Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Historik Tilsammen 131.438 borgere (1. jan 2013) Strukturreformen 2007: Birkerød og Søllerød kommuner Rudersdal Kommune Opgaveglidning til sekundær.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Historik Tilsammen 131.438 borgere (1. jan 2013) Strukturreformen 2007: Birkerød og Søllerød kommuner Rudersdal Kommune Opgaveglidning til sekundær."— Præsentationens transcript:

1

2

3 Historik Tilsammen 131.438 borgere (1. jan 2013) Strukturreformen 2007: Birkerød og Søllerød kommuner Rudersdal Kommune Opgaveglidning til sekundær sektor Gl. historik og rutiner skulle brydes op ”vi plejer…..”

4 Samordningsudvalget på Gentofte Hospital (kommune-regionsamarbejde ) Gentofte Hospital (klyngehospital) Kontaktgruppe 3K 2 Centerledere RUD 2 Centerledere LTK Lægelig chef GK Ledende fysioterapeut GK Faglig Gruppe 3K 6 Ledende terapeuter LTK, RUD og GK Arbejdsgrupper (diagnosespecifikke) holdtræning – ex. Rygopererede (terapeuter) Arbejdsgrupper (diagnosespecifikke) holdtræning – Ex. Knæalloplastikop. (terapeuter) Erfagrupper (Ikke diagnosespecifikke) ex. Skulder (terapeuter) Forløbserfagruppe KOL 3K 1 monofaglig repræsentant fra hver faggruppe Forløbserfagruppe diabetes 3K 1 monofaglig repræsentant fra hver faggruppe Forløbserfagruppe Hjerte 3K (senere 2011) Forløbsgruppe 3K Centerleder ’Projektleder’ LTK ’Forløbskoordinator’ GK Ad Hoc grupper Forum for forløbsprogrammer Tværsektoriel implementeringsgruppe Gentofte Hospital, Kommunerne og Praktiserende læger

5 Allerede etablerede samarbejdsområder 16 diagnoser på træningsområdet Fælles IT-trænings-system (CSC) Forløbsprogrammerne (alle) UTH Sundheds IT Uddannelse og kompetenceudvikling Ledelsesniveau, forskellige fora Kræftrehabilitering (ny) Generel patientuddannelse ”Lær at leve…….”

6 Udveksling af borgere 16 diagnoser på træningsområdet Rudersdal og Lyngby-Taarbæk på forløbsprogrammerne Ingen mellemkommunal finansiering! Samarbejde med almen praksis!?

7 Indhold af hjerte-kar forløb Træning hidtil på Tranehaven, Gentofte Kommune Næste træningshold er lige igangsat i LTK Plan afhængig af volumen, udvikles i øjeblikket Undervisning Diætvejledning Rygestop Generel patientuddannelse (B) Individuelle opsætninger må forventes Samarbejde med Gentofte Hospital, uddannelse ”Borger er i centrum”

8 Fordele Kortere ventetid Faglig sparring Nærhedsprincippet Overordnet ensartethed, lettere for hospital og praksis Volumen på hold

9 Fordele Kompetenceudvikling – uddannelsesforløb Faglige grupper ERFA grupper, mono- og tværfaglige. Nye fagprofessionelle medarbejdere Økonomisk grundlag til indsatser og uddannelse Volumen til afprøvning Fleksibilitet ift. borgerne

10 Udfordringer Større afstande for visse borgere Netværk for borgere? Ikke nødvendigvis borgere vi allerede kender Lokale variationer (uundgåeligt) IT udfordringer

11 Fremtiden Det Nære Sundhedsvæsen Telemedicin Afprøvning af div. indsatser og projekter i større skala Forebyggelige indlæggelser Mere i pipeline…………………


Download ppt "Historik Tilsammen 131.438 borgere (1. jan 2013) Strukturreformen 2007: Birkerød og Søllerød kommuner Rudersdal Kommune Opgaveglidning til sekundær."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google