Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lederen og sygefraværet - om at arbejde med sygefravær som leder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lederen og sygefraværet - om at arbejde med sygefravær som leder"— Præsentationens transcript:

1 Lederen og sygefraværet - om at arbejde med sygefravær som leder
Torsdag den 26. februar 2009 Jobcenter Hillerød Arbejdsmiljøchef Lars Andersen Ledernes Hovedorganisation

2 Indhold Holdninger om lederen og sygefraværet
Hvad siger lederne selv om fravær og fraværsindsats? Hvad kan man gøre? – ledelsens rolle Samtalen

3 Holdninger En klar ledelsesvinkel på fravær og nærvær
Store menneskelige omkostninger Langtidsfravær og udstødning Store gevinster – kan aflæses på bundlinjen Forebyggelse og sygefraværsindsats er ikke modsætninger Kommende lovkrav God og dårlig ledelse har betydning for fraværet Det er muligt at gøre noget ved det Årsagerne til fravær er komplekse Sammenhæng med arbejdsmiljø, trivsel og ledelsesstil Lederen spiller en nøglerolle Lederen kan ikke klare det alene Lederen skal være klædt på

4 Hvordan tackles sygefravær i dag på virksomhederne?
Næsten halvdelen har en sygefraværspolitik 85% har fraværsstatistik Kun 4% af virksomhederne anvender aldrig sygefraværssamtaler 39% har det som fast procedure 65% arbejder systematisk med arbejdsmiljøet Kilde: Sygefravær og arbejdsmiljø, undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation nov. 2006

5 Hvordan tackles sygefravær i dag blandt lederne?
96% mener, at det er en vigtig ledelsesopgave Indenfor de seneste tre år: 66% har haft samtale om stress 40% har henvist til psykolog 57% har haft samtale med en sygemeldt medarbejder 34% har afskediget en medarbejder på grund af højt sygefravær 68% mener, at de i høj grad eller i nogen grad er klædt på til at tackle evt. problemer 30% mener, at de slet ikke eller i mindre grad er klædt på til at tackle evt. problemer Kilde: Sygefravær og arbejdsmiljø, Lederne 2006 Kilde: Sundhedsledelse i holdninger og handlinger, Lederne 2008

6 Hvad er et passende fravær?
Det ville være let at have en rettesnor – 5 eller 20 dage? Desværre er regnestykket ikke så simpelt: Stor forskel på udgangspunkt Betydelig forskel på risikofaktorer Stor forskel på alders- og sundhedsprofilen Stor forskel fra branche til branche og fra fag til fag Fleksjobs og andre ordninger, hvor der må forventes et højere fravær Muligheder for andet arbejde er ikke ens Forskellige ledelses- samarbejds- og sygdomskulturer

7 Hvad er sygefravær ? Rask på arbejde (rask og nærværende)
Rask og bliver hjemme (rask og fraværende) Syg og bliver hjemme (syg og fraværende) Syg på arbejde (syg og nærværende)

8 Mulige årsager til sygefravær
”Regulær” sygdom (epidemi, hospital osv.) Ulykker (fritid, sport og trafik) Psykisk og fysisk arbejdsmiljø (30% skyldes forhold i arbejdet) Medarbejdertilfredshed (manglende motivation) Trivsel (personlige problemer og sundhed) Familieforhold (børnepasning, sygdom i familie)

9 Medarbejderes sygefravær fordelt efter årsager
Sygefravær og arbejdsmiljø, Lederne 2006

10 Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og antal sygefraværsdage pr. medarbejder
Antal fraværsdage om året pr. medarbejder Der er meget rygtedannelse og sladder i afdelingen 11,1 Det er hårdt fysisk arbejde 9,1 Der er en dårlig stemning i afdelingen 8,7 Manglende indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse 7,9 Der er få udfordringer i arbejdet 7,7 Der er for få ressourcer til at løse alle opgaver 6,7 Det seneste år er arbejdsgangene i afdelingen ændret meget 6,5 I perioder hober arbejdet sig op Medarbejderne har et udfordrende arbejde 5,6 Der er en god stemning i afdelingen 5,1 Gennemsnit 6,3 Kilde: Sygefravær og arbejdsmiljø, Lederne 2006

11 Sammenhæng mellem ledelse og resultater
Kilde: Ledelse og performance, Nationaløkonomisk Institut, Aarhus Universitet 2007 Overskud Vækst Markeds-position Effek-tivitet Tilfreds-hed Gennem-strømning Syge-fravær Dialogbaseret ledelse Ringe for-andringsparathed God arbejds-miljøkultur Godt psykisk arbejdsmiljø Lederudvikling Ekstern rekruttering Organisation baseret på teams Intern kommunikation

12 Spørgsmål til refleksion
Går småproblemer hurtigt i hårdknude? Mangler der engagement, motivation og latter? Er der ikke mod til at prøve nyt? Fungerer systemerne bureaukratisk og ikke løsningsrettede? Har alle nok i sig selv? Er produktiviteten lav i forhold til arbejdstempoet? Betragtes problemer som forhandlingsemner og ikke som opgaver, der skal løses i fællesskab? Er der et stort gennemtræk af medarbejdere? Er der problemer med at finde nogen, der ønsker at påtage sig særlige opgaver? Viger ledere og medarbejdere tilbage og tager ikke selvstændige initiativer og ansvar? … så er der basis for, at sygefraværet får lov at udvikle sig

13 God sygefraværsindsats er:
Forebyggelse Fastholdelse Tilbagevenden til arbejdet Snuptagsløsningerne findes ikke Understøt de positive faktorer i arbejdsmiljøet som giver nærvær Reducer forhold i arbejdsmiljøet som fører til fravær Sæt ind overfor det fravær som alligevel opstår Både det klare og det ”grumsede” Gør arbejdspladsen tilgængelig for personer med (midlertidig) lavere arbejdsevne

14 Vigtige faser: Fraværs - overvågning Fraværs - udredning
Fraværs - opfølgning

15 Hele virksomheden skal inddrages!
Topledelse Mål, værdier, rammer og spilleregler Lederne forebygge, overvåge, vurdere og gribe ind Medarbejderne Inddragelse, forståelse, samarbejde og engagement …..og nogle gode samarbejdspartnere/rådgivere

16 Gode råd og værktøjer Politik for sygefravær Sygestatistik
Sygefraværs-, trivsels- og arbejdspladsvurdering God arbejdsmiljøkultur og løbende forebyggende dialog Sundhedsfremme Fraværssamtaler og tilbagevenden til arbejdet

17 Samtalen –hvad må man spørge om?
Ret til at indkalde Pligt til at deltage – hvis sygdommen tillader det Hovedregel: må ikke spørge hvad man fejler Spørg til funktioner, fravær og foranstaltninger

18 Gode samarbejdspartnere
Interne samarbejdspartnere HR-afdeling Tillidsrepræsentant Sikkerhedsorganisationer og -repræsentanter Kollegaer Dit private netværk Brancheforening Virksomhedsnetværk Din organisation Eksterne samarbejdspartnere Kommuner – Jobcentre - spot på de lange sygedagpengeforløb 2009 Læger Arbejdsmedicinsk Klinik Autoriserede arbejdsmiljørådgivere

19 Sundhedsledelse & sygefravær

20 Et æble om dagen er ikke nok…

21 Et vellykket forbedringsarbejde behøver …
Behov for forbedringer Fælles og tydelig vision Kapacitet til forbedringer Hurtige løsninger og resultater + + + = Her går det godt

22 Et vellykket forbedringsarbejde behøver …
Behov for forbedringer Fælles og tydelig vision Kapacitet til forbedringer Hurtige løsninger og resultater + + + = Her går det godt Behov for forbedringer + Fælles og tydelig vision + Kapacitet til forbedringer + Hurtige løsninger og resultater I bunden af postpakken =

23 Et vellykket forbedringsarbejde behøver …
Behov for forbedringer Hurtige løsninger og resultater + Fælles og tydelig vision + Kapacitet til forbedringer + = Her går det godt Behov for forbedringer + Fælles og tydelig vision + Kapacitet til forbedringer + Hurtige løsninger og resultater I bunden af postpakken = Behov for forbedringer Fælles og tydelig vision Hurtige løsninger og resultater + + Kapacitet til forbedringer + Ukoordinerede løsninger =

24 Et vellykket forbedringsarbejde behøver …
Behov for forbedringer + Fælles og tydelig vision Kapacitet til forbedringer Hurtige løsninger og resultater + + = Her går det godt Behov for forbedringer + Fælles og tydelig vision + Kapacitet til forbedringer + Hurtige løsninger og resultater I bunden af postpakken = Behov for forbedringer Hurtige løsninger og resultater + Fælles og tydelig vision + Kapacitet til forbedringer + Ukoordinerede løsninger = Behov for forbedringer Fælles og tydelig vision Hurtige løsninger og resultater + + Kapacitet til forbedringer + Frustrationer og overbelastninger =

25 Et vellykket forbedringsarbejde behøver …
Behov for forbedringer Fælles og tydelig vision Kapacitet til forbedringer Hurtige løsninger og resultater + + + = Her går det godt Behov for forbedringer + Fælles og tydelig vision + Kapacitet til forbedringer + Hurtige løsninger og resultater I bunden af postpakken = Behov for forbedringer + Fælles og tydelig vision Kapacitet til forbedringer Hurtige løsninger og resultater + + Ukoordinerede løsninger = Behov for forbedringer Hurtige løsninger og resultater + Fælles og tydelig vision + Kapacitet til forbedringer + Frustrationer og overbelastninger = Behov for forbedringer Fælles og tydelig vision Hurtige løsninger og resultater + + Kapacitet til forbedringer + Engagementet smuldrer =


Download ppt "Lederen og sygefraværet - om at arbejde med sygefravær som leder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google