Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Privathospitalerne i fremtidens sygehusvæsen ved Nis Alstrup, formand for Brancheforeningen for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Privathospitalerne i fremtidens sygehusvæsen ved Nis Alstrup, formand for Brancheforeningen for."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Privathospitalerne i fremtidens sygehusvæsen ved Nis Alstrup, formand for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK

2 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Privathospitalerne Fakta om i 2009 sygehusplanlægning Specialeplanlægning Kvalitet Fremtid BPK

3 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Privathospitalerne: 40 privathospitaler Står for knap 4 % af det samlede tilbud Omsætning i 2008 ca. 2 milliarder 600 sengepladser BPK

4 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Fastansatte/deltids ansatte: ca. 150 / 1500 læger ca. 400 / 3000 sygeplejersker ca. 500/ 500 andre BPK

5 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Privathospitalerne: Flest kirurgiske specialer, udbredt anvendelse af minimal invasiv teknik Stor ambulant aktivitet Stor fleksibilitet - bufferfunktion Kun akutfunktion for egne patienter BPK

6 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Behandlinger indenfor mere end 20 specialer: Ikke kun små-kirurgi på raske patienter! Også medicinske specialer og psykiatri Mange tværfaglige teams BPK

7 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Hofte og knæproteser ASA 1 ASA 2 ASA 3 BPK 33 % 40 % 62 % 49 % 5 % 11 % Hamlet Hvidovre n=931 n=2046

8 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 På privathospitalerne udføres bl.a.: 85 % af alle fedmeoperationer 50 % af alle rygoperationer 25 % af knæalloplastikker 30 % af brokoperationer med kikkert BPK

9 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Kundeportefølje på privathospitalerne: 30 % fra offentlige patienter 30 % med sundhedsforsikringer 30 % selvbetalere 10 % andre BPK

10 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Offentlige patienter: Det udvidede frie sygehusvalg 2002-nov.2008, udbud og særlige aftaler Mere end 200.000 patienter behandlet 70 % stigning fra 2007 til 2008 BPK

11 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Privathospitalerne fylder naturligvis ikke meget i sygehusplanlægningen ! BPK

12 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 BPK 25 milliarder kr. til de offentlige sygehuse Jeg skal nok satse på selvfinansiering 0 kr. til de private

13 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 BPK Privathospitaler i Danmark 2009. I alt 40 3 3 1 1 13 1 1 1 6 12 1 1 5

14 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 BPK Privathospitaler i Danmark 2012. I alt 22 2 2 1 1 12 1 1 1 3 4 1 2

15 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Privathospitalerne ser sygehusplanlægningen som en vej til øget offentligt/privat samarbejde Privathospitalerne supplerer de nye store offentlige enheder geografisk og udgør ydelsesmæssigt en lokal buffer kapacitet BPK

16 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Regions og højtspecialiserede funktioner på privathospitaler indenfor bl.a. : Fedmekirurgi, rygkirurgi, neurokirurgi, hjertekirurgi, ortopædkirurgi, urologi og gynækologi BPK

17 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Privathospitalerne støtter specialeplanlægningens mål om at sikre en høj ensartet kvalitet, uanset om behandlingen forgår i det offentlige eller det private ! Men… BPK

18 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Privathospitalerne ansøger på lige for med de offentlige sygehuse, men har store vanskeligheder med, at få de forlangte formaliserede samarbejdsaftaler på plads! BPK

19 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Privathospitalerne ønsker, at yde samme kvalitet som de offentlige sygehuse og går ind for: Åbenhed og gennemsigtighed Kvalitetskrav og kontrol Indberetning til og forbedring af de kliniske databaser Øget samarbejde om udvikling og forskning BPK

20 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Privathospitalerne: Medvirker til uddannelse af både sygeplejersker og læger Inspirerer til bedre ressourceudnyttelse Deltager i forskning og udvikling Deltager i DDKM på lige fod med offentlige sygehuse BPK

21 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 I de kommende år vil kravene til sundhedsvæsenet stige eksplosivt BPK

22 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Udvikling i befolkningssammensætning Antal 2009 2024 BPK over 65 år 20-64 år 24,7 % 40 % Fremskrivning fra Eurostat databasen

23 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Flere livsstils sygdomme BPK

24 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Eksponentiel stigning i medicinsk formåen SPPD Medicinpriser – noget loft?

25 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Og patienterne vil i endnu højere grad agere som forbrugere! BPK

26 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Det kommer til at koste mange penge! En hvis egenbetaling er uundgåelig! BPK

27 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 BPK Finansiering af hospitalsvæsenet Andet Sundhedsforsikringer Offentlig finansiering 2009 2019 99 % 0,1 % 5 % ? 15 % ? 80 % ? 0,9 % ca. 4 % Af BNP 10 % ? Af BNP

28 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Privathospitalerne og de offentlige sygehuse bør sammen sikre: En fortsat sund konkurrence, hvor vi får mest muligt for pengene At behandlinger udføres i høj kvalitet til konkurrencedygtige priser At nye hænder og hoveder tiltrækkes til sundhedssektoren BPK

29 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 I fremtiden vil vi se: Færre, men større offentlige og private sygehuse Opgaveglidning Større samarbejde og større konkurrence Øget udbudsstyring Flere sundhedsforsikringer og større, men stadigvæk delvis brugerbetaling BPK

30 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 BPK 20092019 Hvor ender privathospitalernes markedsandel ? 2 % 0 % 30 % ? 10 % ? Planlagte behandlinger Andre behandlinger, også kræft, kronikere og akutte

31 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 BPK Politik eller Korstog? Privathospitalerne må gerne fylde 50 % Du bliver nok klogere

32 Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 BPK Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, 6-7 maj 2009 Privathospitalerne i fremtidens sygehusvæsen ved Nis Alstrup, formand for Brancheforeningen for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google