Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Planer og visioner for de kommende år: Nyt og/eller bedre – Er der en grænse? Ole Windeløv, UNI-C.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Planer og visioner for de kommende år: Nyt og/eller bedre – Er der en grænse? Ole Windeløv, UNI-C."— Præsentationens transcript:

1 Planer og visioner for de kommende år: Nyt og/eller bedre – Er der en grænse?
Ole Windeløv, UNI-C

2 Nyt og/eller bedre SkoleIntra er den væsentligste og den samlende platform på grundskoleområdet. SkoleIntra indeholder ekstremt meget specialiseret funktionalitet tilpasset skolernes specifikke behov. Vi møder forventninger til at alt hvad man i øvrigt mangler, potentielt også kan løses gennem en fortsat udbygning af facilliterne i programmet. Vi vil fokusere på at forbedre vores dækning af de grundlæggende funktioner og optimere eksisterende funktionalitet

3 SkoleIntra som den samlende og integrerende platform
Vi vil udbygge integrationen til eksterne produkter, der kan løse mere komplekse og specielle behov. Vi vil arbejde på at: Udbygge Centralisere Standardisere dialogen med eksterne produkter.

4 Data fra SkoleIntra skal kunne eksporteres
Scenarier: En lærer vil have overført nogle givne hold fra SkoleIntra til en valgliste i et undervisningsmateriale. En forælder retter sit mobilnummer i SkoleIntra og ønsker det overført til det administrative system. Referater, elevplaner og lignende ønskes i forbindelse med konkrete sager overført til Kommunens arkiv system Udvalgte data ønskes overført til statens arkiver

5 Online overførsel af data til SkoleIntra
Scenarier Vikarskemaer ønskes online overført til SkoleIntra Elever kan fra eksterne produkter online overføre et færdigt produkt eller link til sin samlemappe/arkiv i SkoleIntra. En lærer skal kunne indhente resultater og status fra undervisningsprogrammer Personale skal via et vilkårligt system kunne sende beskeder til personer på en skole eller lave et opslag på en opslagstavle i en klasse.

6 Centrale services kan løfte niveauet
Meget af dette kan vi bilateralt, det kan udbygges yderligere, men samtidig er der behov for centrale services Vi har behov for at standardisere kommunikationen med eksterne produkter. Der er behov for services, der understøtter realtids overførsel af beskeder og data mellem undervisningsrelaterede systemer.

7 Opdateringer af elevdata
Flere oplysninger skal kunne overføres via UNI-login brugeradministrationen. De nye elev-forældre relationer i version 5.0 kræver implementering af udvidede importformater En række af de behov der i dag dækkes via specialimporter skal kunne dækkes via en og samme centrale import. Bedre holdinformation Oplysninger tilbage til de administrative systemer. I forhold til nogle af de administrative systemer forventer vi i løbet af året at kunne levere nogle af de ændringer forældrene foretager og som i dag skal formidles via skolesekretærerne.

8 Hvordan bruges ElevIntra i dag?
Klasse ressourcer Ud fra oprettelses år

9 Hvordan bruges ElevIntra i dag
Klasse ressourcer Individuelle produkter Ud fra oprettelses år

10 Hvordan bruges SkoleIntra i dag?
Fælles ressourcer Individuelle produkter Ud fra oprettelsesår

11 Ønsker til national ressource opbygning
Arbejdsrummene der distribueres via Materialeplatformen er kun første skridt Udbygning af online distribution af fx Dokumentskabeloner Formularskabeloner Spørgeskemaer Multiple Choice Vision En national søgbar bank af ressourcer, hvor man gennem eksempler og nøgleord let kan finde de skabeloner/ressourcer, der vil passe til en given situation.

12 Et samlet overblik på tværs af applikationer
I dag kan vi linke til eksterne undervisningsprogrammer, men vi har kun i mindre omfang opsamling af information omkring resultater. Ønsket er: En national facilitet til indrapportering og visning af Elevernes anvendelse af undervisningsmaterialer Aktuel status Evaluerings resultater At applikationer kan indberette oplysninger centralt Skoler/elever og lærere skal kunne trække på disse oplysninger enten direkte eller via interfaces i bl.a SkoleIntra.

13 Mobil telefoner giver nye muligheder
Mobiltelefoner er ved at udvikle sig til det universelle kommunikationsmiddel Der er behov for at SkoleIntra skal kunne kommunikere med skræddersyede mobil applikationer Mobilintra er godt, men på sigt skal vi have udviklet en række Iphone Apps o.l. der kan løse specifikke behov. Vi skal sikre os, at det kan gøres uden at genere den eksisterende brug af programmet.

14 Populariteten er en udfordring
Vi har en årlig vækst i antal login på 50% Brugerne anvender flere funktioner De nye smarte ting skaber i løbet af kort tid en højere belastning.

15 Det højeste antal brugere, der loggede ind på SkoleIntra inden for en måned de enkelte år

16 Antal bruger logins pr år
Gennemsnitstal for de enkelte måneder i 2010 Lærerne: 55 gange på LærerIntra og 5 gange på FællesNettet. Eleverne: 11 gange på ElevIntra, Forældrene: 16 gange på ForældreIntra

17 Antal bruger logins over tid – Sum tal
Det samlede antal login steg med 50 % fra 2010 til 2011 Det svarer til ca logins pr. dag uden for sommerferien

18 Derfor arbejder vi intensivt på:
Etablering af yderligere driftskapacitet i form af ekstra hardware Opsplitning af funktionalitet til nye enheder Flytning af funktionalitet til eksterne miljøer Optimering af koden Ændringer i databasemiljøet De ændringer der kommer i version 5.0 skaber forudsætningen for at vi kan komme videre

19 Brugen af UNI-Sms Populær mulighed for at advisere bagvagter og vikarer. Sms’er på baggrund af beskeder gør at: Lærerne kan bruge skabeloner som udgangspunkt for indhold Modtageren kan efterfølgende i SkoleIntra se og svare på beskeden En del skoler bruger det til at melde fravær til forældre. På selvbetjening.emu.dk kan man følge forbruget.

20 Sms – udbredelse og anvendelse
Anvendelse UNI-Sms stiger Mere end 226 skoler på løsningen I februar 2011 Sendte skolerne sms’er. Tolv skole sendte mere en sms’er De øvrige sendte i gennemsnit 204 sms’er

21 Hvad er E-dag3? Regeringen og KL og Danske Regioner afholdt eDag3 den 1. november 2010 under overskriften ”Nem adgang til det offentlige på nettet”. Efter eDag3 er ønsket at borgerne skal: Få adgang til alle nationalt udbredte digitale selvbetjeningsløsninger på borger.dk. Logge nemt og sikkert på alle nationalt udbredte digitale selvbetjeningsløsninger med deres digitale signatur. Få en digital dokumentboks hvorigennem de kan modtage og sende post fra og til de offentlige myndigheder. Det betyder, at den enkelte borger kan vælge at få post fra fx sin kommune i sin digitale dokumentboks i stedet for på brev

22 Integration med Borger.dk
Alle forældre skal kunne se oplysninger fra ForældreIntra om deres børn Forudsætningen er at de har fået adgang til ForældreIntra og har konfirmeret deres oplysninger i ForældreIntra At deres CPR-nr er registeret i de data der er eksporteret til UNI-login brugeradministrationen og overført til SkoleIntra At skolen ikke har spærret for adgangen fra Borger.dk De oplysninger der vises er kun dem lærerne har aktiveret på klassens forside. Fordele Informationen er sammen med borgerens andre oplysninger Man får informationer på tværs af skoletilhørsforhold. Borger.dk kan fungere som et kommunalt vindue for borgerne

23 Barnets skole og kontaktoplysninger
Alle links fører under kontakt fører direkte til den tilhørende side i ForældreIntra 23

24 Dialog og information Her kan man se en status på de punkter hvor der kan være ulæst indhold. Opslagstavlen kommer med en af de kommende dage Visse opslag vil dog ikke kunne vises, fx hvis de indeholder indlejrede objekter direkte. 24

25 Skema og aktiviteter Her vises skoleskema og oversigt over aktiviteter og dagbøger. Ùgeplaner, der er lavet i formular editoren kan vises direkte, mens øvrige kun vises som link 25

26 Nem-Id og Digital Signatur - forældre
Kommunale skoler kan tilkøbe Nem-id/Digitalsignatur til ForældreIntra Fordelen er At forældrene ikke behøver at få udleveret en pinkode At man lever op til kravene til kommunerne om at understøtte digital signatur Forældrene kan bruge det samme login på Borger.dk og ForældreIntra. At man opnår et højere sikkerhedsniveau Første år kr. – Følgende år 600 kr.

27 Integrationen med dokumentboks.
Dokumentboks er den nye version af e-boks Vi arbejder på at lave et UNI-dokumentboks modul til efteråret. Skolen kan sende dokumenter til forælderens dokumentboks. kommunens arkivsystemer Forventet prisniveauet for drift og etablering som ved UNI-Sms, Standard pakken til kr. vil indeholde dokumenter pr år. Pr. yderligere dokumenter på kr.

28 Sammenlægning af skoler
Mange steder lægges skoler i disse tider sammen. En række steder bibeholder man individuelle SkoleIntra sites og kæder dem sammen via OmrådeNet. Det giver den fordel at skolerne eksternt gennem SkolePorten og ForældreIntra bibeholdes som synlige enheder. OmrådeNettet fungere på samme måde som Fællesnettet og giver mulighed for at skabe et godt samarbejde mellem sammenlagte skoler.

29 Flytning af data i SkoleIntra ved skolesammenlægninger
Vi kopiere elev og lærerdata samt dokumenter til et midlertidigt lager. Vi åbner for at de modtagende skolerne kan importere data fra de gamle skoler Prisen er kr. pr. skole, der skal eksportere data til én anden skole. Vi tilbyder samtidig vejlednings workshop til kr. og herudover konsulent hjælp

30 Enkelt overflytninger mellem skoler
I forbindelse med skolesammenlægning har vi udviklet en teknik der gør det muligt at udveksle filer på tværs af sites. På sigt kan det udnyttes til at vi kan gøre det muligt at eksportere og importere enkelt elever, der ønskes overflyttet mellem to skoler. Potentielt kunne forældre godkende den konkrete overførsel før den effektueres.

31 Hvad er BørneIntra? BørneIntra er en pendant til SkoleIntra rettet mod dagtilbudsområdet Det er en samlet løsning for alle kommunens dagtilbud, og indeholder tilrettede versioner af store dele af SkoleIntra og FællesNet.

32 Hvordan er samspillet med BørneIntra?
Pædagoger i BørneIntra har adgang som en kollektiv institutions person på FællesNet. Pædagoger kan få adgang til Idialog (SkoleKom) og dele SkoleKom konferencer med indskolingen. Forældre i både ForældreIntra og BørneIntra får adgang til at se information og komme direkte over i den anden applikation På sigt vil der blive mulighed for at overføre dokumenter og notater om børn direkte fra BørneIntra til SkoleIntra.

33 Konvertering til .net Konverteringen skal:
Udnytte potentialer i den ny teknologi Bygge på viden fra den anvendelsen af den eksisterende applikation. Genanvende erfaringer fra udviklingen af BørneIntra Optimere programmet i forhold til driftsmiljøet Udnytte muligheden for at tilfredsstille ny ønsker og behov

34 Konvertering af SkoleIntra til .net
Programmet er meget omfattende – ca Function Points (Function Points er en indikator for kompleksitet). Planen er at foretage en konvertering hvor: Vi konverterer programmet modul for modul Vi starter med SkolePorten som ikke er blevet revideret i mange år og som kan fungere som test for den endelige løsning. SkolePorten i .net version vil være valgbar i løbet af 2012. Konverteringen vil kunne strække sig over op til 5 år


Download ppt "Planer og visioner for de kommende år: Nyt og/eller bedre – Er der en grænse? Ole Windeløv, UNI-C."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google