Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er neurofaglig viden?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er neurofaglig viden?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er neurofaglig viden?
Navn (Sidehoved/fod)

2 1,5 kg fedt – 100 milliarder celler – 7 millioner års udvikling

3 Hvad er neurofaglig viden?
Det er den viden og de kompetencer som den enkelte fagperson skal besidde, for at kunne indgå i det samlede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade - på et kompetent og gradueret fagligt grundlag. dette kræver såvel mono-, som tværfaglige kompetencer. Og dermed indsigt i ikke kun egne, men - også andre faggruppers kompetencer.

4 Hvad er med til at sætte rammen?
Den historiske udvikling Rehabiliteringsbegrebet ICF forståelsesramme og statusrapport Sundhedsstyrelsens MTV Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for rehabilitering af børn og voksne med erhvervet hjerneskade. Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning

5 Hvad er neurorehabilitering?
”Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne forårsaget af neurologisk sygdom er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne.” WHO. Hjerneskadede er en særlig udfordring: Kombinationen af fysisk, kognitiv, kommunikativ, følelses- og adfærdsmæssig dysfunktion stiller særlige krav til de professionelle, til patient og pårørende. Sundhedsområdet Socialområdet Undervisningsområdet Beskæftigelsesområdet

6 ICF ramme for neurorehabilitering
Funktionsevne Kropsniveau: fysisk/autonomt visuelt/kognitivt/ følelse/kommunikativt Aktivitet: mobilitet/stand/gang basal ADL udvidet ADL Deltagelse: uddannelse/arbejde/ fritid/familie/socialt Omgivelsesfaktorer: arbejdsplads hjem/transport/samfund sundheds/sociale tilbud Personlige faktorer: sundhedsmæssig adfærd tilpasning/anden sygelighed alder-køn Livskvalitet

7 Hvilke faggrupper er involveret?
Sygeplejerske Audiologopæd Neuropsykolog pædagog Speciallæge Social- og sundhedsassistent Praktiserende læge Social- og sundhedshjælper Fysioterapeut Socialrådgiver Ergoterapeut Speciallærer UU-vejleder Diætist Beskæftigelsesvejleder

8 Interdisciplinært samarbejde
Fælles: Vurdering mål Planlægning Prioritering Revurdering Justering Forståelsesramme Sprog Tidsplan Klar opgavefordeling Effektiv kommunikation Formål: At rehabiliteringsindsatsen foregår hensigtsmæssigt som et koordineret, sammenhængende forløb uden unødig forsinkelse og på et højt fagligt niveau

9 Graduerede neurorehabiliteringstilbud:
Baggrund: Opgør med one-size-fits-all tankegangen. ”Øvelse gør mester”, 2. Sjældenhed/kompleksitet, 3. ressourcer. forløb/år: forløb/år: Regional (fase II): Hovedfunktion (90%) Regional specialiseret (7%) Højt specialiseret (3%) Kommunal (fase III): Basalt niveau Avanceret niveau Specialiseret niveau

10 Kompetenceudvikling:
Forløbsprogrammerne stiller krav til de faglige kompetencer samt til en tværfaglig forståelse og tilgang i opgaveløsningen. For at sikre høj faglig kvalitet bør regioner og kommuner sikre tilstrækkelig og opdateret neurofaglig viden blandt alle involverede faggrupper. Det er væsentligt at de videnskabelige og faglige selskaber definerer neurofaglig viden samt beskriver kompetenceniveauer for de enkelte faggrupper på forskellige specialiseringsniveauer, både på sygehus og i kommunen. Regioner og kommuner bør aftale, hvordan de nødvendige kompetencer tilvejebringes og udnyttes på tværs af sektorer

11 Nationale faglige retningslinjer (I):
Forløbsprogrammerne beskriver rehabiliteringsindsatsen overordnet. For at sikre implementering af de beskrevne indsatser er der behov for udarbejdelse af konkrete faglige retningslinjer. De videnskabelige og faglige selskaber bør indgå i dette arbejde og identificere områder med behov for retningslinjer og prioritere rækkefølgen af udarbejdelsen af disse. Det sker i Sundhedsstyrelsens regi. Fra politisk side er det nu bestemt, at der skal udarbejdes faglige retningslinjer for -

12 Nationale faglige retningslinjer (II):
Den terapeutiske indsats (fokus på fysio- og ergoterapi) til patienter med cerebral parese Den terapeutiske indsats (fokus på fysio- og ergoterapi) til patienter med sclerose Den terapeutiske indsats (fokus på fysio- og ergoterapi) til patienter med apopleksi Udredning, behandling og rehabilitering af personer med mentale funktionsnedsættelser som følge af erhvervet hjerneskade – nu kun for fase III? Udredning og behandling af psykiatrisk komorbiditet hos børn og unge med erhvervet hjerneskade  1, 2 ,3 og 5 planlægges udarbejdet maj – september 2012

13 Den videre proces? Dagen i dag….
Det videre arbejde med udarbejdelse af nationale faglige retningslinjer i Sundhedsstyrelsens regi. Udarbejdelse af monofaglige kompetence beskrivelser - DSNR, DSA, Sundhedsstyrelsen, de faglige selskaber, regioner og kommuner. Hvis er initiativet? Inspiration fra udlandet. Myndighedsgodkendte formaliserede efteruddannelsesforløb


Download ppt "Hvad er neurofaglig viden?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google