Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Evaluering af faget grønlandsk 2009 - 2010 I forhold til Forordningen nr. 8, 2002 Bygdeskoleledermøder Qaasuitsup Kommunia Ilulissat 2011 Institut for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Evaluering af faget grønlandsk 2009 - 2010 I forhold til Forordningen nr. 8, 2002 Bygdeskoleledermøder Qaasuitsup Kommunia Ilulissat 2011 Institut for."— Præsentationens transcript:

1 1 Evaluering af faget grønlandsk 2009 - 2010 I forhold til Forordningen nr. 8, 2002 Bygdeskoleledermøder Qaasuitsup Kommunia Ilulissat 2011 Institut for Læring, Evalueringsafdeling Spørgsmål Jens Jakobsen

2 2 Fokusområder i fremlæggelsen Formålet med undersøgelsen Observationer og indsamlet data: selvevaluering, interviews og klasserumsobservationer Evaluering i forhold til forordningens §17 og §18

3 3 Formålet med undersøgelsen At belyse den pædagogiske praksis i undervisningen på mellemtrinnet samt belysning af de rammer og vilkår der fremmer eller hæmmer elevens læring Resultatet af undersøgelsen vil afdække hvilke udviklingsområder der kan styrke skolernes undervisning og planlægning

4 4 Metoder i undersøgelsen 6 skoler – 4 byskoler og 2 bygdeskoler Mellemtrin - 7. klasser Data fra selvevalueringer: skolernes daglige undervisning, planlægning og organisering fra mellemtrinslærere og skoleledere Data fra klasserumsobservationer og interviews

5 5 Temaer i undersøgelsen Undervisningens indhold, organiseringen og metoder Evaluering Læringsmiljø Rammer og vilkår

6 6 Fremlæggelsens udgangspunkt Undervisningens tilrettelæggelse: §17 undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger §18 som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf

7 7 Fokus i fremlæggelsen Der vil blive illustreret to undervisningsformer i undervisningen i grønlandsk på mellemtrinnet (7. kl.)

8 8 Definition af begreber Undervisningsform 1: klasseundervisning er centralt, lærercentreret og envejskommunikation Undervisningsform 2: læreren underviser få elever af gangen udfra deres faglige niveau. Læreren er i dialog med eleverne

9 9 Eksempel fra klasse 1 Læreren har ikke undervisningsplan for lektionen Læreren har ikke klare mål for lektionen Læreren gennemgår ikke stoffet systematisk Eleverne arbejder tilfældigt og ustruktureret Ingen dialog – envejskommunikation Skolen har ikke klare pædagogiske målsætninger og rammer

10 10 Eksempel fra klasse 2 Læreren planlægger undervisningen planmæssigt og systematisk Læreren har klare mål Læreren gennemgår stoffet med klassen og forbereder eleven til at samarbejde i grupper Klassen samles igen for at se om målet er opfyldt og hvordan opgaven er løst og om værdierne er fulgt op Eleven afslutter med en evaluering - logbog Hele undervisningen er dialogbaseret mellem lærer og elever/grupper Skolen har klare pædagogiske målsætninger og rammer

11 11 Interaktion mellem lærer og elev Klassiske 95% envejs- kommunikation 5% dialog Effektive 40% envejs- kommunikation 60% dialog

12 12 Undervisningen Klasse 1 - Aktiv læring 30% - Andet 70 % Klasse 2 - Aktiv læring 91% - Andet 9%

13 13 Evalueringen Forordningen har ikke nået den enkelte elev Elevens inddragelse i planlægningen og fastlæggelsen af mål er ikke opfyldt Løbende evaluering bliver i de fleste klasser ikke brugt som et redskab Læreren har vanskeligheder ved at planlægge undervisningen udfra den enkelte elevs behov og forudsætninger, hvis der ikke laves løbende evaluering

14 Spørgsmål: Hvordan sikre du som skoleleder, at undervisningen planlægges og tilrettelægges således, at den rummer udfordringer for alle elever?  - i forhold til § 17 - undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger  -I forhold til at eleven udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan som indgår i den løbende evaluering og danner udgangspunkt for elevens videre undervisnings- og uddannelsesforløb  - I forhold til § 18 - som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf 14


Download ppt "1 Evaluering af faget grønlandsk 2009 - 2010 I forhold til Forordningen nr. 8, 2002 Bygdeskoleledermøder Qaasuitsup Kommunia Ilulissat 2011 Institut for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google