Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Cykling i Region Hovedstaden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Cykling i Region Hovedstaden"— Præsentationens transcript:

1 Cykling i Region Hovedstaden
Region Hovedstaden i størrelse og tal 6% af Danmarks areal 1,7 mio. borgere 30 % af Danmarks befolkning 29 kommuner En del af Øresundsregionen 40 % af Danmarks BNP 100 nye jobs i hovedstadsregionen skaber 20 jobs i resten af landet. 75 % af de nye jobs i Danmark igennem de sidste 10 år er skabt i hovedstadsregionen. 80 % af Danmarks højteknologiske virksomheder samt 70 % af den private forskning og udvikling findes i hovedstadsregionen. Virksomheder i hovedstadsregionen står for ca. 50 % af den danske eksport. Altså: en koncentration af mennesker og økonomisk aktivitet Helen Lundgaard, Region Hovedstaden 4. september 2014

2 1 af 5 danske regioner Nordjylland (Aalborg - 500.000)
Regioner , hovedsæde og befolkningsstørrelse Nordjylland (Aalborg ) Midtjylland (Viborg ) Syddanmark (Vejle ) Sjælland (Sorø ) Region Hovedstaden (Hillerød )

3 Region Hovedstadens 29 kommuner

4 En storbyregion med mobilitetsudfordringer
Flere end nye borgere forventes at bosætte sig i hovedstadsområdet frem mod 2025. I 2040 vil vi være vokset med indbyggere. I 2025 vil bilisterne tilbringe 18,4 mio. timer i kø (+96 %) Byspredning og befolkningstilvækst betyder flere rejser Region Hovedstaden = koncentration af mennesker og økonomisk aktivitet Der spildes mere end timer om dagen i hovedstadsregionen, hvor bilister holder i kø, svarende til et årligt samfundsøkonomisk tab på 8,5 mia. kr. (I – næsten en fordobling), Udfordringerne bliver ikke mindre i fremtiden, idet vi bliver flere mennesker I 2040 forventes hovedstadsregionen at være vokset med flere indbyggere ( i 2025) Sjælland er et fælles arbejdsmarked – voksende pendling på tværs. Det sætter infrastrukturen og mobiliteten og bæredygtigheden under et særligt og stigende pres.

5 Trafikkens betydning for miljø og sundhed
Biltrafikken vil stå for en stor del af trafikvæksten frem til 2025 En fjerdedel af Danmarks CO2-udledning stammer fra transportsektoren, der alene tegner sig for 65 % af landets samlede olieforbrug. Omstillingen fra benzin- og dieselbiler til biler på grønne drivmidler går langsomt 1.500 borgere i hovedstadsregionen dør hvert år for tidligt på grund af luftforurening –fra trafik, husholdninger, industrielt produktion mm. Hovedudfordringer

6 CYKLING - fremmer grøn og sund udvikling
Cykling = god investering. Region Hovedstaden har bevilget cirka 50 mio. kr. til cykelprojekter. Sundhed, livskvalitet, miljø/klima, trængsel. 35 % af borgerne ville cykle mere, hvis forholdene blev forbedret. 79 % af borgerne forsøger at nedsætte deres energiforbrug – fx ved transport. Region Hovedstaden støtter cykling med regionale udviklingsmidler. Siden 2009: mio. kr. til cykling og mobilitet. Hvorfor cykling: Politisk prioritering af cykelområdet fordi cykling bidrager til løsningen af nogle af vores store problemer Brændende platform: Trængsel, klimaforandringer, luft- og støjforurening og inaktiv befolkning. Ex. Samfundsøkonomisk forrentning af supercykelstier (intern rente) = 19% (metrocityring = 3,1 %, ring-3-letbane = 2,8 %, Femern bælt = 6 %, Jernbane kbh-ringsted 6,2 %, Motorvej herning-holstebro = 8,2 %). Den samfundsøkonomiske analyse af supercykelstier viser at projektet giver et overskud på 7,3 mia. kr. over en 50-årig periode. Støtte en sag, som Region Hovedstadens borgere interesserer sig for og bakker op om.

7 Regional satsning på CYKLEN - cirka 50 mio. kr. (2009-2016)
Regional satsning på CYKLEN - cirka 50 mio. kr. ( ). I 2020 skal antallet af cykelpendlere være øget med 38 pct. Kombirejser Bus-tog-cykel 4,5 mio. kr Test Elcykel 3,3 mio. kr Regional Cykelpulje 20,8 mio. kr. Frederiks-sundfingeren 1,2 mio. kr. CykelPlanen App 1,25 mio. kr. Supercykel-stier 15,8 mio. kr. Cykel-regnskab 0,4 mio. kr. Øresund cykelregion 0,4 mio. kr. Går i dybden med cykelregnskabet, test en elcykel, supercykelstier

8 Region Hovedstadens første cykelregnskab
Baseline Vi vil skabe os et overblik og en status for cykelområdet – en nulpunktsmåling - med fokus på den regionale dimension. Rapport, pixie (engelsk + dansk), oplæg og artikler. Vi vil formidle viden og nøgletal strategisk i vores kommunikation med politikere, borgere og samarbejdspartnere. Opfølgning – 2016, 2018, 2020 (...) Vi vil udvikle et fagligt grundlag for løbende at vælge og igangsætte de rette projekter og tiltag.

9 Fokus på geografiske forskelle
Forskellene som forventet. Men stadig slående.

10 Selv for samme afstand er der store forskelle
Bemærk forskellen ved 2-5 km. Den er helt ekstrem i mine øjne!

11 Mere end 1 mio. sparede sygedage
Vi opgjorde også sundhedseffekterne. Samlet set sparer Region Hovedstaden hvert år mere end 1 mio. sygedage som følge af vores cykling Afslutning: ”1 mio. sparede sygedage. Hvert år. Det er et tal, der er værd at huske.

12 Måling af hastighed vha
Måling af hastighed vha. lokal cykelklub: - Tilbagelagt 5000 km og 238 timers cykling. - Gennemsnitshastighed: 19,7 km/t. I alt km og 238 timer efter kvalitetssikring. Gennemsnitshastighed på 19,7 km/t. Da først vi fandt en egnet cykelklub, gik samarbejdet rigtig godt. Lidt om første cykelklub Selve idéen: Vent – tænd og følg, stop, osv. Følg hele tiden ruten. Har derudover givet data, som Supercykelstierne bruger netop nu til at vurdere fx stop på ruten

13 … OG FÅ EN FLYVENDE START PÅ EN SUNDERE HVERDAG
Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt

14 Baggrund for Test en Elcykel
Elcyklernes store potentiale Længere distancer og komfort Endnu kun en lille markedsandel Gode erfaringer fra små projekter med udlån Test af transporttilbud skaber ny adfærd

15 Samarbejde om storskalaprojekt
Gate 21 – leadpartner Region Hovedstaden Alle 8 hospitaler 8 kommuner: Albertslund, Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Høje Tåstrup, Roskilde, Odense

16

17 Målsætninger for Test en Elcykel
Vi vil skabe cykelpendlere Testpersonerne cykler 2/3 af dagene til arbejde i testperioden 75% fortsætter med at cykle bagefter Et år efter cykler 50% stadigvæk 1700 testpersoner, 1,7 mio. Km i bil erstattes af cykel km, 300 tons CO2

18 Målgruppe - Bilpendlere - Mere end 5 km til arbejde

19 Kampagnen Test en elcykel
Deltagerne skal: Benytte el-cyklen i stedet for bil til og fra arbejde min 3 dage om ugen i 3 måneder. Tracke sine ture med en smartphone app kaldet ONthe MOVE og samtidig deltage i konkurrencen om forskellige præmier Svare på en række spørgeskemaer om sine transportvaner Har ansvar for at passe på cyklen Motivation Gamification

20

21 Konkurrence Flest cyklede km Flest cykeldage Tracket på app
2 vindere i hvert lokale projektområde Formål: Motivation, omtale og understøtte trackingen

22 Smartphone app

23

24 Resultater af første heat Test en elcykel
Karin Olsen km på 3 mdr. 37 km til arbejde. Kørte i bil før. Motion og mindre stres ved at sidde i bilen. 1,5 mdr. efter aflevering af cyklen har hun cyklet 5500 km

25 Cycle Super Highways in the Greater Copenhagen Area Cycle Super Highways

26 Regionens rolle i supercykelstier
Succeshistorie og fyrtårnsprojekt. 15,8 mio. kr. i ( ) til sekretariatet. 75 % medfinansiering (kommuner 25 %) 20,8 mio. kr. ( ) i den regionale cykelpulje. 60 % medfinansiering (kommune/stat 40 %) Løse regionale udfordringer igennem tværkommunalt samarbejde. Tiltrække statslig finansiering igennem et stærkt partnerskab.

27 Hent publikationer og informationer på www.regionh.dk
Kontakt:


Download ppt "Cykling i Region Hovedstaden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google