Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde for bygdeskoleledere i Qaasuitsup Kommunea Ilulissat den 2.-4. november 2011 Midtvejsevalueringen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde for bygdeskoleledere i Qaasuitsup Kommunea Ilulissat den 2.-4. november 2011 Midtvejsevalueringen."— Præsentationens transcript:

1 Møde for bygdeskoleledere i Qaasuitsup Kommunea Ilulissat den 2.-4. november 2011 Midtvejsevalueringen

2  Udarbejdelse af forslag til ændring af betegnelsen lokale valg og præcisering af læringsmål  Afskaffelse af afledte timetal i bygdeskoler og tilpasning af timetal til bygdeelevers opfyldelse af læringsmål  Præcisering og forenkling af skolebestyrelsers arbejdsopgaver  Sikring af midlerne til kurser og videreuddannelse for lærere

3 Midtvejsevalueringen opfølgning og initiativer  Generel vurdering af forordningen  Stort fremskridt  Forordningen ambitiøs og derfor ikke fuldt implementeret på alle skoler  Mindre skoler og bygdeskolerne bagefter med at indføre principperne  Afskaffelse af 11. klasse  Genindførelse af 11. klasse og alternativt 0. klasse – ikke belæg i undersøgelser

4 Midtvejsevalueringen opfølgning og initiativer  Trintest  Ikke entydige konklusioner om hvorvidt forordningen har haft en positiv indvirkning på elevernes læring  Trintestene anvendes ikke optimalt i forbindelse med undervisningen  Aflagte prøver  De fleste elever afslutter folkeskolen med afgangsprøve

5 Midtvejsevalueringen opfølgning og initiativer  Folkeskolens afsluttende prøver  Mange elever opnår utilfredsstillende resultater i dansk, engelsk og matematik  I disse fag gælder det helt op til 30 – 35 % af eleverne  Bygdeeleverne klarer sig dårligere i sprogfagene  Elevprofiler  Elevprofiler tegner et mere nuanceret billede af elevernes præstationer:  En ikke ubetydelig gruppe af meget fagligt stærke elever  En gruppe af meget fagligt svage elever med sociale problemer (der kan måske sættes spørgsmålstegn ved kvaliteten af undervisningen)  Midtergruppen har visse faglige styrker, og det er indenfor sprogfagene, at disse elever skal hjælpes

6 Midtvejsevalueringen opfølgning og initiativer  Brobygning  15 % i uddannelse umiddelbart efter folkeskolen  Mange vælger efterskole, men også mange, der forsørges passivt af familien  Piareersarfiit spiller en vigtig rolle  Specialklasseundervisning  Har udviklet sig i den forkerte retning  Pædagogisk og administrativt ikke afklaret  En ny bekendtgørelse er under udarbejdelse i forbindelse med overflytning af området til kommunerne.

7 Midtvejsevalueringen opfølgning og initiativer  Pædagogik  Forordningen pålægger ikke lærerne at undervise efter bestemte principper  Dog anbefaler Inerisaavik at anvende principper i effektiv pædagogik  En foreløbig undersøgelse tyder på at anvendelse af disse principper for nogle fag har en positiv indvirkning på elevernes læring  En mere tilbundsgående analyse af resultater, hvor der er korrigeret for elevernes socioøkonomiske baggrund er iværksat

8 Midtvejsevalueringen opfølgning og initiativer  Databeredskab  Inerisaavik har udarbejdet et hæfte for hver kommune  Karakterdatabasen er nu udvidet med trintestresultaterne i 3. og 7. klasse  Inerisaavik og IIN udvikler en folkeskoledatabase – tilgængelig i oktober 2011  Retningslinier for en årlig kvalitetsrapport i det kommunale skolevæsen

9 Midtvejsevalueringen opfølgning og initiativer  Kommissioner, Råd og Strategier  Grønlands Økonomiske råd  Stram styring af folkeskolens budgetter, så de frigjorte midler kan allokeres til kerneområder inden for den offentlige velfærd.  Skatte- og velfærdskommission  Klarere opgave- og ansvarsfordeling.  Styrkelse af monitoreringen af folkeskolen, blandt andet gennem tilvejebringelse og formidling af aktuel statistik.

10 Midtvejsevalueringen opfølgning og initiativer  Den Regionale Udviklingsstrategi  At øge kvaliteten i undervisningen – med særlig fokus på bygder og yderdistrikter.  At få flere i gang med en ungdomsuddannelse direkte efter folkeskolen.  Inerisaavik har taget afsat i disse anbefalinger og målformuleringer i sit videre arbejde i samarbejde med kommunerne.

11 Regional udviklingsstrategi  På baggrund af skoleseminarer at fremlægge og drøfte forslag til tids- og handleplaner på flg. områder:  Normal styrelsesvedtægt - klar ansvarsfordeling – tilvejebringelse og formidling af aktuel statistik – kvalitetsrapport – skolelederens pædagogiske ansvar.  Den pædagogiske ramme for fjernundervisning og rejselærerordning.  Styrke uddannelses- og erhvervsvejledning.  Redegørelse om skolehjem – den pædagogiske sigte.  Retningslinier for afdækning af kursusbehov og kursusafholdelse.


Download ppt "Møde for bygdeskoleledere i Qaasuitsup Kommunea Ilulissat den 2.-4. november 2011 Midtvejsevalueringen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google