Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et par tips til økonomi Regnskabsanalyse og økonomistyring (rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasningsevne) + likviditet. Hvordan er økonomien sat.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et par tips til økonomi Regnskabsanalyse og økonomistyring (rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasningsevne) + likviditet. Hvordan er økonomien sat."— Præsentationens transcript:

1 Et par tips til økonomi Regnskabsanalyse og økonomistyring (rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasningsevne) + likviditet. Hvordan er økonomien sat sammen. Kan med ud fra nøgletallene i regnskabsanalysen se problemstillinger, udviklingsretninger. Hvad er årsagen til nøgletalsudviklingen og sammenhængen. Hvad med likviditeten, har man et stort tilgodehavende, lang skyld tid til debitorer? Hvordan med gældssiden, fordeling på kort og langfristet gæld. Desuden kan et konkret løsningsforslag ende ud med en konsekvensbeskrivelse i form af forventet ændring i nogle nøgletal. Organisation (organisationsplan, myndighed/ansvar, arbejdes der uformel på kryds og tværs af organisationsprincippet, arbejdsdelingsprincip, forretningsgangen, ledelsesformer, formel/uformel, er organisationen gearet til vækst?, ansættelsesprocedurer, alder) IT (anvendes der IT-systemer i økonomifunktionen? Til indkøb, lager og produktionsstyring? Anvendes ERP system / IT som led i nøgletalsrapportering? Budgettering (Hvilke budgetter udarbejder der? Resultatbudget, likviditetsbudget, balancebudget, hvordan anvendes budgetterne? Fungerer budgetproceduren? Er budgetkontrollen god nok?

2 Et par tips til økonomi Logistiks effektivitet, indkøbs- og lagerstyring, distribution Logistik: virksomhedens værdikæde, samlet forsyningskæde – kan den være mere aktiv medspiller med underleverandører, logistikafdelingens placering, Leveringsservice og logistikomkostninger (lagerservicegrad, leveringstid- og overholdelse, lageromkostninger, emballage og håndteringsomkostninger), afvejning af leveringsservice og lageromkostninger Indkøbsstyringen: Producerer de selv eller køber varerne? Er der klare mål for indkøbsfunktionen? Hvordan styres selve indkøbsprocessen? anvendes der differentieret indkøbsstrategier? ABC-analyser? Er der mange eller få leverandører/varer? Er indkøbene/råvarerne vigtige for den samlede værdikæde/proces? Er virksomheden sårbar? Tager det lang tid at fremskaffe varerne? Lagerstyring: Indretning af lageret, lagerstørrelse, produceres til lager eller efter ordre, anvendes der lagermodel, sikkerhedslager, hvilken indkøbsstørrelse er den mest optimale (ordrestørrelse), er der høje lageromkostninger, håndteringsomkostninger Distribution: Lagerstruktur (centrallager, decentralt, terminal, distributionscenter), Transport (selv eller outsource)

3 Et par tips til økonomi Produktionsstyring (Hvordan fungerer produktionsprocessen? Hvilken produktionsform anvendes der? Kan den optimeres på nogen måde, f.eks. ved anvendelse af LEAN tankegangen, kan man opnår besparelse med outsourcing ved dele af produktionen. Anvendes der Pull eller Push strategi, er der høj grad af automatisering eller sker der mange manuelle processer, kapacitetsudnyttelse, maskinpark, kalkulationer, lønniveau, spildprocenter, nøgletal, er der fokus på kernekompetencer ) Ejerforhold (hvilen selskabsform er der anvendes? Er ejerne meget synlige i virksomhedens drift eller er de del af bestyrelsen? Er selskabet ejet af danske eller udenlandske ejere?) Værdier, strategier og mål (Etik og moral - hvordan kommer det til udtryk? Arbejdes der ud fra en stake- eller shareholder betragtning? Er virksomheden bæredygtig på sigt? Hvad med miljøet? Udarbejdes der miljøregnskaber? Går man op i miljøet i virksomheden?, Hvilke strategier arbejdes der ud fra? Kan der udarbejdes strategiske analyser? Har man klare operationelle mål? Er strategien tydelig og implementeret ind i organisationen? Er man gearet til vækst og udfordringer?


Download ppt "Et par tips til økonomi Regnskabsanalyse og økonomistyring (rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasningsevne) + likviditet. Hvordan er økonomien sat."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google