Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nordisk Konferens i Göteborg  14.-15. november 2012 www.dnu.rm.dk Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Det Nye Universitetshospital, DNU v/projektdirektør.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nordisk Konferens i Göteborg  14.-15. november 2012 www.dnu.rm.dk Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Det Nye Universitetshospital, DNU v/projektdirektør."— Præsentationens transcript:

1 Nordisk Konferens i Göteborg  november Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Det Nye Universitetshospital, DNU v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen

2 Nordisk Konferens i Göteborg  november Danmark med regioner Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland (indbyggertal: 5,5 mio.) (indbyggertal: 1,2 mio.) Nybyggeri

3 Nordisk Konferens i Göteborg  november 2012

4 Nordisk Konferens i Göteborg  november Nye sygehusbyggerier

5 Nordisk Konferens i Göteborg  november ProjektAnlægssum (09-pl)Finansiering DNU6,35 mia. kr.Kvalitetsfond og RM DNV-Gødstrup3,15 mia. kr.Kvalitetsfond og RM Viborg1,15 mia. kr.Kvalitetsfond og RM Horsens642 mio. kr.RM anlægsramme Randers363 mio. kr.RM anlægsramme Hovedforsyning og ombygning i Aarhus 570 mio. kr.RM anlægsramme Flytning af AUH Risskov til DNU1,15 mia. kr.RM anlægsramme Samling af psykiatri i Vestjylland300 mio. kr.RM anlægsramme I alt13,94 mia. kr.Kvalitetsfond og RM Anlægsprojekter frem til 2020

6 Nordisk Konferens i Göteborg  november Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (i Skejby, på Nørrebrogade, på Tage Hansens Gade og på P.P. Ørumsgade) til Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

7 Nordisk Konferens i Göteborg  november Fakta om Det Nye Universitetshospital  Aarhus Universitetshospital i Skejby i dag: ca m 2  Nybyggeri af m 2  Ca. 1,2 mio. m 2 jord  Anlægsøkonomisk overslag 6,35 mia. kr. (2010-niveau)  Ejendomsvurdering af hospitalsbygninger ca. 2,5 mia. kr.?  Driftsbudget ca. 6,1 mia. kr./brutto  Ca beskæftigede  Ca studerende  Aktivitetstal vedrørende DNU  indlæggelser  ambulante besøg  40%-50% af hospitalsaktiviteten i Region Midtjylland  Op til transporter dagligt

8 Nordisk Konferens i Göteborg  november Faser i planlægning og gennemførelse af DNU Byggeri Hel- heds- plan 1. etape2. etape3. etape Organisationsudvikling Ibrugtagning og drift Finansiering Fysisk planlægning Udbudsforløb Det faglige fundament 2005 Fase 0- byggeri Ned- skal e ring Håndværkere Onkologi Hoved-neuro Akut Abdominal Inflammation Primo 2011 Medio 2012 Planlægning 2016

9 Nordisk Konferens i Göteborg  november De fem centre HNCHoved-Neuro AKCAkut HCHjerte K&ICKræft & Inflammation ABCAbdominal HC K & IC ABC AKC HNC Skitseprojekt – hospitalsbyens disponering

10 Nordisk Konferens i Göteborg  november Tværsnit gennem behandlingsbase, tekniketage og sengeetage

11 Nordisk Konferens i Göteborg  november Rev. skitseprojekt vers. 2

12 Nordisk Konferens i Göteborg  november Rev. skitseprojekt vers. 2

13 Nordisk Konferens i Göteborg  november 2012

14 Nordisk Konferens i Göteborg  november 2012

15 Nordisk Konferens i Göteborg  november 2012

16 Nordisk Konferens i Göteborg  november 2012

17 Nordisk Konferens i Göteborg  november 2012

18 Nordisk Konferens i Göteborg  november 2012

19 Nordisk Konferens i Göteborg  november Standard sengeafsnit 26 senge pr. afsnit i nybyggeri

20 Nordisk Konferens i Göteborg  november Sengeafsnit – hvad er nyt  Patientens ankomst – akut og elektive  Nye patientflow, arbejdsgange/håndteringer i nye faciliteter  Senge  Sporingsteknologier  Ny måde at håndtere varer – JIT, briksystem, sampak  Medicin - klar til brug  Rørpost  Nye IT  Kliniske IT logistik - Virtuel overvågningsmuligheder, hurtig kommunikation  Enestuer  Evidens  Plads til pårørende – gode for patientsikkerhed og observation  Meget mere vil foregå på ensengs-stue end i dag

21 Nordisk Konferens i Göteborg  november HC K & IC AKC HNC ABC De 5 Centre • Hoved-Neuro-Centret • Akutcentret • Hjertecentret • Kræft- & Inflammationscentret • Abdominalcentret Placering – hospitalsbyens disponering Den fælles akutafdeling

22 Nordisk Konferens i Göteborg  november Fælles Akutafdeling Kapacitet  68 en-mands sengestuer, heraf er 10 senge til børn i særligt område  7-8 observationspladser/senge  3-4 traumerum  10 behandlings- og undersøgelsesrum i specialiserede del  1 dekontermineringsrum  11 fleksible skadesrum til 1 patient i fast track  3 fleksible skadesrum til 4 patienter i fasttrack - i alt 12 patienter

23 Nordisk Konferens i Göteborg  november Standard sengestue – studier 2009 I nybyg: Alm. stue: m2 Fleks stue: 24 m2

24 Nordisk Konferens i Göteborg  november Standard ambulatorium – model 2009 I nybyg: 18 og 24m2

25 Nordisk Konferens i Göteborg  november Standard - operationsstue I nybyg: 60 m2

26 Nordisk Konferens i Göteborg  november Gennemførelses og udbudsplan

27 Nordisk Konferens i Göteborg  november Samlede kapacitetsmæssige udfordringer

28 Nordisk Konferens i Göteborg  november LICITATIONSRESULTAT N1 Status på projektet Kr. 45 mio. under budget!

29 Nordisk Konferens i Göteborg  november

30 Nordisk Konferens i Göteborg  november September 2010

31 Nordisk Konferens i Göteborg  november Juni 2012

32 Nordisk Konferens i Göteborg  november September 2012

33 Nordisk Konferens i Göteborg  november Oktober 2012

34 Nordisk Konferens i Göteborg  november Status på projektet …. Byggemodningen er i fuld gang……

35 Nordisk Konferens i Göteborg  november m3 jord skal hæve DNU grundens niveau 4 meter op til det orange rørs top!

36 Nordisk Konferens i Göteborg  november 2012

37 Nordisk Konferens i Göteborg  november HERREDSVEJ MIDLERTIDIG SKURBY (KANTINE/KONTOR) MILJØCENTER (TIL AFFALD ETC.) P-plads & Cykler

38 Nordisk Konferens i Göteborg  november Midlertidig skurby N1

39 Nordisk Konferens i Göteborg  november ETABLERING AF MIDLERTIDIG SKURBY

40 Nordisk Konferens i Göteborg  november DER ETABLERES BELÆGNING VED DEN MIDLERTIDIGE SKURBY (DE MØRKE SKURVOGNE HAR KONTORFACILITETER OG DE HVIDE ER KANTINE)

41 Nordisk Konferens i Göteborg  november set fra udgravning N1 mod hospitalet - DNU byggeriet skal op i niveau -

42 Nordisk Konferens i Göteborg  november Teknisk Mock-up – forebyggelse af arbejdsulykker og – belastninger i projekteringsfasen

43 Nordisk Konferens i Göteborg  november 2012

44 Nordisk Konferens i Göteborg  november Facade Mock-up

45 Nordisk Konferens i Göteborg  november Brugerinddragelsesproces, form og output Afprøvning af indretning med brugere Brugermøde Brugermateriale/output: disponerings- og projektforslag med rumindretningstegning, udstyrslister og beskrivelse af rumfunktionsprogram (RFP)

46 Nordisk Konferens i Göteborg  november ’Det bankende hjerte’ Design Lab

47 Nordisk Konferens i Göteborg  november Design Lab

48 Nordisk Konferens i Göteborg  november Afstande  Afstand fra enden af det nordlige spor til enden af det sydlige spor: 1,1 km  Fra enden af det nordlige spor til varemodtagelse: 1,0 km  Fra enden af det nordlige spor til sterilcentralen: 1,0 km AKUT- centeret Abdominalcenteret Hjertecenteret Hoved- Neuro centeret Kræft- og Inflammations- centeret

49 Nordisk Konferens i Göteborg  november Eksempler på logistik i DNU  Varer til tiden  Rørpost  Transporttracé på niveau 4 – også på eksisterende bygninger  Et dedikeret vogntracé  Mulighed for senere tilvalg af automatiseret transportsystem  Ny Sterilcentral, lidt mindre og med anden placering end oprindeligt planlagt  Afdelingskøkkener med egen kostproduktion i nybyggeri  IT-logistiksystem (inkl. RFID teknologi)

50 Nordisk Konferens i Göteborg  november Forudsætninger for flows IT understøttelse ”Find-frem-strategien fastlægger forudsætninger for digital skiltning og øvrig IT understøttelse med det formål at understøtte brugernes vej og nemme adgang til hospitalsbyens funktioner.”

51 Nordisk Konferens i Göteborg  november Hospitalsbyens disponering CORE-center / Forum HC K & IC ABC AKC HNC

52 Nordisk Konferens i Göteborg  november Her samles det mest moderne og teknologitunge udstyr i en fleksibel og fremtidssikret indretning. Centret skal fungere som et sted hvor alle brugere fra forskere, studerende og firmaer til offentlige myndigheder har en enkel og direkte adgang til en lang række højt specialiserede fællesfaciliteter indenfor sundhedsfaglig forskning, uddannelse, vidensudveksling og talentudvikling. CORE – Center of Research and Education

53 Nordisk Konferens i Göteborg  november Forum

54 Nordisk Konferens i Göteborg  november Psykiatrien i DNU - placeringsforslag HC K & IC ABC AKC HNC

55 Nordisk Konferens i Göteborg  november Psykiatrien i DNU  260 sengepladser i DNU  Arealstandard for sengepladser 47 m 2  DNUs normer for ambulatorier, kontorer og møderum er fulgt  Retspsykiatri er placeret i eget område grundet større behov for udendørsarealer  Samlet areal m 2 (brutto)  Samlet byggesum 1,125 mia. kr.  Tidsplan: Påbegyndelse af projekt 2014/15 og indflytning ved årsskiftet 2018/19

56 Nordisk Konferens i Göteborg  november The Danish National Center for Particle Radiotherapy NCPRT Det Nationale Center for Partikelterapi - en integreret del af DNU

57 Nordisk Konferens i Göteborg  november Aarhus Universitet Projektets hovedaktører Den Gennemgående Rådgiver Rådgivergruppen DNU Bygherreorgani- sation •Projektafdelingen •Styregruppen •Forretningsudvalget • Brugere/hospitaler Bygherrerådgiver NIRAS Entreprenører Øvrige rådgivere ▪ Juridisk rådgiver - Holst Advokater ▪ Finansieringsrådgiver - KPMG ▪ Andre

58 Nordisk Konferens i Göteborg  november 2012

59 Nordisk Konferens i Göteborg  november Læs mere om DNU på

60 Nordisk Konferens i Göteborg  november Anlægssum m m 2 Nybyggeri 13,3 mia. 8,96 DNU – status for projektet - overordnede rammer m 2 6,35 mia. Helhedsplan 2009 Helhedsplan 2010 Kvalitetsfondsfinan- sieret projekt

61 Nordisk Konferens i Göteborg  november Hovedelementer fra prioriteringsforslaget - Reduktion fra 13,3 mia. kr. til 9 mia. kr.) Justering i prognosegrundlag medfører nedbringelse af arealbehovet – m mio. kr. Reduktion/forøgelse af udgiftsposten som følge af ovenstående arealreduktion (anskaffelser) 400 mio. kr. Reduceret kvalitetsniveau (landskab, p-anlæg mv.)500 mio. kr. Fravalg af indarbejdede optioner (tekniske – bl.a. el-forsyning og bæredygtighed) 400 mio. kr. Øget finansiering via drifts- og genanskaffelsesmidler (anskaffelser) mio. kr. Integration af eksisterende AUH, Skejby100 mio. kr. Midler til vedligeholdelse af AUH (NBG, TGH, PPØG) 400 mio. kr. Samlet besparelse mio. kr

62 Nordisk Konferens i Göteborg  november Økonomiske udfordringer i projektet… Reduktionsmål (mio. kr.) Tilpasning af m2-pris/uforudsete udgifter 770 Tilpasning af byggemodningens tekniske forsyninger 380 Tilpasning af ombygning og integration af eksisterende Skejby 430 Alternativ vareforsyningsstruktur390 Arealreduktion i detailprojekteringen, optimering og omkostningsreduktion samt øget genanvendelse punktsplan i alt2610


Download ppt "Nordisk Konferens i Göteborg  14.-15. november 2012 www.dnu.rm.dk Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Det Nye Universitetshospital, DNU v/projektdirektør."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google