Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Produktivitet, økonomistyring og samarbejde – hvor ligger potentialet?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Produktivitet, økonomistyring og samarbejde – hvor ligger potentialet?"— Præsentationens transcript:

1 Produktivitet, økonomistyring og samarbejde – hvor ligger potentialet?

2 Økonomistyring – offentlig sektor
I mange år en stor udfordring Det er det ikke mere Budgetter bliver overholdt Årsag Der er en hård straf forbundet med ikke at overholde udgiftslofter

3 De fremtidige midler bliver ikke rigelige
Har vi så problemer? De fremtidige midler bliver ikke rigelige Politisk prioritering, hvor rigelige Hvordan får vi en ordentlig kvalitet med de tilgængelige midler? Prioritering Produktivitet

4 Er produktiviteten dårlig i den offentlige sektor?
Vi ved det ikke – men en formodning om, at den er lavere end i privat sektor Offentlig sektor har ikke samme klare bundlinje som privat virksomhed At undgå dårlige ”sager” vejer ofte tungere end produktivitet Meget bureaukrati Svært at skabe incitamenter til innovation

5 Måling af produktivitet
Private sektor: Gode muligheder inden for fremstillingssektor En udfordring inden for service, men meningsfuld Offentlig sektor: Næsten umuligt at gøre ordentligt Traditionelt har nationalregnskabet opgivet at måle på andet end input Men et stort behov Benchmarking en mulighed Selv benchmarking er svær

6 KORA-analyse af kommuner
Vanskeligheder ved produktivitetsberegning: Service skal måles uafhængig af ressourceforbrug Kommuner har forskellige grundvilkår (befolkningssammensætning) Kommuner kan prioritere forskelligt (dvs. forskellige målsætninger) DEA-analyse tager hensyn til alt dette Konservativt mål

7 Kommunale produktivitetsniveauer

8 Analyseniveau spiller en vigtig rolle
Når hele det kommunale serviceniveau betragtes, så fås et ret lille potentiale Fleksibilitet til at være forskellig stor Kommuner gør det typisk ikke godt på alle områder Når områder betragtes hver for sig, fås et meget større potentiale Fleksibilitet til at være forskellig mindre

9 Potentiale Offentligt forbrug: 500 mia. Kommunerne: 49%
Skoleområde, ældreområde og dagtilbuds- område peger på et potentiale på ca. 10% ca. 25 mia. i kommuner og evt. 50 mia. i hele offentlig sektor Baseret på benchmarking – de bedste kan nok også gøre det bedre Bemærk: et potentiale er ikke guld på gaden Hvordan høstes potentialet? Potentialet er ikke lige stort i alle kommuner

10 Hvordan øges produktiviteten i offentlig sektor?
Anbefalinger fra Produktivitets- kommissionen: forslag til styringsændringer Mere fokus på kerneydelse og produktivitet

11 Hvad med offentligt-privat samarbejde?
Det har ikke været behandlet i Produktivitetskommissionen Det bliver det næste Forventning, at OPP og udlicitering kan øge produktiviteten Incitamenter/innovation i privat sektor ”overføres” til offentlig sektor

12 Udvikling af offentligt-privat samspil på det specialiserede socialområde
KORA-analyse i samarbejde med Dansk Erhverv Kortlægning af erfaringer med samarbejde mellem: Det offentlige Private aktører Non-profit aktører

13 Privat Leverandør Indikator

14 Analysen Metode: Interviews Temaseminarer

15 Resultat Samarbejdsmodeller: Erfaringer: Driftsoverenskomst
Markedsbaserede Partnerskaber Erfaringer: Blandede Mange positive Rigide regler

16 Hovedanbefaling Mere fleksibilitet Testprojekter (partnerskabsaftaler)

17 Er privat altid mere produktiv?
KORA-rapport (Rigsrevisionen): Sammenligning af Andre Aktørers beskæftigelsesindsats: Henviste til AA mister de første 6 måneder i gennemsnit 10 arbejdsdage AA billigere end kommunale Netto samfundsøkonomisk tab på pr. henvist til AA Mulig årsag: kontrakt med AA belønner ikke i tilstrækkelig grad hurtig beskæftigelse

18 Afsluttende kommentarer
Det er svært at måle produktivitet i den offentlige sektor Der er et stort potentiale for at forbedre produktiviteten Det er ikke umiddelbart ”guld på gaden” OPP og udlicitering er formodentlig en del af løsningen


Download ppt "Produktivitet, økonomistyring og samarbejde – hvor ligger potentialet?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google