Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Likviditetsstyring Formål og metoder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Likviditetsstyring Formål og metoder."— Præsentationens transcript:

1 likviditetsstyring Formål og metoder

2 Litteratur Melander appendix E

3 Likviditetsstyring bør opprioriteres fordi
De fleste virksomhedslukninger skyldes likviditetsmangel Der lægges for lidt vægt på denne opgave Godt resultat sikrer IKKE god likviditet Likviditetsstyring indgår ikke som lovkrav Finansiel styring er anderledes end overskudsstyring

4 Likviditetsmål At sikre likviditet, så betalinger kan honoreres
Påvirke rentabilitet Likviditet er en begrænsning/ knap ressource Likvider er dårlig placering Forskellige finansieringsformer er ikke lige dyre God indtjening giver selvfinansiering og øget kreditværdighed Give sikkerhed og fleksibilitet Plads til uventede hændelser Råderum for aktivitetsstyringens ekspansioner Interessentbetaling Øget pres fra kapitalfonde

5 midler Kasseoptælling / kassebog Summarisk periodisering
Periodeopdelt periodisering Likviditetsstyringsværktøjer Fordi Resultatopgørelsen giver ikke likviditetsbillede Likvid på givet tidspunkt ikke er tilstrækkeligt Likviditet kan svinge meget indenfor periode Følsom for ændring i kritiske faktorer

6 Værktøj - strategisk Finansiel planlægning
Kapacitetsudvikling styrer behov for anlæg og anlægsinvesteringer Markedsstrategi styrer behov for driftsinvesteringer

7 Værktøj - taktisk driftskapitalbudget DB budget
Kapacitetsomkostningsbudget Øvrige delbudgetter Dette er niveauet, som vi typisk behandler i likviditetsbudgetter

8 Værktøj - operationelt
Kassetræksbudget salgsstyring debitorstyring lagerstyring produktionsstyring Kreditorstyring Styring af øvrige betalinger

9 Periodisering Salget opdeles på betalingsbetingelser
Stykomkostninger deles op på Løn Materialer Øvrige på betalingsmønster Kapacitetsomkostninger deles på betalingsmønster Lovbundne er specielt Enkeltstående store poster specielt Typisk ud fra bogholderiets Driftsregnskab med korrektioner for Statusforskydninger

10 Fremtid Vigtigere end den regnskabsmæssige udledning af en likviditetsoversigt er Budgetteret udvikling i likviditeten Denne behandles principielt på samme måde, men med betydelig usikkerhed

11 Likviditetsopfølgning 1
Salg Volumen udvikling og tidsmæssig fordeling Sammensætning på varer, kunder Dækningsgrad forskydning Pga salgsmix Pga kostpris Debitor Mixforskydning i DG og/eller betalingsbetingelser Overholdelse af aftaler Lager Ændret servicegrad Ændret indkøbsordre størrelse/ hyppighed spekulationskøb

12 Likviditetsopfølgning 2
Kreditor Ændrede betalingsbetingelser og brug heraf Ændret mix Kapacitetsomkostninger Overholdelse af budget Tidsmæssig placering og betalingsbetingelser Anlægsinvesteringer Øvrige betalinger

13 Rapporteringsformer 1 Betalingsstrømsmetoden /direkte Anvendelse
Detaillen sikrer mod usikkerhed på gnst Oftest kraftigt periodeopdelt Behov for mindre margin Tidskrævende Ikke knyttet til status- og driftsregnskab Sammenhænge fremgår ikke Svær at tolke Anvendelse Virksomheder med enkeltstående handlinger af betydning pga ordre størrelse/antal eller spekulationskøb Virksomheder med sæsonudsving

14 Rapporteringsformer 2 Beholdningsforskydningsmetoden /indirekte
Enkel Kendt fordi den læner sig op ad status- og driftsregnskab grov Større krav til margen Anvendelse Virksomheder uden enkeltstående handlinger af betydning pga ordre størrelse/antal eller spekulationskøb Virksomheder uden sæsonudsving

15 Usikkerhed og unøjagtighed i prognose
Underliggende prognoser Salgsprognose Trend Sæson Enkeltstående handlinger Dækningsbidragsprognose Størrelse Udsving mix Kapacitetsomkostningsprognose Ej homogent Beholdningsprognose Variation i gnst i forhold til kunde / vare mix Variation pga trend og sæson

16 Forbedring af nøjagtighed
Køb i større enhed end salg: lager Tidsmæssigt gnst Flervare kreditkøb Salg med sæson Debitorforskydning Lagerforskydning, specielt ved produktionsvirksomheder Løses ved opdeling i små perioder Salgsmix ændringer Forskellig DG pr vare og /eller kunde Forskellig betalingsbetingelse pr kunde (gruppe) Forskellig lageromsætningshastighed pr vare Løses ved opdeling i mindre perioder Byg og Bo eksemplet kun delvist i bog (underforstået før situation)

17 prognosemetoder Periodegennemsnit Tidsfordelingsgnst
Forudsætninger Kredit- og lagertider regelmæssige Ingen afhængighed af tidligere eller senere perioder eller konstant aktivitetsniveau Konstant aktivitetsniveau i periode Mix uændret eller uden betydning for kredit- og lagertid Tidsfordelingsgnst Statistisk fordeling fra aktivitet til betaling (udbedrer konstant forudsætningerne) Egnet hvor der er sæsonudsving på køg og/eller salg Betalings- og suppleringsmønster Som tidsfordeling, men operer ikke på gnst Egnet til virksomheder med aperiodiske transaktioner eller enkeltstående store transaktioner

18 Opgave Schack kap 8: a/s Blur


Download ppt "Likviditetsstyring Formål og metoder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google