Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

4. Det kommunale valgår –Nyvalg til handicaprådet, LBR og klagerådet –Valgkampen generelt –Andet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "4. Det kommunale valgår –Nyvalg til handicaprådet, LBR og klagerådet –Valgkampen generelt –Andet."— Præsentationens transcript:

1 4. Det kommunale valgår –Nyvalg til handicaprådet, LBR og klagerådet –Valgkampen generelt –Andet

2 Nyvalg til kommunale råd Det lokale beskæftigelsesråd Klagerådet Handicaprådet Andre lokale råd, udvalg mv. hvor DH er repræsenteret – evt. også tværkommunale?

3 DH Centralt 2008 - forberedelse Samarbejde med KL –Regionale konferencer for handicapråd –Handicapråd – skab den gode praksis Workshop med repr. fra afdelinger og handicapråd Fagkurser for LBR repræsentanter.

4 DH Centralt 2009 - aktiviteter Samarbejde med KL –Forslag til vedtægt og forretningsorden for handicaprådet Dias/talepapir til afdelingerne om indstillinger til de nye råd Pressemeddelelse – skabelon Medlemsorganisationerne centralt – rekruttering til de lokale råd Informationsmaterialer – den gode praksis.

5 DH Centralt 2010 - opfølgning Regionale kurser for lokale repræsentanter I samarbejde med KL –Regionale konferencer for handicapråd

6 Funktionsperioder Handicapråd Den nye kommunalbestyrelse udpeger medlemmer 1.-15.12.09. Valget har virkning fra 1.1.10, men det nuværende råd fungerer indtil det nye råd har konstitueret sig Klageråd Kommunalbestyrelsen skal sørge for at der vælges medlemmer mindst hvert fjerde år LBR Funktionsperioden regnes fra den 1. juni året efter det kommunale valgår – altså 1. juni 2010.

7 Afdelingsvedtægten om lokale repræsentationer: § 6 Stk. 11. Forretningsudvalget udpeger, efter indstilling fra de tilsluttede medlems-organisationer, repræsentanter og suppleanter til kommunale eller fælles-kommunale råd, nævn eller udvalg. Såfremt der ikke er noget forretningsudvalg, træffes beslutninger om udpegelse af repræsentanter og suppleanter på et bestyrelsesmøde eller årsmødet, efter oplæg fra formanden. En indstillet person kan kun opstilles af én og samme organisation lokalt, regionalt og nationalt i DH. Stk. 12. Ved udpegelse af repræsentanter til det kommunale handicapråd skal der sikres en bred repræsentation fra de forskellige hovedgrupperinger i DH. DH’s forretningsudvalg udarbejder retningslinier herfor.

8 Køreplan for afdelingerne Tids- og aktivitetsplan for 2009/10 Forslag til afdelingens overvejelser forud for etableringen af de nye råd Udsendes i januar til afdelingerne.

9 Tids- og aktivitetsplan Dialog med kommunen Årsmøder/bestyrelsesmøder Rekruttering Procesplan for indstillinger –Kompetencer –Bredde –Ligestilling Beslutningsprocessen i FU/bestyrelse Samlet beslutning om repræsentationer –Indsendes senest 1.12.09 til DH centralt.

10 Afdelingens overvejelser forud for etableringen af de nye råd Lokal rekruttering Netværk Evaluering af det interne samarbejde Evaluering af samarbejdet i rådene Sammensætning og fordeling af repræsentanter Kompetencer og bredde Hvordan klædes de lokale repræsentanter på?

11 Valgkampen generelt Sager på den lokalpolitiske dagsordenen Mulighed for synlighed, påvirkning, lobby-arbejde Deltage i debatten –Presse, læserbreve –Eget valgmøde –Andres valgmøder Implementering af handicappolitikken Opfyldelse af handicapkonventionens forpligtelse: Lige muligheder for deltagelse i valget Idéer?

12 Andet?


Download ppt "4. Det kommunale valgår –Nyvalg til handicaprådet, LBR og klagerådet –Valgkampen generelt –Andet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google