Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kandidatafhandling/specialeskrivning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kandidatafhandling/specialeskrivning"— Præsentationens transcript:

1 Kandidatafhandling/specialeskrivning
Forår 2012

2 Disposition 1. Hvor finder jeg information 2. Frister mv.
3. Valg af emne 4. Valg af vejleder 5. Skriveprocessen 6. Aflevering 7. Forsvar – bedømmelse 8. Spørgsmål???

3 Information Vejledningen Fagbeskrivelsen Studieordningen
Brochuren ”brug din vejleder”:

4 Frister ”tilmelding” – 2. fredag i december (9.12.2011)
Aflevering – 1. hverdag i juni 2012 Vejlederaftalen? – ”snarest muligt…” 2. og 3. forsøg - ”ny” opgaveformulering - ny vejlederaftale - godkendelse af studielederen - særlige tidsfrister

5 Valg af emne Overvej vinkling (ikke for smalt – ikke for bredt…)
Kombination af juridiske discipliner inkludere empiriske undersøgelser – praktiske erfaringer DK ret/ EU ret fx lejeret/erstatningsret – udbudsret/sundhedsret Komparative analyser

6 Valg af vejleder Udgangspunkt frit valg blandt medarbejdere på JI
Medarbejderen/ den fagansvarlige kan anvise en kollega Ekstern vejleder – kræver forudgående godkendelse I tvivl – kontakt den fagansvarlige: Hans Viggo Godsk Pedersen

7 Skriveprocessen 1 Problemformulering: Hvad er problemstillingen?
- hvad er det, som jeg vil undersøge/analysere/belyse? - og hvorfor? Hvordan vil jeg gøre det? (metode….) Hvad forventer jeg at kunne nå frem til?

8 Skriveprocessen 2 Disposition – indholdsfortegnelse
Hvordan bruger jeg vejlederen undervejs? - vejlederen skal ikke læse korrektur - vejlederen skal ikke godkende konklusioner - vejlederen skal ikke følge op på din tidsplan mv. - vejlederen kan læse enkelte afsnit sider og kommentere derpå - spørg vejlederen konkret om dine problemer med stoffet mv.

9 Aflevering Fristen (1. hverdag i juni)
Formelle krav: antal mv. – se vejledningen Resume på engelsk (+ titel på engelsk…) - formelt krav der skal opfyldes - indhold: udgangspunkt i problem og hovedkonklusioner

10 Forsvar - bedømmelse 1 time (inklusive votering) afsat
Udgangspunkt i specialets indhold - dialog Ved bedømmelsen er hovedvægten på det faglige indhold ikke det sproglige Det mundtlig forsvar har betydning for bekræftelse/afkræftelse af karakterniveau i det skriftlige

11 Spørgsmål???


Download ppt "Kandidatafhandling/specialeskrivning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google