Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Ambulant genoptræning i Region Midtjylland: 2007 Sundhedskoordinationsudvalgsmøde 18. maj 2009 v/ senior projektleder Susanne Reindahl Rasmussen, Ph.d.,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Ambulant genoptræning i Region Midtjylland: 2007 Sundhedskoordinationsudvalgsmøde 18. maj 2009 v/ senior projektleder Susanne Reindahl Rasmussen, Ph.d.,"— Præsentationens transcript:

1 1 Ambulant genoptræning i Region Midtjylland: 2007 Sundhedskoordinationsudvalgsmøde 18. maj 2009 v/ senior projektleder Susanne Reindahl Rasmussen, Ph.d., MPH

2 2 Rapporten bag ” Somatisk genoptræning i Region Midtjylland. Genoptræningsplaner, genoptræningsaktivitet og udgifter til genoptræning. 2007” Af Susanne Reindahl Rasmussen DSI publikation (www.dsi.dk)

3 3 Oversigt over indlæg 1.Kort om projektet bag rapporten 2.Genoptræningsplaner: Specialiseret versus almindelig, ambulant genoptræning 3.Aktiviteten på hospitalerne og i kommunerne: Antal patienter Antal genoptræningsbesøg 4.Udgifter ved genoptræning 5.Registreringspraksis på hospitalerne FOKUS: Ambulant genoptræning

4 4 Udvalgte diagnoser Set på 2007: Apopleksi Slidgigt i hoften og primær hoftealloplastik Konservativt behandlet rygpatienter Korsbåndsrekonstruktioner Set på 2006 versus 2007: Alle diagnoser

5 5 Datamateriale Registerdata: –LPR, indberetninger fra hospitalerne –SEI, indberetninger fra kommunerne Data vedr.: –Antal genoptræningsplaner –Antal patienter –Antal ambulante genoptræningsbesøg –Udgifter ved ambulant genoptræning To fokusgruppemøder: –Læger henholdsvis terapeuter vedr. genoptræningsplanernes udarb. Tre interview: –Terapeuter på hospitaler vedr. registreringspraksis

6 6 Genoptræningsplaner i Region Midtjylland. 2007.

7 7 Ambulante patienter og genoptræningsbesøg på hospitaler i Region Midtjylland. 2007.

8 8 Det gennemsnitlige antal genoptræningsbesøg på hospital per genoptrænet patient og udgifterne herved. Region Midtjylland. 2007.

9 9 Det gennemsnitlige antal ambulante genoptræningsbesøg på hospital. Region Midtjylland 2007. Materialet er baseret på i alt 801 patienter

10 10 Kommunal genoptræning i 2007 Aktivitet: –10.995 borgere (48 % af de genoptrænede var 60+-årige ) –119.400 genoptræningsbesøg –Gennemsnitligt har hver trænet borger modtaget 10,9 genoptræningsbesøg (variation; 7,5-16,0) Udgifter: –I alt ca. 65 mio. kr. –Ca. 5.900 kr. per trænet borger Var.; ca. 3.600 kr. - 10.700 kr. – medianen er ca. 6.500 kr. –Ca. 53.000 kr. per 1.000 indbyggere – Var.; ca. 16.700 kr. - 130.700 kr. – medianen er ca. 65.300 kr.

11 11 Gennemsnitlige udgifter per 1.000 indbyggere ved ambulant genoptræning i 2007.

12 12 Registreringspraksis på hospitalerne i 2007 Ydelsesregistrering –Terapeuterne har registreret som de gjorde inden strukturreformen –Har søgt at implementere kravene om start- og slutkoder –Har systemer til at tjekke registreringerne (mangel af start- og slutkoder) Genoptræningskoder versus behandlingskoder –Terapeuterne har ikke skelnet, men søgt at gøre det klinisk meningsfuldt –Ingen faste procedurer i forhold til at sikring af en ensartet ydelsesregistrering inden for givne diagnosegrupper

13 13 Indikationer af forklaringer på forskelle mellem hospitalerne i forhold til genoptræningsplaner og genoptræningsaktiviteten Hvornår (om) genoptræning? Automatik Betinget automatik Andet Hvilken type genoptræning? Hensigtsmæssighed for patienten Afhænger af kommunens aftale Lægens vurdering af kompetencerne i kommunerne Fejltagelser Hvor meget genoptræning? Det kan der ikke siges noget om på det foreliggende grundlag Hvor meget koster det? Afhænger af registreringspraksis

14 14 Udgifter per 1.000 indbyggere ved ambulant genoptræning – 2006 versus 2007.

15 15 De samlede udgifter til ambulant genoptræning på hospital og i kommunen. 2007. Udgifter: Alm. amb. genop. i kom.: 65,0 mio. kr. Amb. genop. på hosp.: 49,6 mio. kr. I alt 114,6 mio. kr.

16 16 Sammenfatning (1)

17 17 Sammenfatning (2) Kommunerne: –Der er meget stor variation kommunerne imellem mht. de samlede udgifter per 1.000 indbyggere til kommunal og regional ambulant genoptræning. Hospitalerne: –Der er forskellig praksis hospitalerne imellem i forhold til: Hvornår (om) der udarbejdes genoptræningsplaner Typen af genoptræningsplaner –Der er tre væsentlige faktorer der indvirker på variationen af genoptræningsplaner og genoptræningen på hospitalerne: 1.Der er forskellige faglige tilgange til genoptræning 2.Individuelle vurderinger af: –Hvorvidt der skal udarbejdes genoptræningsplaner –Hvor genoptræningen skal foregå –Hvornår den skal afsluttes 3.At registreringspraksis er forskellig

18 18 Sammenfatning (3) –Rapporten er et spejlbillede af: Daværende praksis (2007) Daværende registrering (2007) –Rapporten er baseret på de nyeste tilgængelige registerdata –I rapporten er der givet forslag til forskellige former for forbedringer –I Region Midtjylland har der fortløbende været arbejdet med bl.a. at ensrette registreringspraksis. Det betyder: At nogle forslag er implementeret At nogle er i udførelsesfasen –Der følger en opdatering af nogle af resultaterne baseret på 2008


Download ppt "1 Ambulant genoptræning i Region Midtjylland: 2007 Sundhedskoordinationsudvalgsmøde 18. maj 2009 v/ senior projektleder Susanne Reindahl Rasmussen, Ph.d.,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google