Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)"— Præsentationens transcript:

1 Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)
Det Nye Universitetshospital, DNU v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen

2 Danmark med regioner (indbyggertal: 5,5 mio.) Region Nordjylland
Region Midtjylland (indbyggertal: 1,2 mio.) Nybyggeri Nybyggeri Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland

3

4 Nye sygehusbyggerier Der skal i de kommende år investeres 41.4 mia. kr. i en modernisering af sygehusstrukturen. Oversigten viser de 16 projekter, der er blevet tilgodeset i processen omkring udmøntning af kvalitetsfondsmidler. 4

5 Anlægsprojekter frem til 2020
Anlægssum (09-pl) Finansiering DNU 6,35 mia. kr. Kvalitetsfond og RM DNV-Gødstrup 3,15 mia. kr. Viborg 1,15 mia. kr. Horsens 642 mio. kr. RM anlægsramme Randers 363 mio. kr. Hovedforsyning og ombygning i Aarhus 570 mio. kr. Flytning af AUH Risskov til DNU Samling af psykiatri i Vestjylland 300 mio. kr. I alt 13,94 mia. kr.

6 Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (i Skejby, på Nørrebrogade, på Tage Hansens Gade og på P.P. Ørumsgade) til Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

7 Fakta om Det Nye Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital i Skejby i dag: ca m2 Nybyggeri af m2 Ca. 1,2 mio. m2 jord Anlægsøkonomisk overslag 6,35 mia. kr. (2010-niveau) Ejendomsvurdering af hospitalsbygninger ca. 2,5 mia. kr.? Driftsbudget ca. 6,1 mia. kr./brutto Ca beskæftigede Ca studerende Aktivitetstal vedrørende DNU indlæggelser ambulante besøg 40%-50% af hospitalsaktiviteten i Region Midtjylland Op til transporter dagligt

8 Faser i planlægning og gennemførelse af DNU
Finansiering Fase 0- byggeri Byggeri Fysisk planlægning Ned- skale ring Hel- heds- plan 1. etape 2. etape 3. etape Organisationsudvikling Udbudsforløb Ibrugtagning og drift Det faglige fundament 2005 Primo 2011 2008 2012 Medio 2012 2014 2016 2018 Akut Abdominal Inflammation Onkologi Hoved-neuro Planlægning Håndværkere

9 Skitseprojekt – hospitalsbyens disponering
De fem centre HNC Hoved-Neuro AKC Akut HC Hjerte K&IC Kræft & Inflammation ABC Abdominal HC AKC K&IC HNC ABC

10 Tværsnit gennem behandlingsbase, tekniketage og sengeetage

11 Rev. skitseprojekt vers. 2
11

12 Rev. skitseprojekt vers. 2
12

13

14

15

16

17

18

19 26 senge pr. afsnit i nybyggeri
Standard sengeafsnit 26 senge pr. afsnit i nybyggeri

20 Sengeafsnit – hvad er nyt
Patientens ankomst – akut og elektive Nye patientflow, arbejdsgange/håndteringer i nye faciliteter Senge Sporingsteknologier Ny måde at håndtere varer – JIT, briksystem, sampak Medicin - klar til brug Rørpost Nye IT Kliniske IT logistik - Virtuel overvågningsmuligheder, hurtig kommunikation Enestuer Evidens Plads til pårørende – gode for patientsikkerhed og observation Meget mere vil foregå på ensengs-stue end i dag

21 Placering – hospitalsbyens disponering
HC Den fælles akutafdeling AKC K & IC HNC ABC De 5 Centre Hoved-Neuro-Centret Akutcentret Hjertecentret Kræft- & Inflammationscentret Abdominalcentret

22 Fælles Akutafdeling Kapacitet
68 en-mands sengestuer, heraf er 10 senge til børn i særligt område 7-8 observationspladser/senge 3-4 traumerum 10 behandlings- og undersøgelsesrum i specialiserede del 1 dekontermineringsrum 11 fleksible skadesrum til 1 patient i fast track 3 fleksible skadesrum til 4 patienter i fasttrack - i alt 12 patienter

23 Standard sengestue – studier 2009
I nybyg: Alm. stue: m2 Fleks stue: 24 m2

24 Standard ambulatorium – model 2009
I nybyg: 18 og 24m2

25 Standard - operationsstue
I nybyg: 60 m2

26 Gennemførelses og udbudsplan

27 Samlede kapacitetsmæssige udfordringer

28 LICITATIONSRESULTAT N1
Status på projektet LICITATIONSRESULTAT N1 Kr. 45 mio. under budget!

29 2009

30 September 2010

31 Juni 2012

32 September 2012

33 Oktober 2012

34 Byggemodningen er i fuld gang……
Status på projektet ….

35 800.000 m3 jord skal hæve DNU grundens niveau 4 meter op til det orange rørs top!

36

37 HERREDSVEJ P-plads & Cykler MILJØCENTER MIDLERTIDIG
(TIL AFFALD ETC.) MIDLERTIDIG SKURBY (KANTINE/KONTOR)

38 Midlertidig skurby N1

39 ETABLERING AF MIDLERTIDIG SKURBY

40 DER ETABLERES BELÆGNING VED DEN MIDLERTIDIGE SKURBY
(DE MØRKE SKURVOGNE HAR KONTORFACILITETER OG DE HVIDE ER KANTINE)

41 set fra udgravning N1 mod hospitalet
- DNU byggeriet skal op i niveau -

42 Teknisk Mock-up – forebyggelse af arbejdsulykker og – belastninger i projekteringsfasen

43

44 Facade Mock-up

45 Brugerinddragelsesproces, form og output
Brugermøde Afprøvning af indretning med brugere Brugermateriale/output: disponerings- og projektforslag med rumindretningstegning, udstyrslister og beskrivelse af rumfunktionsprogram (RFP)

46 Design Lab ’Det bankende hjerte’

47 Design Lab

48 Afstande AKUT-centeret Hoved- Neuro centeret Afstand fra enden af det nordlige spor til enden af det sydlige spor: 1,1 km Fra enden af det nordlige spor til varemodtagelse: 1,0 km Fra enden af det nordlige spor til sterilcentralen: Hjertecenteret Abdominalcenteret Kræft- og Inflammations- centeret

49 Eksempler på logistik i DNU
Varer til tiden Rørpost Transporttracé på niveau 4 – også på eksisterende bygninger Et dedikeret vogntracé Mulighed for senere tilvalg af automatiseret transportsystem Ny Sterilcentral, lidt mindre og med anden placering end oprindeligt planlagt Afdelingskøkkener med egen kostproduktion i nybyggeri IT-logistiksystem (inkl. RFID teknologi)

50 Forudsætninger for flows
IT understøttelse ”Find-frem-strategien fastlægger forudsætninger for digital skiltning og øvrig IT understøttelse med det formål at understøtte brugernes vej og nemme adgang til hospitalsbyens funktioner.”

51 Hospitalsbyens disponering
HC AKC K&IC HNC ABC CORE-center / Forum Skitseprojekt vers. 1 Grundlaget for skitseprojektet Koncepter fra de tværgående arbejdsgrupper. Delfunktionsprogram II Styringsmål: m2 brt. i eksisterende bygninger. m2 brt. I nybygning. 21.000m2 brt. mangoareal i nybygning. Projektmålsætninger; Mål og rammer. Arkitektonisk designmanual vers. 2 HHP manualer og temarapporter. Lokalplanproces og øvrige myndighedsaspekter

52 CORE – Center of Research and Education
Her samles det mest moderne og teknologitunge udstyr i en fleksibel og fremtidssikret indretning. Centret skal fungere som et sted hvor alle brugere fra forskere, studerende og firmaer til offentlige myndigheder har en enkel og direkte adgang til en lang række højt specialiserede fællesfaciliteter indenfor sundhedsfaglig forskning, uddannelse, vidensudveksling og talentudvikling.

53 Forum

54 Psykiatrien i DNU - placeringsforslag
HC AKC K&IC HNC ABC

55 Arealstandard for sengepladser 47 m2
Psykiatrien i DNU 260 sengepladser i DNU Arealstandard for sengepladser 47 m2 DNUs normer for ambulatorier, kontorer og møderum er fulgt Retspsykiatri er placeret i eget område grundet større behov for udendørsarealer Samlet areal m2 (brutto) Samlet byggesum 1,125 mia. kr. Tidsplan: Påbegyndelse af projekt 2014/15 og indflytning ved årsskiftet 2018/19

56 Det Nationale Center for Partikelterapi
- en integreret del af DNU NCPRT The Danish National Center for Particle Radiotherapy 56

57 Projektets hovedaktører
Bygherreorgani- sation Projektafdelingen Styregruppen Forretningsudvalget Brugere/hospitaler Den Gennemgående Rådgiver Rådgivergruppen DNU Aarhus Universitet Bygherrerådgiver NIRAS Entreprenører Øvrige rådgivere ▪ Juridisk rådgiver - Holst Advokater ▪ Finansieringsrådgiver - KPMG ▪ Andre

58

59 Læs mere om DNU på

60 DNU – status for projektet - overordnede rammer
Helhedsplan 2009 Helhedsplan 2010 Kvalitetsfondsfinan-sieret projekt Anlægssum 13,3 mia. 8,96 6,35 mia. Nybyggeri m2 m2 m2

61 Hovedelementer fra prioriteringsforslaget - Reduktion fra 13,3 mia. kr
Hovedelementer fra prioriteringsforslaget - Reduktion fra 13,3 mia. kr. til 9 mia. kr.) Justering i prognosegrundlag medfører nedbringelse af arealbehovet – m2 1.000 mio. kr. Reduktion/forøgelse af udgiftsposten som følge af ovenstående arealreduktion (anskaffelser) 400 mio. kr. Reduceret kvalitetsniveau (landskab, p-anlæg mv.) 500 mio. kr. Fravalg af indarbejdede optioner (tekniske – bl.a. el-forsyning og bæredygtighed) Øget finansiering via drifts- og genanskaffelsesmidler (anskaffelser) 1.500 mio. kr. Integration af eksisterende AUH, Skejby 100 mio. kr. Midler til vedligeholdelse af AUH (NBG, TGH, PPØG) Samlet besparelse 4.300 mio. kr

62 Økonomiske udfordringer i projektet…
Reduktionsmål (mio. kr.) Tilpasning af m2-pris/uforudsete udgifter 770 Tilpasning af byggemodningens tekniske forsyninger 380 Tilpasning af ombygning og integration af eksisterende Skejby 430 Alternativ vareforsyningsstruktur 390 Arealreduktion i detailprojekteringen, optimering og omkostningsreduktion samt øget genanvendelse 640 5-punktsplan i alt 2610


Download ppt "Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google