Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rullende indskoling på Skovbyskolen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rullende indskoling på Skovbyskolen."— Præsentationens transcript:

1 Rullende indskoling på Skovbyskolen

2 Vision 2010 Fra 2002 Udfordringen:
Højere fagligt niveau via differentieret undervisning Som konkretisering af politisk iværksatte initiativer, der skulle sikre, at børnene er bedre forberedt at fagligheden styrkes at rammer gøres fleksible at lærere og ledelse uddannes Afledt ’gevinst’: Reduktion af behovet for specialundervisning

3 Bestyrelsens vision – Vision 2010
Vi ønsker at sikre, at vores børn er fagligt dygtige, når de forlader skolen er i stand til selv at tilegne sig viden kan tage initiativ og arbejde i teams er harmoniske mennesker i balance med sig selv

4 Hvordan – Vision 2010 En mere fleksibel skole, hvor den klare årgangsopdeling erstattes med grupperinger (0.-3.; 4.-6.; 7.-9.) En mere fleksibel hverdag , hvor de hidtil faste skemaer forsvinder og erstattes af en skoledag, hvor opgaver kan tilrettelægges frit uden opdelinger i lektioner á 45 minutter Mere fleksible samarbejdsrelationer, hvor de faste klasser erstattes af hold/familier, som sammensættes naturligt efter kompetenceniveau Én lærer fastholdes som kontaktlærer (holdepunkt) for eleven Eleverne bruger hinandens kompetencer

5 Bestyrelsens arbejde – Vision 2010
Opfølgning på resultater Sikring af at skolen igangsætter kvalitetsmål, som synliggør mål Sikring af at de opnåede erfaringer implementeres i kommende forløb Inddragelse af forældrene og lærerne i beslutningsprocessen omkring det videre forløb Sikring af at forældre løbende orienteres om elevernes stade og undervisningsplaner og -form

6 Hvor begynder vi – Vision 2010
Vi vil starte forsigtigt Vi starter med indskolingen Vi tager kontakt til børnehaverne for at fremme samarbejdet der sikrer en god skolestart Vi udpeger et lærerteam-pædagogteam til at varetage opgaven Vi underviser i en blanding af hold - og projektarbejde Vi måler om det går som planlagt, og vi har løbende dialog med forældre om udviklingen

7 Hvor er vi så ift. Vision 2010 Rullende indskoling og aldersintegreret undervisning i indskolingen Mere fleksible samarbejdsrelationer inden for en ’klasse’/et ’stamhold’ bestående af tre alders-/niveauhold Hver ny elev får en ’makker’, som hjælper den nyankomne på plads socialt og organisatorisk Eleverne bruger hinandens kompetencer Et lærerteam-pædagogteam følger børnene de første tre år Vi underviser i en blanding af hold - og projektarbejde

8 Opnåede erfaringer På det organisatoriske plan
Visioner kan være svære at omdanne til praksis - lyt til andre og prøv selv Vi er blevet rimeligt gode til at få de opnåede erfaringer implementeret Vi er blevet bedre til at inddrage forældrene og lærerne i beslutnings-processen omkring det videre forløb Vi er blevet bedre til løbende at orientere forældrene om undervisnings-planer og -form Men det er svært at få forældrene til at involvere sig pga. den jævnlige udskiftning af børn og andre forældre – det arbejder vi på at ændre med ’kontaktforældre’

9 Opnåede erfaringer På det social-faglige plan
Børnene ser ud til at være i stand til selv at tilegne sig viden Flere og flere børn kan selv tage initiativ og arbejde i teams Børnene bruger hinandens kompetencer Børnene har flere sociale kompetencer end tidligere – de tænker stadig i alder/hold, men har stor forståelse for forskelligartethed Men det skifte, der kommer med overgangen til klassisk klassedannelse og ofte tilsvarende undervisning i 3. kl., er svær for nogen – derfor skal der også efter indskolingen arbejdes med nye pædagogiske metoder

10 Og så liiiige … det med den muligt afledte ’gevinst’ og håbet om en reduktion af behovet for specialundervisning Det kvantitative behov er ikke blevet mindre siden 2002 Der er fortsat en række børn, som har svært ved at indgå i undervisnings-sammenhænge, dvs. at rullende indskoling og aldersintegreret undervisning ikke i sig selv er løsningen på problemet Så hvad gør vi i praksis for at få skabt inklusion og rummelighed – principper er gode nok, men de kan være svære at omsætte til praksis …


Download ppt "Rullende indskoling på Skovbyskolen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google