Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grundkursus for frivillige i DH Grundlæggende om DH og DH’s medlemsorganisationer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grundkursus for frivillige i DH Grundlæggende om DH og DH’s medlemsorganisationer."— Præsentationens transcript:

1

2 Grundkursus for frivillige i DH

3 Grundlæggende om DH og DH’s medlemsorganisationer

4 Formål At give deltagerne et overordnet kendskab til DH’s historie og struktur At give deltagerne kendskab til hvem DH er (medlemsorganisationer og afdelinger) – altså hvem man som tillidsvalgt repræsenterer At give deltagerne kendskab til, hvad DH arbejder for på alle niveauer og specielt på lokalt plan

5 DH’s værdier DH arbejder for at fremme medlemsorganisationernes fælles interesser. DH’s indsats bygger på medlemsorganisationernes aktive involvering i DH’s aktiviteter. Samarbejdet i DH bygger på en balance mellem hensynet til fællesskabet og de enkelte medlemsorganisationers egenart og særlige interesser. DH’s værdier viser, hvordan vi vil arbejde sammen for at nå målet/visionen.

6 DH’s værdier fortsat…… FN’s handicapkonvention er det vigtigste grundlag for DH’s handicappolitiske arbejde DH samler og koordinerer den generelle handicappolitik på lokalt, nationalt og internationalt niveau. DH går i dialog med politikere, myndigheder og andre for at sikre mennesker med handicap indflydelse på eget liv.

7 DH’s mission Det er DH’s mission at varetage fælles interesser for DH’s medlemsorganisationer, der arbejder for at: forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt: langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsevne. Missionen fortæller os, hvorfor DH er her. Missionen er altså DH’s eksistensberettigelse.

8 DH’s vision DH og DH’s medlemsorganisationer arbejder med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund. Et samfund, hvor personer med handicap har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. DH arbejder internationalt for at understøtte, at mennesker med handicap i andre lande får de samme muligheder. Visionen fortæller os, hvor DH gerne vil hen. Altså hvad DH overordnet arbejder for at opnå.

9 5 hurtige om DH: Stiftet 1934 – verdens ældste paraplyorganisation på handicapområdet 32 medlemsorganisationer - ca. 325.000 medlemmer – alle slags handicap Arbejder med handicappolitiske emner - Vi blander os i alt! Arbejder lokalt, regionalt, nationalt, internationalt Rådgiver ikke den enkelte og arbejder ikke med enkeltsager –Det gør medlemsorganisationerne.

10 Organisationen handicaporganisationer 32 Repræsentantskabet Forretningsudvalget - inklusiv formand og næstformand Direktør Sekretariat Ad hoc arbejdsgrupper 97 afdelinger

11

12 De 4 handicapgrupper Psykisk handicappede ADHD-Foreningen, Dansk Epilepsiforening, Landsforeningen Autisme, Landsforeningen LEV, Landsforeningen SIND Bevægelseshandicappede: Dansk Fibromyalgi-Forening, Dansk Handicap Forbund, Gigtforeningen, Muskelsvindfonden, Osteoporoseforeningen, Parkinsonforeningen, PTU - Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Scleroseforeningen, Spastikerforeningen

13 Kommunikationshandicappede - syn/høre/tale: Dansk Blindesamfund, Danske Døves Landsforbund, Foreningen af Danske Døvblinde, Stammeforeningen i Danmark, Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Høreforeningen, Dansk Landsforening for Laryngectomerede, Ordblindeforeningen/Dysleksiforeningen i Danmark Varig medicinsk behandlede: Astma-Allergi Danmark, Danmarks Bløderforening, Danmarks Psoriasisforening, Diabetesforeningen, Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose, LungePatient.dk, Nyreforeningen, Stomiforeningen COPA Og Sammenslutningen af Unge Med Handicap

14 Hvad laver DH? På landsplan: Folketing, regering og ministerierne - høringer, møder samt råd, nævn og udvalg mv. - holdningsbearbejdelse – kampagner, pressearbejde På lokalt og regionalt plan: Kommuner og regioner - lokale råd, -nævn og udvalg mv. DH udpeger over 2.000 tillidsrepræsentanter - de kommer fra medlemsorganisationerne og DH’s afdelinger

15 Det arbejder DH også med… Europæisk handicappolitik Det Europæiske Handicapforum & EU Handicaporganisationernes Nordiske Råd Global handicappolitik FN’s Handicapkonvention De internationale handicaporganisationer Konkret u-landsarbejde Bistand til organiseringen af bl.a. paraplyorganisationer i samarbejde med DH’s medlemsorganisationer.

16 Det lokale arbejde Samarbejde – de fælles interesser: Sammenhold giver styrke – udadtil og indadtil Fokus på de fælles interesser – på trods af store forskelligheder organisationerne imellem Vigtigt at sikre bredden i arbejdet Enighed gør stærk!

17 DH afdelingen - strukturen Som medlem af en handicaporganisation er man som regel tilknyttet en lokalkreds eller lokal forening DH har en afdeling i alle kommuner – på nær Læsø DH’s afdelinger består af frivillige fra organisationernes lokale kredse og foreninger Bestyrelsen i DH afdelingen vælger en formand – og eventuelt et forretningsudvalg.

18 DH-afdelingens kerneopgaver Politisk indflydelse –Indflydelse på politiske beslutninger –God og kontinuerlig kontakt til politikere og embedsmænd Udpege repræsentanter –Handicapråd, Det Lokale Beskæftigelsesråd og andre organer –Sikre god dialog mellem repræsentanter og DH-afdeling Organisatoriske rammer –Tilknytte lokale medlemsorganisationer mhp. bred repræsentation i afdelingen –Skabe rammer i afdelingen for en anerkendende kultur med fokus på at bruge hinandens kompetencer, viden og ressourcer.

19 DH afdelingens økonomi DH afdelingerne kan søge om driftstilskud fra DH 2 gange årligt Aktivitetspuljen. Kan søges løbende Afdelingerne kan søge tilskud hos den stedlige kommune, lokale fonde m.v. – men ikke uden for kommunegrænsen!

20 Det lokale arbejde Hvorfor er det lokale handicappolitiske arbejde vigtigt? (I DH og de lokale handicaporganisationer)

21 Det lokale arbejde Kommunale handicappolitikker Forhindre/afbøde/kvalificere kommunale nedskæringer Synliggøre handicapområdet lokalt Nedbryde fordomme, myter hos borgere, andre organisationer, myndighederne Samarbejde med andre organisationer lokalt

22 DH’s tilbud til frivillige www.handicap.dk –Den lokale hjemmeside Abonnementer –HandiKlip –Nyt fra hjemmesiden og Nyt fra afdelingerne –Torsdagsposten Politikkatalog Lokale kurser Organisationsafdelingen


Download ppt "Grundkursus for frivillige i DH Grundlæggende om DH og DH’s medlemsorganisationer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google