Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Nu skal I få kreative ideer – som I kan og vil gøre noget ved”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Nu skal I få kreative ideer – som I kan og vil gøre noget ved”"— Præsentationens transcript:

1 ”Nu skal I få kreative ideer – som I kan og vil gøre noget ved”
Plancher fra gruppearbejdet på temadagen den 26. oktober i Akutafdelingen hvor opgaven lød: ”Nu skal I få kreative ideer – som I kan og vil gøre noget ved”

2 Gruppe 1 Sikre kompetencer til skadestuepatienter
Akut ambulatorier til alle kategorier af patienter - patienter som kan vente få dage (blå spor) Kompetente generalister med spidskompetencer HUSK: Omsorg for patienter og pårørende Journaloptagelse/samtaler på enestuer Integration af faglighed Isolationspatienter egen indgang udefra Information Kommunikation mundtlig skriftlig medarbejdere ledelse Kultur: ”SIG DET” ! Respekt for andres synspunkter og udsagn Fælles arealer for alle ansatte i Akutafdelingen Styrke VI-følelsen Fælles visioner Brugerpanel – patienter/medarbejdere

3 Gruppe 2 Rotationsstillinger Tværfaglige årlige undervisningsdage
Ændring af tankegang Branding af kerneområder Tværfaglige konferencer – f.eks. simulatorøvelser Deling af arbejdsopgaver til gavn for patientforløb: Triage Skadestue Traumatologi Sekretær med i patientforløb Én etage

4 Gruppe 3 Samme adresse/etage Vi-følelse Respekt og samarbejde
Uddannelse og kompetencer Tydelige ledelse – åbenhed og lydhørhed

5 Gruppe 4 Akutmodel: Triage OBS ASA Special/stamafd. 2 dage ->
0 – 4 timer 4 – 24 timer 24 – 48 timer AKUT-lægen AKUT-sygeplejersken Diagnostik Røntgen/blod ud ud Patient- forløb videre

6 Gruppe 5 Arbejde mod bedre integrering Rotation Teambuilding
Socialt samvær Fælles undervisning Plads til forskellighed/rummelighed At ”menig mand” er med i planlægning af fysiske rammer og struktur Enestuer til triagering/modtagelse Én akutmodtagelse (ASA ???) Bedre normering indenfor alle faggrupper Oprette/videreudvikle kompetencer Tid Penge

7 Gruppe 6 Klarhed over Akutafdelingens opgaver, - hvad er akutsygepleje? Samlet beliggenhed for de fysiske rammer -> én afdeling Behov for inddragelse i processen ift. Planlægningen af fysiske rammer + selve udformningen af Akutafdelingen Bruge erfaringer fra andre sygehuse, fx Sverige, Skejby Fastholde kompetencer ved hjælp af simulationstræning Uddannelsesmål for alle -> akutuddannelse Større samarbejde/udnyttelse af kompetencer mellem plejepersonale og sekretærer

8 Gruppe 7 Bevare nuværende akutkoncept Samles på én etage
Ikke specialeopdelt Rystes sammen (kulturelt/fagligt) Ikke fælles venteareal Triage: skal bruges – følges stringent ! Job til alle ?? Fyringer ?? Teams – kompetenceudvikling Stolthed udadtil

9 Gruppe 8 NU: Klar udmelding fra ledelsen omkring ASA (skal den helt nedlægges?) Hvilke patienter skal i obs-senge og hvilke på stamafdeling Samarbejdsaftaler med stamafdelinger så patienter kan gå direkte på afdelingen Uddannelse prioriteres og færdigoplæring på alle niveauer Journaler dikteres straks efter journaloptagelse Akutkonceptet håndhæves – kortere tid i triagen (10-12 min.!) Siden/ønsker: Journaloptagelse i enestue Flexible rum, fx kun loftslift i enkelte rum, bariatriske senge ASA og Modtagelsen på samme etage

10 Gruppe 9 Definition på Akutafdelingen
Medinddragelse af praktikere i udvikling af bygningsmassen Sikre effektiv skadebehandling Synlig – visionær – inspirerende og faglig ledelse ! Afskaffelse af unødvendige mellemled Udnyttelse af kompetencer Vedligeholdelse af eksisterende kompetencer indtil Gødstrup

11 Gruppe 10

12 Gruppe 11 Afklare arbejdsopgaver
Personale i både akutmodtagelsen og ASA vil gerne være med i den primære modtagelse af patienter ”Ikke akutte” patienter skal ud af Akutafdelingen Akutte amb.tider Ikke store triagerum Ens kompetencer (akut- og behandlerudd.) Antal OBS-senge i modtagelsen skal afklares så præcist som muligt fra starten (normering, plads osv.) Forventninger: En meget tidlig afklaring af, om nuværende personale i ASA og Modtagelse på begge matrikler er med i en ny modtagelse med OBS-senge – ellers nytter rotation ikke nu. Kultur: Hvis vi skal have en fælles kultur, når vi flytter, skal tingene afklares som ovenfor beskrevet


Download ppt "”Nu skal I få kreative ideer – som I kan og vil gøre noget ved”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google