Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energi 4 Klimaændringer Naturlige variationer Menneskets bidrag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energi 4 Klimaændringer Naturlige variationer Menneskets bidrag"— Præsentationens transcript:

1 Energi 4 Klimaændringer Naturlige variationer Menneskets bidrag
Konsekvenser af klimaændringerne

2 Årsager til klimaændringer
Naturlige årsager Menneskeskabte årsager Milankovich-cyklerne Variation i Solens aktivitet Naturlig variation i drivhuseffekten - f.eks. ved gasser fra vulkanudbrud Mindre solstråling – f.eks. ved vulkansk aske i atmosfæren eller meteornedslag Ændring i havstrømme – f.eks. ved kontinenternes bevægelser (pladetektonik) Udledning af drivhusgasser Udledning af sod og partikler Ændring af Jordens albedo

3 Eksempel på menneskeskabte klimaændringer: Forstærket drivhuseffekt
Flere drivhusgasser i atmosfæren øger denne energistrøm = Jorden opvarmes

4 Drivhusgasserne – hvem er de?
Listet efter betydning for drivhuseffekten: H2O - vanddamp CO2 - kuldioxid CH4 – metangas N2O - lattergas CFC-gasser

5 Sammenhæng mellem atmosfærens CO2-indhold og temperatur

6 Beregnet temperaturstigning i det 21. århundrede
Prognoserne forudsiger mellem +2°C og +5°C i år 2100 i forhold til år 2000.

7 Global opvarmning i et længere perspektiv
Temperaturniveau ved +5°C Højere temperatur Nuværende temperatur Temperaturstigning siden sidste istid Længere tilbage i tiden, i millioner af år

8 Pointer fra temperaturudviklingen i et langt perspektiv
Jorden har oplevet langt varmere klima tidligere Global opvarmning vil altså næppe medføre Jordens undergang … MEN +5°C vil betyde markant ændrede vilkår for Jordens beboere (f.eks. ingen is på Sydpolen). Jorden har oplevet meget hurtige klimaskift tidligere Hurtig global opvarmning er derfor igen næppe dommedag … MEN en hurtig opvarmning kan medføre voldsomme ændringer i klima og vejr, selv indenfor vores levetid

9 Klimadebatten i korte træk – hvad er ”man” enig om?
Der er sket en global opvarmning på ca. 1°C siden industrialiseringen sidst i 1700-tallet. Atmosfærens CO2-indhold er steget sideløbende, så menneskelig aktivitet har indflydelse på temperaturstigningen. Hvad er man uenige om? Om temperaturstigningen primært skyldes menneskeskabte drivhusgasudslip eller naturlige klimavariationer Størrelsen af opvarmningen Effekten af klimaændringerne, menneskeskabte eller ej

10 Opvarmningen: Ujævn fordeling
Lokale variationer i opvarmningen (baseret på den gule kurve til venstre) Globalt gennemsnit Gul kurve: +3,8°C fra år 2000 til år 2100

11 Global opvarmning: Konsekvenser i Danmark
Rimelig sikker prognose: Generelt opvarmning, men mest mildere vintre Mere nedbør Sandsynlig prognose: Voldsommere nedbør og kraftigere storme pga større temperaturforskelle på Jorden Større risiko for stormfloder pga stigende vandstand Meget usikker prognose: Ændring i Golfstrømmen medfører voldsom lokal nedkøling Konsekvenser for det danske samfund: Indtægter: Større udbytte fra landbrug, mindre udgifter til opvarmning og snerydning Udgifter: Større spidsbelastning af kloaknet, større udgifter til diger, indvandring af fremmede plante- og dyrearter, mindre pres på skadedyr

12 Global opvarmning: Konsekvenser i udlandet
Halvtørre egne (Sahel i Afrika, USA’s prærie, Australien) bliver tørrere Oversvømmelser bliver hyppigere, fattige lande mere udsatte (kan ikke kompensere for havspejlsstigning) Polare områder bliver meget varmere, specielt ved Nordpolen Stillehavsområdet ved Ækvator påvirkes – kraftigere/hyppigere El Niño-cirkulation Kraftigere tropiske orkaner kan opstå ved varmere overfladevand Konklusion: Danmark vinder (eller taber meget lidt) ved opvarmningen, mens andre lande taber meget mere.

13 Øget drivhuseffekt – flere naturkatastrofer?


Download ppt "Energi 4 Klimaændringer Naturlige variationer Menneskets bidrag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google