Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3. Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3. Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler"— Præsentationens transcript:

1 3. Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler
En opgørelse af økonomien for en periode Årsregnskabet formål Virksomhedens økonomistyring Lovkrav i henhold til bogføringsloven Årsregnskabets indhold Resultatopgørelse Balance Resultatopgørelse Balance tiden 20x5 20x6 20x7

2 3. Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler
Resultatopgørelse Resultatopgørelse for 20x6 OMKOSTNINGER INDTÆGTER Vareforbrug Salgsfremmende omkostninger Lokaleomkostninger Bilers driftsomkostninger Øvrige omkostninger Renteomkostninger Årets resultat 80.000 Omsætning Renteindtægter 20.000 _________

3 3. Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler
Balance Balance pr. 31. december 20x6 AKTIVER PASSIVER Biler Inventar Varelager Varedebitorer Kassebeholdning Bankbeholdning 50.000 Egenkapital Varekreditorer Andre kreditorer

4 3. Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler
Årsregnskabets tilblivelse Grund- bilag Ajourført boghol- deri Års- regnskab Bogføring Udskrivning

5 3. Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler
Årsregnskabets tilblivelse Bogholderi En række konti (ental: konto) Antal konti = Antal regnskabsposter En konto for hver regnskabspost

6 3. Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler
Bogføringsregler År: Kontonavn: Side Dato Bilag Tekst Debet Kredit Saldo D/K Forskellen mellem det beløb, der er bogført i debet og det beløb, der er bogført i kredit, kaldes kontoens saldo Når et beløb registreres i kreditkolonnen siger man, at kontoen krediteres Når et beløb registreres i debetkolonnen siger man, at kontoen debiteres 10.000 10.000 D 4.000 6.000 D Hvis summen i debet er størst, kaldes saldoen en debetsaldo. Hvis summen i kredit er kreditsaldo.

7 3. Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler
Bogføringsregler Årsregnskab Resultatopgørelse Balance Debet = omkostninger Kredit = indtægter Debet = aktiver Kredit = passiver

8 3. Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler
Bogføringsregler Regnskab Resultatopgørelse Omkostninger Debetsaldo Indtægter Kreditsaldo Balance Aktiver Passiver

9 3. Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler
Omkostningskonti har en debetsaldo. Kontoen forøges ved at debitere. Kontoen formindskes ved at kreditere. Indtægtskonti har en kreditsaldo. Kontoen forøges ved at kreditere. Kontoen formindskes ved at debitere. Aktivkonti har en debetsaldo. Passivkonti har en kreditsaldo. Det dobbelte bogholderis princip: Ved registrering af bilag, skal der i bogholderiet altid debiteres og krediteres lige store beløb

10 3. Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler
Bogføringsregler Hvilke poster i årsregnskabet bliver påvirket af hændelsen hvilke konti skal dermed benyttes. Hvor i årsregnskabet står de berørte poster (omkostning, indtægt, aktiv eller passiv) hvilken saldo indeholder de berørte konti dermed (debet- eller kreditsaldo) Bliver saldoen på den enkelte konto større eller mindre? Hvis saldoen forøges føres beløbet i samme side som saldoen står. Hvis saldoen formindskes, føres beløbet i den modsatte side af, hvor saldoen står. Der debiteres og krediteres altid lige meget.


Download ppt "3. Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google