Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 1 Specialeseminarer på Institut for Statskundskab, KU Henrik Jensen Professor, Dr.Scient.Pol. & Ph.D. Department of.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 1 Specialeseminarer på Institut for Statskundskab, KU Henrik Jensen Professor, Dr.Scient.Pol. & Ph.D. Department of."— Præsentationens transcript:

1 SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 1 Specialeseminarer på Institut for Statskundskab, KU Henrik Jensen Professor, Dr.Scient.Pol. & Ph.D. Department of Political Science University of Copenhagen DIR +45 35 32 34 05 hje@ ifs.ku.dk

2 SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 2 Institut for Statskundskab Introduktion ’Mig’: Fjern fortid på Institut for Statskundskab Forskning Administration Halvdelen af arbejdslivet uden for KU Undervisning på BA og KA, bl.a. specialeseminarer Forhold til pædagogik

3 SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 3 Institut for Statskundskab Introduktion Struktur 1.Baggrunden for specialeseminarer – og hvad er et specialeseminar? 2.Det formelle (studieordningen) 3.Et eksempel på et specialeseminar (bilag omdelt) 4.Nogle problemer ved specialeseminar 5.Eventuelt: Øvelser?

4 SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 4 Institut for Statskundskab 1. Baggrunden for specialeseminarer – og hvad er det for noget? Baggrunden for specialeseminarer? Siden 1968? Hvad er et specialeseminar på IFS: Et fælles semesterbaseret undervisningsforløb for nye specialeskrivere på kontrakt, som opdeles på tre hold (Forvaltning, International Politik og Statskundskab) Består typisk af et fælles kort forløb på hvert hold med fokus på proces og metodespørgsmål relateret til specialeskrivning og To fremlæggelser af et eget skriftlig produkt + opponering på en anden studerendes produkter i en klynge på 4-6 specialestuderende fra holdet

5 SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 5 Institut for Statskundskab 2. Det formelle (studieordningen) ”En obligatorisk del af specialeskrivningen er specialeseminaret, der giver de studerende generel viden om og vejledning i metodeanvendelse, opgaveskrivning, strukturering af såvel det skriftlige produkt og styring af arbejdsprocessen som af andre relevante elementer af specialeskrivningen. Et væsentligt element ved specialeseminaret er de studerendes egen aktive deltagelse, idet det kræves, at de både fremlægger eget arbejde og opponerer på andres arbejde.

6 SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 6 Institut for Statskundskab 2. Det formelle (studieordningen) Endelig får den specialestuderende som en integreret del af specialeskrivningen tildelt en vejleder.” (Studieordningen, afsnit 6.6) Intet pensum

7 SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 7 Institut for Statskundskab 2. Det formelle (studieordningen) ”Alle specialeseminarer kræver forhåndstilmelding inden en frist … samt godkendelse af specialets opgaveformulering og specialekontrakt. Deltagelse i specialeseminar kan have forskellige former, men indebærer normalt, at den studerende fremlægger to specialeoplæg (til sammen på et omfang af min. 10 og max. 20 sider), opponerer på andre studerendes oplæg og deltager i diskussionerne heraf. Deltagelse i specialeseminar er obligatorisk, og der vil kun i ganske særlige tilfælde kunne forventes dispensation herfra..” (Studieordningen, afsnit 6.6)

8 SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 8 Institut for Statskundskab 3. Et eksempel på et specialeseminar Nogle typiske elementer i den fælles del af forløbet: Gennemgang af formelle rammer (kontrakt + § 53 + karakterskala + indholdskrav til speciale) Pædagogisk Center- oplæg(skrivegrupper mv.) Oplæg fra en censor Oplæg fra en nylig færdig specialeskriver Forskellige metodefif/-workshop HJ-seminar desuden: Klyngeøvelser om tekst ud fra kompendium ‘Upload 1 A4-side’

9 SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 9 Institut for Statskundskab 3. Et eksempel på et specialeseminar (se bilag), Nogle typiske elementer i den klyngebaserede del af forløbet: Klyngeinddeling efter faglig nærhed Klyngeadministrator sørger for det logistiske Opfordring til de studerende om også at mødes i klynger uden for de to obligatoriske fremlæggelser

10 SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 10 Institut for Statskundskab 3. Et eksempel på et specialeseminar (se bilag) Nogle typiske elementer i den klyngebaserede del af forløbet: 1. fremlæggelse af eget udkast/synopsis lidt tidligt i semestret : problemstilling, relevans, teori, empiri, struktur mv. (se kompendiet) 2. fremlæggelse af eget udkast midt i semestret: tekst, der kan danne grundlag for færdig tekst Kommentarer/feedback på fremlæggelse (også på mail) fra opponent Kommentarer fra øvrige i gruppen Kommentarer fra underviser (HJ) - og så fremdeles

11 SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 11 3. Et eksempel på et specialeseminar Tidsplan for 6 klynger 3/10 + 7/114/10 + 8/11 9.0014 12.0025 15.0036 Institut for Statskundskab

12 SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 12 4. Nogle problemer Institutsiden: Ressourceproblem: Ekstra udgifter til undervisning? Hurtigere gennemførelse? Institut for Statskundskab

13 SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 13 Institut for Statskundskab 4. Nogle problemer

14 SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 14 4. Nogle problemer VIP-siden: Kollision mellem nye og færdige specialeskrivere? Kollision med individuel vejledning? Frivilligt kontra obligatorisk? Mere end en semesterbaseret rytme? Institut for Statskundskab

15 SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 15 4. Nogle problemer Studentersiden: Internationalisering og fravær Individuel kontra kollektiv læring Modstand mod obligatorisk seminar Institut for Statskundskab


Download ppt "SVS intro 7. december 2010 v/LH Dias 1 Specialeseminarer på Institut for Statskundskab, KU Henrik Jensen Professor, Dr.Scient.Pol. & Ph.D. Department of."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google