Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

11. Virksomhedens omkostninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "11. Virksomhedens omkostninger"— Præsentationens transcript:

1 11. Virksomhedens omkostninger
Forbrug af produktionsmidler Materielle produktionsmidler Arbejdskraft Serviceydelser

2 11. Virksomhedens omkostninger
Udgifter, omkostninger og udbetalinger Udgift Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden anskaffer et produktionsmiddel. Omkostning Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden forbruger et produktionsmiddel. Udbetaling Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden hæver penge af de likvide midler eller kassekreditten.

3 11. Virksomhedens omkostninger
Udgifter, omkostninger og udbetalinger Eksempel En forretning køber varer i februar 20x6 for kr Der er med leverandøren indgået aftale om 60 dages kredit. Halvdelen af varerne sælges (forbruges) i marts 20x6, medens den anden halvdel sælges i maj 20x6 Februar 20x6 Marts 20x6 April 20x6 Maj 20x6 kr. Udgift Udbetaling Omkostning 20.000 20.000 10.000 10.000

4 11. Virksomhedens omkostninger
Udgifter, omkostninger og udbetalinger Eksempel En virksomhed anskaffer i januar 20x5 en maskine, som koster kr Man regner med, at maskinen vil have en levetid på 5 år, hvorefter den forventes at være uden værdi. Der betales kr i forbindelse med leveringen i januar 20x5, og det resterende beløb betales med kr i hvert af de efterfølgende 6 kvartaler 20x5 20x6 20x7 20x8 20x9 kr. Udgift Udbetalinger Omkostninger 70.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

5 11. Virksomhedens omkostninger
Kapacitetsomkostninger Kapacitet Lokaler, maskiner og medarbejdere Kapacitetsomkostninger Omkostninger, hvis totalbeløb for en given periode ikke er direkte bestemt af afsætningens størrelse og sammensætning. Kontante kapacitetsomkostninger Beregnede kapacitetsomkostninger Eksempel Gager til medarbejdere Husleje Diverse kontante kapacitetsomk. Afskrivninger I alt Afsætning KO KE stk. kr. 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 - 1.000 500 333 250 200

6 11. Virksomhedens omkostninger
Springvist varierende omkostninger Eksempel I en virksomhed dækker kapacitetsomkostningerne på kr pr. måned over en kapacitet på stk. En forøgelse af kapaciteten udover stk. pr. måned vil medføre et spring i kapacitetsomkostningerne fra kr til kr Afsætning pr. måned KO KE stk. kr. 1.000 2.000 3.000 3.001 4.000 5.000 6.000 - 200 100 67 100 75 60 50

7 11. Virksomhedens omkostninger
Variable omkostninger Begreb Omkostninger, hvis totalbeløb for en give periode direkte er bestemt af afsætningens størrelse og sammensætning. Forløb Proportionalt De variable omkostninger ændrer sig forholdsmæssigt i takt med afsætningen. Degressivt De variable omkostninger ændrer sig forholdsmæssigt mindre end afsætningen. Progressivt De variable omkostninger ændrer sig forholdsmæssigt mere end afsætningen. Afsætning pr. uge VO VE stk. kr. 100 200 300 600 1.000 1.200 600 1.200 1.800 600 1.400 2.400 - 6,00 5,00 4,00 - 6,00 - 6,00 7,00 8,00

8 11. Virksomhedens omkostninger
Samlede omkostninger Samlede omkostninger Summen af kapacitetsomkostninger og variable omkostninger. VE = VO : afsætning KE = KO : afsætning SE = SO : afsætning KE + VE SO = KO + VO Afsætning KO VO SO KE VE SE stk. kr. 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 - 200 100 67 50 40 33 - 140 120 100 112 127 - 340 220 167 150 152 160

9 11. Virksomhedens omkostninger
Differensomkostninger Den gennemsnitlige mer- eller mindreomkostning pr. enhed, der forekommer i de samlede omkostninger, når man ændrer aktiviteten med mere end én enhed. Ændring i samlede omkostninger Differensomkostning = Ændring i afsætning Afsætning (stk.) SO (kr.) DOMK (kr.) 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 140 2.000 – 1.000 100 3.000 – 2.000 60 4.000 – 3.000 100 5.000 – 4.000 160 6.000 – 5.000 200

10 11. Virksomhedens omkostninger
De vigtigste omkostningsarter Vareforbrug/materialeforbrug Handelsvirksomhed – kostpris for solgte varer Produktionsvirksomhed – forbrugte råvarer m.v. Variabel omkostning Lønninger Arbejdsløn Tidløn Akkordløn Sælgerløn Salgsprovision Gage Kapacitetsomkostning Anden løn

11 11. Virksomhedens omkostninger
De vigtigste omkostningsarter Lokaleomkostninger Husleje, el, vand, varme m.v. Kapacitetsomkostning Salgsfremmende omkostninger Annoncer, tv- og radioreklamer m.v. Andre omkostninger Reparation og vedligeholdelse af anlægsaktiver Energi (el.gas, olie og kul) Energi til maskiner – variabel omkostning Opvarmning og belysning - kapacitetsomkostning Transport af varer til kunder Fragtfirma – variabel omkostning Egen kørselsafdeling - kapacitetsomkostning Kontorartikler, forsikringer, telefon mv.

12 11. Virksomhedens omkostninger
De vigtigste omkostningsarter Afskrivninger Værdiforringelse af anlægsaktiver Afskrivningsplan Hvor meget skal der i alt afskrives Kostpris - scrapværdi Hvor lang (antal år) skal afskrivningsperioden være Levetid (slitage og forældelse) Hvordan skal afskrivningerne fordeles på de enkelte år Den lineære metode Saldometoden

13 11. Virksomhedens omkostninger
Afskrivninger Den lineære metode Anlægsaktivet afskrives med lige store årlige beløb Kostpris - scrapværdi Årlig afskrivning = Brugstid Eksempel Mette Goldschmidt driver guldsmedeforretningen Golden Gate i Københavns Lufthavn i Kastrup. Hun har den x6 investeret kr i nye moderne og tyverisikrede udstillingsmontrer. Hun regner med at beholde disse montrer i fire år, hvorefter hun forventer at kunne sælge dem for i alt kr Årlig afskrivning = ( – ) : 4 = År Bogført værdi primo Afskrivning Bogført værdi ultimo 20x5 20x6 20x7 20x8 95.000 95.000 95.000 95.000

14 11. Virksomhedens omkostninger
Afskrivninger Saldometoden Anlægsaktivet afskrives med en fast procentdel af dets bogførte værdi Bogført værdi primo x afskrivningsprocent Årlig afskrivning = Eksempel Mette Goldschmidt driver guldsmedeforretningen Golden Gate i Københavns Lufthavn i Kastrup. Hun har den x6 investeret kr i nye moderne og tyverisikrede udstillingsmontrer. Hun regner med at beholde disse montrer i fire år, hvorefter hun forventer at kunne sælge dem for i alt kr Afskrivning 20x5 = x 30 : 100 = Afskrivning 20x6 = x 30 : 100 = Afskrivning 20x7 = x 30 : 100 = Afskrivning 20x8 = x 30 : 100 = År Bogført værdi primo Afskrivning Bogført værdi ultimo 20x5 20x6 20x7 20x8 73.500 51.450

15 11. Virksomhedens omkostninger
Resultatopgørelse efter bidragsmetoden Resultatopgørelse for 20x6 i kr. Nettoomsætning - Vareforbrug Bruttofortjeneste - Øvrige variable omkostninger Dækningsbidrag Salgsfremmende omkostninger Markedsføringsbidrag - Kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag - Afskrivninger Resultat før renter - Renteomkostninger Årets resultat 16.000 8.600 7.400 400 7.000 600 6.400 4.600 1.800 900 100 800 Resultatopgørelse for 20x6 i kr. Nettoomsætning - Variable omkostninger Dækningsbidrag Salgsfremmende omkostninger Markedsføringsbidrag - Kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag - Afskrivninger Resultat før renter - Renteomkostninger Årets resultat 32.000 18.000 14.000 1.200 12.800 9.200 3.600 1.800 200 1.600 Produktionsvirksomhed Handelsvirksomhed

16 11. Virksomhedens omkostninger
Kalkulation Kalkulation Beregning af de omkostninger der påløber ved køb, produktion og salg af en vare eller et vareparti. Forkalkulation En forkalkulation udarbejdes, før købet af varen finder sted. Formål : Planlægning og valg af leverandør. Efterkalkulation En efterkalkulation udarbejdes, efter at købet af varen har fundet sted. Formål: Kontrol af omkostninger. Bidragskalkulation Beregning af en vares variable enhedsomkostninger. Fordelingskalkulation Beregning af en vares samlede enhedsomkostninger.

17 11. Virksomhedens omkostninger
Bidragskalkulation i en handelsvirksomhed Indkøbspris - Rabat + Emballage = Fakturabeløb + Hjemtagelsesomkostninger = Kostpris + Øvrige variable omkostninger (f.eks. salgsprovision) = Variable omkostninger

18 11. Virksomhedens omkostninger
Bidragskalkulation i en handelsvirksomhed Fakturabeløb Fakturabeløb inklusive moms omregnes således: Beløb med moms x Beløb med moms Beløb uden moms = = ,25 Beløb i fremmed valuta omregnes således: Beløb i fremmed valuta x valutakurs Beløb i danske kroner = Hjemtagelsesomkostninger Fragt Forsikringspræmie (assurance) Vareafgift Speditionsomkostninger

19 11. Virksomhedens omkostninger
Bidragskalkulation i en handelsvirksomhed Eksempel El-engrosfirmaet UpLight ved Claus Lysager, Lystrup har indkøbt et parti lamper fra Portugal, og man ønsker i den forbindelse at få opstillet en bidragskalkula-tion for varepartiet. Der foreligger følgende oplysninger: Indkøbsprisen for 200 stk. lamper udgør EUR 65 pr. stk. Indkøbspris: 200 stk. lamper a EUR 65 EUR 13.000 - 10% kvantumsrabat EUR 1.300 EUR 11.700 + Emballage EUR 300 Fakturabeløb EUR 12.000 Fakturabeløb omregnet til danske kroner: kr. 87.000 EUR a kurs 725,00 kr. 3.000 Fragt: 400 x 750 kg : 100 kg kr. 900 Assurance: 1% af kr ( ) kr. 2.300 Vareafgift kr. 1.800 Speditionsomkostninger: : 1,25 Varepartiet fra Portugal har en vægt på 750 kg, og fragten udgør kr. 400 pr. 100 kg. Kostpris kr. 95.000 Emballagen udgør EUR 300. Speditionsomkostninger udgør Kr inklusive moms. Leverandøren yder en kvan- tumsrabat på 10%. Salgsprovision udgør kr. 45 pr. solgt lampe. Kursen på EUR er 725,00 Assurancen beregnes med 1% af fakturabeløb plus fragt. Vareafgiften udgør kr eksklusive moms. kr. 9.000 Salgsprovision: 200 stk. a kr. 45 kr. Variable omkostninger Variable enhedsomkostninger: : 200 stk. kr. 520

20 11. Virksomhedens omkostninger
Bidragskalkulation i en produktionsvirksomhed Direkte variable produktionsomkostninger + Indirekte variable produktionsomkostninger = Variable produktionsomkostninger + Variable salgsomkostninger = Variable omkostninger xxx

21 11. Virksomhedens omkostninger
Bidragskalkulation i en produktionsvirksomhed Eksempel Gødningsfabrikken GROW-UP fremstiller bl.a. produktet GREEN, som pakkes i bøtter a 10 kg. Kalkulation for 1 bøtte GREEN a 10 kg Direkte variable produktionsomkostninger 6 kg råvare MLD a kr. 20 4 kg råvare PKA a kr. 9 1 bøtte a kr. 4 Akkordløn I alt Indirekte variable produktionsomkostninger 0,05 maskintime a kr. 200 Variable produktionsomkostninger Variable salgsomkostninger Salgsprovision Variable enhedsomkostninger kr. 120 kr. 36 Kr Kr Kr. 168 Kr. 10 Kr. 178 Kr Kr. 187


Download ppt "11. Virksomhedens omkostninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google