Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BRO Kompetenceudvikling Brugerinddragelse, Relationelle kompetencer og Overgange Winnie Lund BRO Nord Navn (Sidehoved/fod)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BRO Kompetenceudvikling Brugerinddragelse, Relationelle kompetencer og Overgange Winnie Lund BRO Nord Navn (Sidehoved/fod)"— Præsentationens transcript:

1 BRO Kompetenceudvikling Brugerinddragelse, Relationelle kompetencer og Overgange
Winnie Lund BRO Nord Navn (Sidehoved/fod)

2 Mål og formål Målet er at forbedre kvalitet og skabe større sammenhæng i patientforløb for (ældre) patienter/ borgere mellem hospital, almen praksis og kommuner gennem fokus på brugerinddragelse, relationelle kompetencer og overgange Formålet er at øge sundhedsprofessionelles handlekompetencer og viden om egen rolle i sektorsamarbejdet, samt i at inddrage patienter/ pårørende systematisk i patienternes/ borgernes behandlings-, pleje og omsorgsforløb Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

3 Tre områder i fokus i BRO
Brugerinddragelse Relationelle kompetencer Overgange Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

4 Målgrupper BRO på Vestegnen
Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, samordningskonsulent ( hospitalet) Visitatorer, fysioterapeuter fra genoptræningen, sygeplejersker/ social– og sundhedsassistenter fra hjemmeplejen, plejehjem, i kommuner Øvrige målgrupper Ledere Brugere ( borgere, patienter, pårørende) Praktiserende læger Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

5 Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
Navn (Sidehoved/fod)

6 BRO Nord Navn (Sidehoved/fod)

7 Relationelle kompetencer
BRO Nord Navn (Sidehoved/fod)

8 Øge handlekompetencer i at inddrage brugere, patienter, pårørende
At kursisten opnår forståelse for hensigtsmæssig og reel brugerinddragelse på alle niveauer. Målet er at kursisterne får et indblik i, på hvilke niveau brugerinddragelse kan foregå og får testet dette i løbet af de 3 moduler.  Begrebsafklaring  Strukturelle og individuelle tilgange Deltagerne får viden om patienter og pårørendes oplevelser i og omkring sektorovergange samt indblik i forskellige kvalitative metoder til brugerinddragelse. Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

9 Brugerinddragelse på forskellige niveauer
Brugerinddragelse i eget forløb (individuel brugerinddragelse) Repræsentant for patientsynspunktet (organisatorisk brugerinddragelse) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

10 Involvering forudsætter en kultur og organisering, som betyder, at den viden patienterne kommer med, omsættes til handling. Kirsten Petersen i ’Rehabilitering. Teori og Praksis. FADL Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

11 Træner på forskellige vis og involverer på forskellige vis
Oplæg fra patienter og konsulenter ( enheden for brugerundersøgelse) Fælles begrebsforståelse (fælles viden – fælles mål) Refleksion over egen, og andres praksis ( respekt for hinanden - fælles mål) Kendskabet til hinandens praksis i at inddrage brugere(respekt for hinanden – fælles mål) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

12 Inddrager brugere i træningen med cases
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

13 Videndeling på tværs af fag, sektorer, med patienter/ borgere
Kulturarbejde Cases Facilitering Dialog Videndeling på tværs af fag, sektorer, med patienter/ borgere Her er vi i et fælles læringsrum, (magtforskelle er til dels ophævet) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

14 Styrkelse af metoder i brugerinddragelse Cases – patient forløb
BRO Nord Navn (Sidehoved/fod)

15 Fremlægger forslag til ændringer i overgange til ledere, kollegaer, patienter/ pårørende
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

16 Vidensnetværkene i BRO
Nye lokale netværk Inddrager ledere og borgere systematisk Drøfter udfordringer og samarbejdsmuligheder Tager stilling til at understøtte forandringstiltag på baggrund af fremlæggelserne Anvender BRO deltagernes viden lokalt BRO Nord Navn (Sidehoved/fod)

17 BRO Nord –Fokus område: Palliation
Hospitalet – palliative enheder Kommuner Almen praksis Hospice Frivillige BRO Nord Navn (Sidehoved/fod)

18 Relevansen af at deltage på netværksmøder
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

19 Kompetencer i brugerinddragelse
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

20 Lokale netværk Planlægningsgrupper Ledere BRO deltagere
Brugere ( borgere) BRO Nord Navn (Sidehoved/fod)


Download ppt "BRO Kompetenceudvikling Brugerinddragelse, Relationelle kompetencer og Overgange Winnie Lund BRO Nord Navn (Sidehoved/fod)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google