerneskadeområdet.

4 Projektets indhold Gennem 2013 og 2014 er 100 medarbejdere blevet uddannet specifikt indenfor neurorehabilitering. Derudover er 15 medarbejdere blevet uddannet som nøglepersone I projektperioden er der ligeledes blevet set på kommunens rehabiliteringstilbud. I projektperioden er der specielt arbejdet med de koordinerende niveauer i hjerneskaderehabilitering på tværs af de fem fagområder.

5 Der er opnået gode resultater i projektet – hvorfor? Udgangspunkt i borgerens ressourcer Høj faglighed Tværfagligt samarbejde Inddragelse af borgerens omkringliggende ressourcer Helhedsorienteret indsats i forhold til borgeren

6 Vi har talt om tværfagligt samarbejde i mange år Det er noget, vi vil, men det kniber med prioriteringen Når vi har travlt, nedprioriteres det tværfaglige samarbejde og vi har en tendens til at arbejde indenfor rammerne af vores egen faglighed/fagområde

7 Tværfagligt samarbejde er et meget vigtigt element i nytænkningen af velfærdsydelserne til borgerne Når der arbejdes på tværs af fagligheder, opstår der nye måder at tilrettelægge indsatserne i forhold til borgerne (Grænsekrydsende innovation) Samarbejde på tværs giver helhedsorienterede indsatser  Tværfagligt samarbejde bør prioriteres højt

8

9 VISION Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.

10 Vi skaber høj kvalitet sammen med den aktive borger Naturens Rige! Det gode liv Vi koordinerer på tværs i organisationen Uddrag af direktionens strategiplan 2015 til 2018 12. Juni 2014 Helhed og produktivitet i et koncernperspektiv Vi optimerer drifts- processerne Høj trivsel

11 Eksempler på tværfaglige samarbejder Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rehabiliteringsteamet i beskæftigelse (tidligere potentielle førtidspensionister) Team Tværs (unge udsatte mellem 15 og 30 år) Det er svært for os, men brugerne er meget tilfredse med, at vi tænker på tværs i indsatsen

12 Hvad med fremtiden? Styregruppen (fagcheferne har besluttet, at vi ønsker at videreudvikle samarbejdet) Der blev desværre ikke sat midler af i budgetforliget –Senhjerneskadekoordinator –Løft af serviceniveauet MEN  Vi sætter os sammen i styregruppen og udtænker løsninger indenfor de eksisterende rammer

13 Tillykke med projektet I er med til at gøre en forskel for borgere med senhjerneskade I er med til at give dem et godt liv – Et liv i balance – inden for de vilkår, de har Det er lykkes –fordi I har en høj faglighed om emnet –fordi I sætter jeres faglighed i spil i det tværfaglige samarbejde –fordi I dermed er med til at sikre en helhedsorienteret indsats


Download ppt "Tjek-ud konference Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 22. September 2014 Velkommen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google