Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opstarts- og orienteringsmøde DNU ▪ 13

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opstarts- og orienteringsmøde DNU ▪ 13"— Præsentationens transcript:

1 Opstarts- og orienteringsmøde DNU ▪ 13
Opstarts- og orienteringsmøde DNU ▪ 13. januar Faglige Fællesskaber – Abdominal og Inflammation - Velkommen & siden sidst v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen

2 Dagsorden 1. Velkomst – og siden sidst
v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen, Projektafdelingen for DNU 2. Status for skitseprojektet v/faglig leder for sygehusplanlægning Klavs Hjort Nielsen, Rådgivergruppen DNU 3. Status for skitseprojektet specifikt for FF-Inflammation og FF-abdominal v/koordinerende arkitekt Ole Streubel, Rådgivergruppen DNU 4. Kommende brugerproces v/koordinerende sygehusplanlægger Olaf Grundtvig Barfoed, Rådgivergruppen DNU og koordinator for brugerprocesssen/hospitalsplanlægger Tine Rosenmeier, Projektafdelingen for DNU

3 Velkommen! Opstartsmøde vedrørende kommende brugerproces af dispositionsforslag for FF Abdominal og FF Inflammation Formål med mødet Hvor er vi nu? Og hvordan kan vi klæde jer (afdelingsledelser, centerchefer og hospitalsledelser) på i forhold til den videre orientering ud i afdelingerne?

4 DNU – status for projektet - overordnede rammer
Helhedsplan 2009 Helhedsplan 2010 Kvalitetsfondsfinan-sieret projekt Anlægssum 13,3 mia. 8,96 6,35 mia. Nybyggeri m2 m2 m2

5 Hovedelementer fra prioriteringsforslaget - Reduktion fra 13,3 mia. kr
Hovedelementer fra prioriteringsforslaget - Reduktion fra 13,3 mia. kr. til 9 mia. kr.) Justering i prognosegrundlag medfører nedbringelse af arealbehovet – m2 1.000 mio. kr. Reduktion/forøgelse af udgiftsposten som følge af ovenstående arealreduktion (anskaffelser) 400 mio. kr. Reduceret kvalitetsniveau (landskab, p-anlæg mv.) 500 mio. kr. Fravalg af indarbejdede optioner (tekniske – bl.a. el-forsyning og bæredygtighed) Øget finansiering via drifts- og genanskaffelsesmidler (anskaffelser) 1.500 mio. kr. Integration af eksisterende Skejby 100 mio. kr. Midler til vedligeholdelse af Århus Sygehus Samlet besparelse 4.300 mio. kr

6 ”5-punktsplan” HHP 2010  Kvalitetsfondsfinansieret projekt - 8,96 - 6,35 mia. kr.
Beskrivelse Reduktion Tilpasning af m2-pris/uforudsete udgifter 0,77 mia. kr. Tilpasning af byggemodningens tekniske forsyninger 0,38 mia. kr. Tilpasning af ombygning og integration af eksisterende Skejby 0,43 mia. kr. Alternativ vareforsyningsstruktur 0,39 mia. kr. Arealreduktion i detailprojekteringen, optimering og omkostningsreduktion samt øget genanvendelse 0,64 mia. kr. Total reduktion af projektet 2,61 mia. kr. Finansieringsansøgning i alt (i 2009-priser) 6,35 mia. kr.

7 Gennemførelsesplan

8 Arealreduktion DNU – og betydning for FF Abdominal og FF Inflammation
Krav om arealreduktion i alt på m2 Arealmæssig ramme snævrer ind Kommende proces bliver mere og mere bunden Vi skal finde det mest funktionelle inden for de rammer, vi har Kapacitetsforudsætninger i Helhedsplan 2010 er ikke til diskussion!

9 Hvad betydning får det for FF Abdominal og FF Inflammation?
Change request – løbende tilpasning af projektet FF Abdominal / Inflammation skal have en større andel af fysikken placeret i eksisterende Skejby og ikke i nybyggeri Berører ikke forskningsarealer i FF Abdominal/Inflammation Amb./ventefaciliteter øget udnyttelse af almindelig og specialambulatorierum samt halvering af centrale ventearealer. Arealreduktion på 4 ambulatorierum

10 Hvad betydning får det for FF Abdominal og FF Inflammation? - fortsat
Patologi bliver samlet – sammen med KBA Fælles funktioner for FF Inflammation, FF Abdominal og FF Onkologi Fælles prøvetagningsenhed Fælles BDA Evt. også nogle fælles fys/ergo lokaler Onkologi – flyttet til det sydlige spor (ved siden af FF Inflammation / FF Abdominal Gynækologi – OP og senge flyttes fysisk til det sydlige spor (FF Abdominal) Reduktion i decentrale fys/ergo-arealer

11 Hvad betydning får det for FF Abdominal og FF Inflammation? - fortsat
Forsyningsby Er pt. udskudt – business-cases under udarbejdelse Vi fastholder Just-In-Time – klinikken skal kun ”bekymre sig” om de sidste 50 meter

12 Sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri
Visionen for DNU Sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri Integreret forskning, uddannelse og klinik Attraktivt arbejdsmiljø Innovative projekter

13 Arbejdsvision for DNU Sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri
Arkitektur Finde-frem-strategi Bæredygtighed Lever op til Århus Kommunes bæredygtighedsmål om at være CO2 neutrale i 2030 Store temaer: Energiforbrug, Akustik og støj, Arbejdsmiljø og indeklimaforhold, Grønne elementer Effektivitet Just-in-time – varen ude i klinikken, når der er brug for det, minimum depotplads

14 Arbejdsvision for DNU - fortsat
Integreret forskning, uddannelse og klinik Kliniknær forskning Attraktivt arbejdsmiljø Stort fokus på arbejdsmiljø i planlægningsfasen, herunder afsat mange rådgivertimer 1 sengsstuer Store flexible OP-stuer (60 m2) Store flexible stuer til røntgenundersøgelser (45 m2) Innovative projekter Det bankende hjerte Ambulatorier/galleri Forsyning

15 Nye måder at arbejde på – nye arbejdspladser

16 Nye arbejdspladser – et koncept med 3 muligheder
Arbejdsplads = skrivebord, stilleplads, møderum, sit down, flexbox etc. Her vist et møbleret forslag – møblering af rum kan ændres Principielt ingen faste pladser – men mulighed for personligt skab/reol

17 Afgrænsning Gælder kun nybyggeri f.eks. kontorer til afdelingsledelser, klinikere, sekretærer, administrative medarbejdere, decentraladministration, forskning og uddannelse mv. Kontorkonceptet forholder sig ikke eksplicit til kontorer programmeret i forbindelse med universitære arealer og administrative kontorer fx i central administration forsyning Kontorområder i eksisterende byggeri er ikke omfattet. Nuværende områder bevares i den udstrækning, det er muligt. OBS. på reduktion af de m2 – evt. flytning af kontorer til eksisterende Skejby 17

18 Hjertehjemtagninger – f.eks. kardiologi
Betydning og ”omstilling til fremtidig sundhedsvæsen” for byggeriet og den kommende proces Interimledelser? Flytning af funktioner til ÅUH, bl.a. urologi, pædiatri, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi mv. Hjertehjemtagninger – f.eks. kardiologi

19 Præsentation af ”holdet” vedrørende FF Inflammation / FF Abdominal
Projektafdelingen for DNU Hans-Ulrik Ramussen PA-delprojektleder Inflammation/abdominal Tine Rosenmeier Hospitalsplanlægger Koordinator af brugerinddragelsen

20 Præsentation af ”holdet” vedrørende FF Inflammation / FF Abdominal
Rådgivergruppen DNU Christian Nielsen Projektleder Ingeniør Ole Streubel Koordinerende arkitekt Olaf Grundtvig Barfoed Koordinerende hospitalsplanlægger


Download ppt "Opstarts- og orienteringsmøde DNU ▪ 13"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google