Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomheder - definition. RHS - Informationsteknologi 2 Hvad er en virksomhed? Svært at finde en definition, som kan dække alle typer virksomheder… Et.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomheder - definition. RHS - Informationsteknologi 2 Hvad er en virksomhed? Svært at finde en definition, som kan dække alle typer virksomheder… Et."— Præsentationens transcript:

1 Virksomheder - definition

2 RHS - Informationsteknologi 2 Hvad er en virksomhed? Svært at finde en definition, som kan dække alle typer virksomheder… Et forslag kunne være: ”En virksomhed er en organisation, som baseret på en idé søger at maksimere en kvalitets-parameter hos ejerkredsen, indenfor et givent tidsinterval”

3 RHS - Informationsteknologi 3 Hvad er en virksomhed? Noget abstrakt definition… Hvad vil en typisk ”kvalitets-parameter” være…? PROFIT – skab den størst mulige indtjening til ejerkredsen (over en vis tidsperiode) MEN kunne også være: –At ”have det sjovt” –Forfølge en personlig interesse –Velgørenhed – i bred forstand Men kapital vil næsten altid være nødvendigt!

4 RHS - Informationsteknologi Hvad er en virksomhed? BEMÆRK – dette er nok en bredere definition end sædvanligt… Skal også kunne ”rumme” organisationer som ikke er traditionelle virksomheder: –Et hospital –Red Barnet –En kommune

5 RHS - Informationsteknologi 5 Virksomhedens idé En virksomhed vil søge at dække et behov hos andre (d.v.s potentielle kunder) A.P. Møller: Mon ikke andre virksomheder gerne vil have deres varer fragtet rundt i verden? Fjerritslev Slamsugning: Mon ikke folk gerne vil have suget deres kloakker fri for slam? Google: Mon ikke internet-brugere gerne vil kunne finde information på Nettet effektivt?

6 RHS - Informationsteknologi 6 Virksomhedens mål Med en idé på plads, kan man prøve at formulere et mål (eller mission) for virksomheden. Et mål vil ofte være objektivt og ”målbart”, f.eks ”Vi vil være blandt de fem største banker i Danmark i år 2015, målt på omsætning”

7 RHS - Informationsteknologi Virksomhedens mål I praksis måske et mere diffust, overordnet mål, og så et antal mere konkrete delmål Delmål: –Antallet af kunder skal vokse med 10 % pr. år de næste tre år –Overskudsgrad skal stige til 15 % i løbet af de næste to år –Kundetilfredshed skal stige til 8,5 i år

8 RHS - Informationsteknologi 8 Virksomhedens strategi Næste trin er formulering af en strategi Strategien beskriver, hvordan målet/målene for virksomheden realiseres, givet den kontekst, virksomheden arbejder indenfor ”Vi vi satse på rettidig og stabil leverance af fragt, frem for at tilbyde de laveste fragtrater” En strategi en dog sjældent præcis nok til at danne direkte grundlag for den daglige drift.

9 RHS - Informationsteknologi 9 Virksomhedens politikker For at gøre virksomhedens strategi mere ”brugbar”, gøres den mere konkret i et antal politikker for virksomheden ”Vi vil købe skibe fra værfter med bedst opera- tionel track record” ”Vi vil planlægge med luft i vore sejlplaner, så eventuelle forsinkelser kan indhentes” Politikker skal fungere som retningslinier for det daglige arbejde

10 RHS - Informationsteknologi 10 Strategi, taktik og operation Man taler også ofte om: Det strategiske niveau: Hvor ledelsen arbejder med at udvikle mål og strategier Det taktiske niveau: Hvor ledelsen og mellem- ledere arbejder med formulering og realisering af politikker, ud fra den givne strategi Det operationelle niveau: Hvor mellemledere og medarbejdere planlægger og udfører det daglige arbejde, ud fra de givne politikker

11 RHS - Informationsteknologi 11 …og i farver Idé Mål Strategi Politikker Arbejdsplaner Ejerkreds (bestyrelse, aktionærer) Ledelse (adm. direktør) Mellemledere Medarbejdere Strategisk Taktisk Operationelt

12 RHS - Informationsteknologi 12 Virksomhed og omverdenen Leverandører Virksomhed Kunder

13 RHS - Informationsteknologi 13 Virksomhed og omverdenen Nogle virksomheder har ikke leverandører i traditionel forstand (en foredragsholder, Google?) Værdien ligger da i den service, virksomheden tilbyder Under alle omstændigheder skal virksomheden skabe en værdi undervejs i sin ”produktion”

14 RHS - Informationsteknologi Værdikæden

15 RHS - Informationsteknologi 15 Funktioner i virksomheden Porters figur antyder, hvilke funktioner der kan være i en virksomhed Ledelse Personale (HR) Økonomi Indkøb Salg / Marketing IT Logistik Produktion Lager Service

16 RHS - Informationsteknologi 16 Virksomheder og information For at drive en virksomhed kræves –Kapital –Information / Kommunikation Informationen deles typisk op i –Ekstern information (kommunikation med leverandører, kunder og andre interessenter (hvem?)) –Intern information (kommunikation mellem organisatoriske enheder i virksomheden)

17 RHS - Informationsteknologi 17 Ekstern information Leverandører Virksomhed Kunder Ordrer Betaling ”Sager” Ordrer Betaling ”Sager” Faktura Virk. info Produkt info Faktura Virk. info Produkt info

18 RHS - Informationsteknologi 18 Ekstern information Off. myndigheder Virksomhed Mulige kunder Medier Kapital-leverandører Ejerkreds

19 RHS - Informationsteknologi 19 Intern information Traditionel produktionsvirksomhed Ledelse Mellemledere Medarbejdere Styrende Data Rapporterende Data Taktisk Operationelt

20 RHS - Informationsteknologi 20 Information kræver teknologi Alle disse strømme af information er – i princip- pet – ikke afhængige af valget af teknologi Hvad er det, der skal drive en virksomheds valg af brugen af informationsteknologi?


Download ppt "Virksomheder - definition. RHS - Informationsteknologi 2 Hvad er en virksomhed? Svært at finde en definition, som kan dække alle typer virksomheder… Et."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google