Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Lektion 18: Priser i en åben økonomi 1.Økonomiske nyheder 2.Repetition 3.Dagens pensum 4.Hvad kan I få eksamensspørgsmål i? 5.Næste lektion 6.Tilbagemelding.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Lektion 18: Priser i en åben økonomi 1.Økonomiske nyheder 2.Repetition 3.Dagens pensum 4.Hvad kan I få eksamensspørgsmål i? 5.Næste lektion 6.Tilbagemelding."— Præsentationens transcript:

1 1 Lektion 18: Priser i en åben økonomi 1.Økonomiske nyheder 2.Repetition 3.Dagens pensum 4.Hvad kan I få eksamensspørgsmål i? 5.Næste lektion 6.Tilbagemelding på makro-prøverne 7.Hjælp til

2 2 1. Økonomiske nyheder

3 3

4 4

5 5

6 6 2. Repetition

7 7

8 8 3. Dagens pensum Lidt om ’udledninger’ Hvor økonomi mest ligner matematik For at ’retfærdiggøre’ konklusioner Det centrale er, at I forstår de økonomiske begrundelser – ikke de kurvemæssige udledninger Jeg checker jeres forståelse ved, om I kan bruge det – forholde jer til det osv.

9 9 3. Dagens pensum 1.Hvorfor er det urealistisk at antage konstante priser? 1.Der er ’altid’ i virkeligheden en vis inflation 2.Herved antager man, at en øget aktivitet (øget efterspørgsel) 1.ikke påvirker priserne 2.at en øget efterspørgsel kan presset et øget udbud (udbuddet er fuldkomment elastisk) frem – uden ’stimuli’ som øgede priser og øgede løn

10 10 3. Dagens pensum

11 11 3. Dagens pensum 2. Hvad sker der med inflationen, når produktionen stiger i samfundet? –Inflation = vedvarende prisstigninger = en inflation > 0 % (= højere priser) –Det afhænger af, hvordan en mere realistisk udbudskurve ’ser ud’ –Hvis det antages, at ’virksomheder kun vil øge deres udbud, hvis prisen stiger’ (p. 340) (realistisk?), så vil udbudskurven altid være stigende –Dvs. inflationen stiger

12 12 3. Dagens pensum

13 13 3. Dagens pensum 3. Hvorfor vil en øget produktion føre til højere priser? –Lavere ledighed styrker fagforeningens forhandlingsposition –Virksomheder søger at tiltrække arbejdskraft ved at øge lønnen (p. 340)

14 14 3. Dagens pensum

15 15 3. Dagens pensum 4. Hvordan påvirker stigende priser efterspørgslen? –Der antages at være en negativ sammenhæng mellem priser og efterspørgsel fordi: Privatforbruget antages at falde primært pga. formueeffekten. Højere priser mindsker den reale værdi af formuen Forringer – alt andet lige – konkurrenceevnen = > mindsker eksporten og øger den konkurrerende import = lavere efterspørgsel

16 16 3. Dagens pensum 5. Hvordan påvirker en øget efterspørgsel produktionen og priserne? Det afhænger af udbudskurvens form Men normalt antager vi, at såvel produktion og priser stiger, men jo tættere vi er på kapacitetsgrænsen (= fuld beskæft.), i jo højere grad stiger alene prisen

17 17 3. Dagens pensum

18 18 3. Dagens pensum

19 19 3. Dagens pensum 6. Hvordan påvirker et øget og mindsket udbud produktion og priser (og hvorfor)?

20 20 3. Dagens pensum

21 21 3. Dagens pensum 7. Hvad får udbuddet og efterspørgslen til at øge og mindskes? Efterspørgselskurven skubbes ved ændringer i: –Ændringer i efterspørgselskomponenterne Udbudskurven skubbes ved ændringer i: –’aktivitetsuafhængige faktorpriser’ (p. 348) –produktivitetsændringer

22 22 3. Dagens pensum 8. Hvad sker der med udbuddet når: –Priserne på olie stiger? –Lønningerne stiger som følge af øget efterspørgsel? –Produktiviteten falder?

23 23 3. Dagens pensum 9. Hvorfor er ens teoretiske udgangspunkt afgørende for, hvordan man mener en øget efterspørgsel påvirker priser og produktion? Fordi udgangspunktet bestemmer, hvordan man mener udbudskurven ser ud

24 24 3. Dagens pensum

25 25 3. Dagens pensum 10. Hvordan påvirker øgede priser de private investeringer? Det afhænger af, hvordan de øgede priser påvirker den korte og lange rente Det er sandsynligt at begge renter stiger : –ECB bekæmper inflationen ved at øge den korte rente –Markedet ’kræver’ højere afkast på obligationer Dvs. investeringerne falder

26 26 3. Dagens pensum 11. Hvad sker der med pengemængden, når priserne stiger? Ifølge teorien i bogen falder den reale pengemængden => den korte rente stiger Hvad sker i virkeligheden med pengemængde, når priserne stiger?

27 27 3. Dagens pensum 12. Hvad er indkomstpolitik? En politik, der søger at lægge en dæmper på pris- og lønstigninger I praksis ’lønpolitik’, hvor det så håbes, at en dæmper på lønningerne også lægger en dæmper på priserne = konkurrenceevneforbedring

28 28 3. Dagens pensum 13.Hvordan påvirker indkomstpolitik udbud og efterspørgsel? 14.’Prisniveauet kan kun styres indirekte’ (p. 350) – hvorfor? 15.’AD-AS-skemaet ikke må sammenlignes med det tilsvarende udbuds- og efterspørgselsskema på mikroniveau’ (p. 347) – hvorfor?

29 29 4. Hvad kan I få eksamensspørgsmål i? Typen af spørgsmål i dette kapitel er typiske spørgsmål til en skriftlige eksamen Til en mundtlig eksamen vil sammenhængen mellem det aggregerede udbud og efterspørgsel og så priser og indkomst være ’mellemregninger’ De mest centrale spørgsmål er:

30 30 5. Næste lektion


Download ppt "1 Lektion 18: Priser i en åben økonomi 1.Økonomiske nyheder 2.Repetition 3.Dagens pensum 4.Hvad kan I få eksamensspørgsmål i? 5.Næste lektion 6.Tilbagemelding."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google