Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Agenda Hvad rører der sig nationalt? Hvad rører der sig tværregionalt?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Agenda Hvad rører der sig nationalt? Hvad rører der sig tværregionalt?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad rører der sig på det nationale niveau – RSI og NSI Vicedirektør Pia Kopke 10. juni 2013

2 Agenda Hvad rører der sig nationalt? Hvad rører der sig tværregionalt?
Økonomiaftale 2014 Digitaliseringsstrategi for sundhedsområdet Hvad rører der sig tværregionalt? Strategi for det fællesregionale samarbejde på sundheds-it-området RSI pejlemærker for Hvad betyder det ift tværsektoriel kommunikation?

3 Hvad rører der sig nationalt?

4 Aftale om regionernes økonomi 2014
Et mere sammenhængende sundhedsvæsen 5 sundhedsaftaler frem for 98 Synlighedsreform Kvalitetsfondsbyggerier Sundheds-it og Digitalisering

5 5 temaer for strategien: Borgerens medvirken
”Digitalisering med effekt” National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 5 temaer for strategien: Borgerens medvirken Sammenhæng i patientforløb Digitalisering i arbejdsgangene i sundhedsvæsenet Bedre brug af data forbedrer kvaliteten af i behandlingen Styrket fællesoffentlig governance - prioritering, eksekvering og gennemsigtighed Udmøntning gennem en række initiativer

6 Centrale mål på kort sigt
Fuld udbredelse og anvendelse af konsoliderede it-arbejdspladser i regionerne inden udgangen af 2014 baseret på ni indikatorer samt mål for it-understøttelsen af centrale arbejdsgange i kommunerne inden udgangen af 2014 baseret på klare indikatorer. Fuld udbredelse og anvendelse af Fælles Medicinkort i alle regioner i 2013 og fuld udbredelse i alle kommuner i 2014 med henblik på fuld anvendelse medio 2015. Understøttelse af fuld digital kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter gennem fuld anvendelse af MedCom- beskeder inden udgangen af 2014. Fortsat udbredelse af telemedicin med afsæt i samlet nationalt program

7 ”Sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder” - Strategi for det fællesregionale samarbejde på sundheds-it-området

8 Seks strategiske målsætninger
Vi gør det nemt for borgerne at have en aktiv og ligeværdig rolle i patientforløbet Vi gør det nemt for sundhedspersoner at passe deres kerneopgaver - Vi udvikler it-infrastrukturen for at skabe sikker og stabil drift - Vi samarbejder om at få mest muligt ud af sundhedsvæsenets ressourcer - Vi tager teten på at skabe sammenhængende patientforløb - Vi skaber klare aftaler for det digitale samarbejde i partnerskab med stat, kommuner og praktiserende læger

9 15 pejlemærker for årene 2014-16
Telepsykiatri Hospitalslogistik Funktions- og servicemål Benchmark af it Internetpsykiatri Apotekersystem Digital selvbooking Opbevaring af data Telesår Præhospital patientjournal Sundhedsjournal 2.0 Mobile enheder Telemedicinsk platform Klinisk logistik Sygesikringssystem

10 Hvad betyder det ift Tværsektoriel kommunikation
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

11 MEDCOM standarder Hospital Kommune Praktiserende læge

12 Forventes implementeret i 2013
MedCom standarder Implementeret i De fire meddelelser Korrespondancemeddelelsen Forebyggelseshenvisninger Forventes implementeret i 2013 Vedhæft fil til henvisninger fra praktiserende læger Elektronisk fødselsanmeldelse Korrespondancemeddelelse ml. hospital og sundhedsplejen Vedhæft til henvisninger oprettet af hospitalet Mulige aktiviteter Medcom meddelelser i psykiatrien

13 Sundhedsjournal Hospital Kommune Praktiserende læge Patient

14 Sundhedsjournalen Status og planer 2013
Pilottest ved Region Nord i juni Knapløsninger skal udvikles og implementeres i regioner og praksissektoren Borgerne får adgang til Sundhedsjournalen via log ind på sundhed.dk Mulige aktiviteter Mere avancerede overbliksbilleder Flere data i sundhedsjournalen – fx billeder Kommunerne får adgang? Kommunerne leverer data??

15 FMK Hospital Kommune Praktiserende læge Patient

16 Fælles medicinkort Status og planer 2013
Præimplementering: Bornholms Hospital sep 2013 Plan for videre udrulning: ‘big-bang’ ultimo 2013 Der sker rigtig meget på nationalt niveau mhp forbedringer og nye tiltag ‘Mulige’ aktiviteter Organisatorisk implementering i regioner og praksis Implementering i kommuner

17 Telemedicin Hospital Kommune Praktiserende læge Patient

18 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering
Status og planer 2013 Monitoreringsplatformen ”OpenTele” leveres 1. august Indeholder alle nødvendige funktioner, inklusive videokonference Pilotdrift 1. september til 31. oktober. Storskaladrift fra 1. november – vigtig klinisk afprøvning som skal danne grundlag for en større evaluering Mulige aktiviteter Solid evaluering af telemedicin, herunder betydning for det tværsektorielle samarbejde Telepsykiatri og telesår

19 Mobility Hospital Kommune Patient Praktiserende læge

20 Mobility Status og planer 2013 Mulige aktiviteter 2014-2016
Sygehusbyggerier er en mulighed for at gentænke hvordan teknologi understøtter sammenhængende patientforløb Skal være i front og kunne forudsige en lang række trends både organisatorisk og teknologisk: Bedre sammenhæng før, under og efter et hospitalsophold Mobilitet/ sporbarhed Logistik Hvilke standarder?? Mulige aktiviteter Mobil nemID Mobil sundhed.dk ??

21


Download ppt "Agenda Hvad rører der sig nationalt? Hvad rører der sig tværregionalt?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google