Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

26.2 Kapacitetsomkostninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "26.2 Kapacitetsomkostninger"— Præsentationens transcript:

1 26.2 Kapacitetsomkostninger
Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

2 26.2 Kapacitetsomkostninger
Indholdsfortegnelse Det principielle forløb Springvis varierende omkostninger Reversible omkostninger Irreversible omkostninger Afslutning

3 26.2 Kapacitetsomkostninger
I forbindelse med etablering af en virksomhed er det nødvendigt at opbygge en kapacitet. Kapaciten kan fx omfatte lokaler, inventar, biler, maskiner og medarbejdere Denne kapacitet skal være til stede, før indkøb, produktion og salg kan finde sted Kapacitet koster penge, og forbruget heraf kaldes kapacitetsomkostninger eller faste omkostninger. Kapacitetsomkostninger er omkostninger, der ikke direkte er bestemt af afsætningens størrelse og sammensætning. 3

4 26.2 Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostninger opdeles i kontante kapacitetsomkostninger og afskrivninger. Kontante kapacitetsomkostninger: Her sker betalingen og brugen af kapaciteten samtidig, fx husleje, funktionærlønninger, reklame, rengøring, forsikringer og kontorartikler. Afskrivninger: Her sker betalingen og brugen af kapaciteten ikke samtidig. Når en virksomhed fx anskaffer maskiner, biler og inventar, betaler den på én gang for flere års brug af disse anlægsaktiver. 4

5 26.2 Kapacitetsomkostninger
En virksomhed har opstillet følgende opgørelse over kapacitetsomkostninger pr. måned: kr. Kontante kapacitetsomkostninger: Lønninger Husleje Øvrige kontante kapacitetsomkostninger I alt Afskrivninger I alt Virksomheden har kapacitet til at producere og sælge op til stk. af produktet pr. måned. 5

6 Kapacetetsomkost-ninger i alt (KO)
26.2 Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger (KO) Afsætning Kapacetetsomkost-ninger i alt (KO) stk. kr. KO er kr ved alle mængderne. Det skyldes, at KO er uafhængig af afsætningens størrelse. 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6

7 26.2 Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostninger (KO) og kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE). Afsætning Kapacetetsomkost-ninger i alt (KO) Kapacetetsomkost-ninger pr. enhed (KE) stk. kr. kr. KE = KO / Afsætning 1.000 1.000 2.000 500 3.000 333 4.000 250 5.000 200 Bemærk at KE ved 0 stk. ikke kan beregnes, da man ikke kan dividere med 0. 7

8 26.2 Kapacitetsomkostninger
kr. Kapacitets- omkostninger i alt (KO) Se tabellen igen Afsætning i stk. kr. Kapacitets- omkostninger pr. enhed (KE) Afsætning i stk. 8

9 26.2 Kapacitetsomkostninger
kr. Kapacitets- omkostninger i alt (KO) Se tabellen igen Afsætning i stk. kr. Kapacitets- omkostninger pr. enhed (KE) Afsætning i stk. 9

10 26.2 Kapacitetsomkostninger
Hvis kapaciteten udvides, vil virksomhedens kapacitetsomkostninger stige. Så længe virksomheden holder aktiviteten inden for kapacitetsrammen, vil beløbet for kapacitetsomkostningerne ligge fast. Hvis kapaciteten udvides med endnu en maskine, en medarbejder til eller et større lokale, vil virksomhedens kapacitetsomkostninger (afskrivninger, lønninger og husleje) stige. Springvis varierende omkostninger er kapacitetsomkostninger, der ved en udvidelse af virksomhedens kapacitet stiger i spring. 10

11 Springvis varierende omkostninger Kapacetetsomkost-ninger i alt (KO)
26.2 Kapacitetsomkostninger Springvis varierende omkostninger Kapacitetsomkostninger (KO) Afsætning Kapacetetsomkost-ninger i alt (KO) stk. kr. KO på kr dækker en kapacitet på stk. pr. måned. Hvis kapaciteten skal øges, medfører det et spring i KO fra kr til kr pr. måned. 1.000 2.000 3.000 3.001 Kapacitets- grænse 4.000 5.000 6.000 11

12 26.2 Kapacitetsomkostninger
Springvis varierende omkostninger Kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE) Afsætning Kapacetetsomkost-ninger i alt (KO) Kapacetetsomkost-ninger pr. enhed (KE) stk. kr. kr. KE = KO / Afsætning 1.000 200 2.000 100 3.000 67 3.001 100 4.000 75 5.000 60 6.000 50 12

13 26.2 Kapacitetsomkostninger
kr. Kapacitets- omkostninger i alt (KO) Se tabellen igen Kapacitetsgrænse Afsætning i stk. kr. Kapacitets- omkostninger pr. enhed (KE) Afsætning i stk. 13

14 26.2 Kapacitetsomkostninger
kr. Kapacitets- omkostninger i alt (KO) Se tabellen igen Kapacitetsgrænse Afsætning i stk. kr. Kapacitets- omkostninger pr. enhed (KE) Afsætning i stk. 14

15 26.2 Kapacitetsomkostninger
I år 2 afsatte Fashion Shoe par sko. Lønninger til ekspedienter udgjorde kr Afsætning i stk. KO kr. Lønninger år 3 Lønninger år 2 Kapacitetsgrænse I år 3 forventer butikken en afsætning på par. Derfor ansættes en ekstra sælger til kr 15

16 26.2 Kapacitetsomkostninger
Den ekstra sælger er på halv tid og ansat på timeløn. Hun har en kort opsigelsesfrist. KO kr. Lønninger år 3 kan hurtigt reduceres til kr Afsætning i stk. Hvis afsætningen senere kommer under par, kan butikken dermed på kort sigt fyre den ekstra sælger. Se animationen igen 16

17 26.2 Kapacitetsomkostninger
Reversible omkostninger. Hvis virksomheden kan slippe af med lønomkostningerne igen, betegnes de som reversible omkostninger. Hvor hurtigt dette kan ske, afhænger bl.a. af opsigelsesvarsler. Lønomkostninger er altså til en vis grad at betragte som reversible omkostninger. Springvis varierende omkostninger er reversible, hvis man kan slippe af med dem igen ved en nedgang i aktiviteten. 17

18 26.2 Kapacitetsomkostninger
I år 2 afsatte Fashion Shoe par sko. Den årlige husleje udgjorde kr KO kr. Husleje år 3 Husleje år 2 Afsætning i stk. I år 3 forventer butikken en afsætning på par. Derfor lejes ekstra salgslokaler til kr 18

19 26.2 Kapacitetsomkostninger
De ekstra salgslokaler er lejet på en langtidskontrakt. KO kr. Husleje år 3 udgør stadig kr Afsætning i stk. Hvis afsætningen senere kommer under par, kan butikken ikke på kort sigt frigøres fra den ekstra husleje. Se animationen igen 19

20 26.2 Kapacitetsomkostninger
Irreversible omkostninger. Hvis virksomheden ikke kan slippe af med omkostningerne igen, betegnes de som irreversible omkostninger. Da butikken har indgået en langtidskontrakt på huslejen, er den ekstra husleje en irreversibel omkostning. Det gælder også for afskrivningerne på køb af inventar. Springvis varierende omkostninger er irreversible, hvis man ikke kan slippe af med dem igen ved en nedgang i aktiviteten. 20

21 26.2 Kapacitetsomkostninger
Du har nu lært, at: Kapacitetsomkostninger opdeles i: Kontante kapacitetsomkostninger hvor betaling og brug sker samtidigt, fx gager, husleje, reklame og rengøring Afskrivninger hvor betaling og brug ikke sker samtidigt, fx ved anskaffelse af maskiner, biler og inventar. Kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE) = Kapacitetsomkostninger i alt (KO) / Afsætning Springvis varierende omkostninger er: Kapacitetsomkostninger, der ved en kapacitetsudvidelse stiger i spring Reversible, hvis de er nemme at slippe af med igen Irreversible, hvis de ikke er nemme at slippe af med igen. Quiz: Kapacitetsomkostninger Selvrettende opgave: Kapacitetsomkostninger

22 26.2 Kapacitetsomkostninger
Du har nu lært, at: Kapacitetsomkostninger opdeles i: Kontante kapacitetsomkostninger hvor betaling og brug sker samtidigt, fx gager, husleje, reklame og rengøring Afskrivninger hvor betaling og brug ikke sker samtidigt, fx ved anskaffelse af maskiner, biler og inventar. Kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE) = Kapacitetsomkostninger i alt (KO) / Afsætning Springvis varierende omkostninger er: Kapacitetsomkostninger, der ved en kapacitetsudvidelse stiger i spring Reversible, hvis de er nemme at slippe af med igen Irreversible, hvis de ikke er nemme at slippe af med igen. Quiz: Kapacitetsomkostninger Selvrettende opgave: Kapacitetsomkostninger

23 26.2 Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostninger (KO) og kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE). Afsætning Kapacetetsomkost-ninger i alt (KO) Kapacetetsomkost-ninger pr. enhed (KO) stk. kr. kr. KE = KO / Afsætning 1.000 1.000 2.000 500 3.000 333 4.000 250 5.000 200 23

24 26.2 Kapacitetsomkostninger
Springvis varierende omkostninger Kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE) Afsætning Kapacetetsomkost-ninger i alt (KO) Kapacetetsomkost-ninger pr. enhed (KO) stk. kr. kr. KE = KO / Afsætning 1.000 200 2.000 100 3.000 67 3.001 100 4.000 75 5.000 60 6.000 50 24

25 26.2 Kapacitetsomkostninger
Den ekstra sælger er på halv tid og ansat på timeløn. Hun har en kort opsigelsesfrist. KO kr. Lønninger år 3 kan hurtigt reduceres til kr Afsætning i stk. Hvis afsætningen senere kommer under par, kan butikken dermed på kort sigt fyre den ekstra sælger. 25

26 26.2 Kapacitetsomkostninger
De ekstra salgslokaler er lejet på en langtidskontrakt. KO kr. Husleje år 3 udgør stadig kr Afsætning i stk. Hvis afsætningen senere kommer under par, kan butikken ikke på kort sigt frigøres fra den ekstra husleje. 26


Download ppt "26.2 Kapacitetsomkostninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google