Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En portfolio er den bevidste indsamling og løbende vurdering af eller refleksion over undervisningens og læringens processer og produkter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En portfolio er den bevidste indsamling og løbende vurdering af eller refleksion over undervisningens og læringens processer og produkter."— Præsentationens transcript:

1

2 En portfolio er den bevidste indsamling og løbende vurdering af eller refleksion over undervisningens og læringens processer og produkter.

3 At arbejde med portfolioen giver eleven mulighed for at lære noget om, hvordan han/hun lærer.
Derfor skal en portfolio altid afspejle, hvordan eleven tænker og reflekterer over læreprocessen.

4 En portfolio lægger hovedvægten på, hvad eleven er i stand til at mestre og ikke det modsatte.

5 Arbejdsportfolio Her indsamles alt det eleven har lyst til. Læreren behøver derfor ikke at gå ind i en konkret dialog med eleven for at afgøre, om det er relevant; men lærer og elev bør sammen beslutte, hvad der skal med.

6 Præsentationsportfolio
Her udvælges de særlige ”stjerner” som skal med. Eleven begrunder, hvorfor netop dette er valgt – eksempelvis skal noget med, hvis det tilfører noget nyt. Udvælgelsen indebærer en dialog med læreren.

7 Minimumskrav 1 Et klart defineret formål med portfolioen, dvs. en beskrivelse af hvad man vil opnå, og hvad arbejdet med portfolio konkret kan betyde for eleven, skolen, lærerne og forældrene.

8 Minimumskrav 2 Et udvalg af arbejder som eleven har valgt i dialog med læreren.

9 Minimumskrav 3 Elevens overvejelser over de arbejder der gemmes.

10 Minimumskrav 4 Arbejder der afspejler såvel læreprocessen som resultatet, dvs. produktet.

11 Minimumskrav 5 Eksempler på arbejder der peger på en positiv udvikling.

12 Et så komplet billede af elevens udvikling som muligt.
Eleven som aktiv deltager i sine egne læreprocessser: Samle, udvælge, reflektere og dokumentere. Bidrager til selvstændige læreprocesser.

13 Fra elevens synsvinkel
Giver eleven mulighed for at demonstrere stærke sider (i højere grad end svage sider). Fremmer elevens selvvurdering og selvindsigt. Fremmer elevens fortrolighed med skriftlig formulering og dokumentation. Giver mulighed for gensidig (elev-elev) støtte, respons og vurdering. Gør eleverne bevidste om, hvad de har arbejdet med, og hvad de har lært. Giver eleverne ejerskab til deres eget arbejde og udvikling: Medansvar.

14 Fra underviserens synsvinkel
Giver læreren et redskab til at vurdere og dokumentere elevens fremskridt. Vægter eleven som den aktive og læreren som guide, der støtter, udfordrer og giver feedback. Understøtter dialogen mellem lærer og elev om metode, læring og resultat. Kan give underviser-teamets lærere indsigt i elevens arbejder på tværs af fag.

15 Fra forældrenes synsvinkel
Danner grundlag for dialogen i skole-hjem samtaler. Lægger op til forældrestøtte og -involvering i børnenes skolearbejde (spørgende, støttende, opmundtrende). Kan give forældrene mulighed for via nettet at få indsigt i elevens præsentationsportfolio.

16 Et eksempel Tænk på følgende, når du vælger det, der skal med i din præsentationsportfolio: Fortæller indholdet noget om mig som er vigtigt? Viser indholdet , at jeg virkelig har anstrengt mig? Er indholdet noget som jeg er stolt af? Viser indholdet , at jeg kan læse, skrive eller forstå mange forskellige ting? Viser indholdet , at jeg har lært noget, jeg ikke kunne tidligere?

17 En logbog er elevens skriftlige refleksion over undervisningens og læringens processer og produkter.

18 SLUT


Download ppt "En portfolio er den bevidste indsamling og løbende vurdering af eller refleksion over undervisningens og læringens processer og produkter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google