Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget"— Præsentationens transcript:

1 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

2 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Indholdsfortegnelse Introduktion Resultatbudget for år 3 Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 Kommentarer til resultatbudgettet Afslutning

3 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
I afsnit 12.5 gennemgik vi, hvordan Rikke opstillede en resultatopgørelse for år 1. Her så jeg bagud og opstillede en resultatopgørelse for år 1. Det var dejligt med et overskud på kr År 2 for 1.1. år 2 år 2 1.1. år 1 År 1 for

4 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
I afsnit 13.1 gennemgik vi, hvordan hun opstillede et resultatbudget for år 2. Jeg forventede et overskud på kr Her så jeg fremad og opstillede et resultatbudget for år 2. År 1 for År 2 for 1.1. år 1 1.1. år 2 år 2

5 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
I afsnit 13.2 foretog Rikke en budgetkontrol af år 2. År 2 gik ikke så godt som forventet. Resultat-budget for år 2. Budgetteret overskud år 2: Kr Resultat-opgørelse for år 2. Realiseret overskud år 2: Kr 1.1. år 2 År 2 i år 2

6 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
I afsnit 13.2 foretog Rikke en budgetkontrol af år 2. År 2 gik ikke så godt som forventet. Resultat-budget for år 2. Budgetteret overskud år 2: Kr Resultat-opgørelse for år 2. Realiseret overskud år 2: Kr 1.1. år 2 År 2 i år 2

7 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
År 2 er nu afsluttet. Rikke ser igen fremad og opstiller et resultatbudget for år 3. Jeg vil tage udgangspunkt i resultatopgørelsen for år 2... …og opstille et resultatbudget for år 3. År 2 for År 3 for 1.1. år 2 1.1. år 3 år 3

8 Resultatopgørelsen for år 2 så således ud:
Resultatopgørelse år 2 6.210 Nettoomsætning – Vareforbrug 4.290 Bruttofortjeneste 1.920 – Andre eksterne omkostninger 505 – Personaleomkostninger 920 Indtjeningsbidrag 495 – Afskrivning på biler og inventar 60 Resultat før renter 435 – Renteomkostninger 40 Årets resultat 395

9 På grundlag af resultatopgørelsen for år 2 og Rikkes forventninger til år 3 opstilles nu resultatbudget for år 3: Resultatopgørelse år 2 Forventning Resultatbudget år 3 6.210 Nettoomsætning kr 7.000 – Vareforbrug 4.290 kr – 2.240 4.760 Bruttofortjeneste 1.920 32 % af oms. kr x 0,32 2.240 – Andre eksterne omkostninger 505 kr. 600 600 – Personaleomkostninger 920 + 10 % kr. 920 x 1,10 1.012 Indtjeningsbidrag 495 kr – 600 – 1.012 628 – Afskrivning på biler og inventar 60 Uændret 60 Resultat før renter 435 kr. 628 – 60 568 – Renteomkostninger 40 kr. 60 60 Årets resultat 395 kr. 568 – 60 508

10 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Rikke er overrasket over de store sæsonvingninger, butikken oplevede i år 2: Indtægter og omkostninger år 2

11 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
For at være på forkant med sæsonsvingninger i år 3 opdeler Rikke det nye resultatbudget i kvartaler.

12 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Bruttofortjeneste Nettoomsætning – Vareforbrug – Andre eksterne omkostninger – Personaleomkostninger Indtjeningsbidrag – Renteomkostninger Resultat før renter Årets resultat – Afskrivning på biler og inventar 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 60 2.240 4.760 600 1.012 628 568 508 Rikke forventer, at nettoomsætningen fordeler sig således på de 4 kvartaler: 1. kvt. 25 % : 2. kvt. 20 % : 3. kvt. 25 % : 4. kvt. 30 % : I alt 100 % 0,25 x kr = kr 0,20 x kr = kr 0,25 x kr = kr 0,30 x kr = kr = kr

13 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 60 2.240 4.760 600 1.012 628 568 508 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 Bruttofortjeneste – Andre eksterne omkostninger Fordelingen af vareforbruget følger den samme fordeling som nettoomsætningen: 1. kvt. 25 % : 2. kvt. 20 % : 3. kvt. 25 % : 4. kvt. 30 % : I alt 100 % – Personaleomkostninger Indtjeningsbidrag 0,25 x kr = kr 0,20 x kr = kr. 952 0,25 x kr = kr 0,30 x kr = kr = kr – Afskrivning på biler og inventar Resultat før renter – Renteomkostninger Årets resultat

14 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 60 2.240 4.760 600 1.012 628 568 508 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 Bruttofortjeneste 560 448 560 672 – Andre eksterne omkostninger – Personaleomkostninger Indtjeningsbidrag – Afskrivning på biler og inventar Nettoomsætning – Vareforbrug = Bruttofortjeneste Resultat før renter – Renteomkostninger Årets resultat

15 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 60 2.240 4.760 600 1.012 628 568 508 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 Bruttofortjeneste 560 448 560 672 – Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 – Personaleomkostninger 253 253 253 253 Indtjeningsbidrag – Afskrivning på biler og inventar Andre eksterne omkostninger og personale- omkostniger ventes at fordele sig med lige store beløb pr. kvartal: kr. 600 : 4 kr : 4 Resultat før renter – Renteomkostninger = kr. 150 = kr. 253 Årets resultat

16 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 60 2.240 4.760 600 1.012 628 568 508 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 Bruttofortjeneste 560 448 560 672 – Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 – Personaleomkostninger 253 253 253 253 Indtjeningsbidrag 157 45 157 269 – Afskrivning på biler og inventar Bruttofortjeneste – Andre eksterne omkostninger – Personaleomkostninger = Indtjeningsbidrag Resultat før renter – Renteomkostninger Årets resultat

17 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 60 2.240 4.760 600 1.012 628 568 508 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 Bruttofortjeneste 560 448 560 672 – Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 – Personaleomkostninger 253 253 253 253 Indtjeningsbidrag 157 45 157 269 – Afskrivning på biler og inventar 15 15 15 15 Resultat før renter Afskrivninger ventes også at fordele sig med lige store beløb pr. kvartal: kr. 60 : 4 – Renteomkostninger Årets resultat = kr. 15

18 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 60 2.240 4.760 600 1.012 628 568 508 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 Bruttofortjeneste 560 448 560 672 – Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 – Personaleomkostninger 253 253 253 253 Indtjeningsbidrag 157 45 157 269 – Afskrivning på biler og inventar 15 15 15 15 Resultat før renter 142 30 142 254 – Renteomkostninger Indtjeningsbidrag – Afskrivninger = Resultat før renter Årets resultat

19 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Renteomkostningerne ventes også at fordele sig med lige store beløb pr. kvartal: kr. 60 : 4 Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 60 2.240 4.760 600 1.012 628 568 508 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 Bruttofortjeneste = kr. 15 560 448 560 672 – Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 – Personaleomkostninger 253 253 253 253 Indtjeningsbidrag 157 45 157 269 – Afskrivning på biler og inventar 15 15 15 15 Resultat før renter 142 30 142 254 – Renteomkostninger 15 15 15 15 Årets resultat

20 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Resultat før renter – Renteomkostninger = Årets resultat Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 60 2.240 4.760 600 1.012 628 568 508 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 Bruttofortjeneste 560 448 560 672 – Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 – Personaleomkostninger 253 253 253 253 Indtjeningsbidrag 157 45 157 269 – Afskrivning på biler og inventar 15 15 15 15 Resultat før renter 142 30 142 254 – Renteomkostninger 15 15 15 15 Årets resultat 127 15 127 239

21 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 4.760 Bruttofortjeneste 560 448 560 672 2.240

22 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 4.760 Bruttofortjeneste 560 448 560 672 2.240 18.3 Kommentarer til resultatbudgettet: Resultatbudgettet viser et samlet forventet overskud for år 3 på kr Det fremgår desuden, at 4. kvartal forventes at bidrage med næsten halvdelen af årets samlede resultat, (kr. 239 / kr. 508 x 100 = 47 %). Det skyldes, at en stor del af butikkens omsætning forventes af falde i 4. kvartal. (2.100 / x 100 = 30 %).

23 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Du har nu lært: At opstille et: Resultatbudget fordelt på kvartaler Video: Revisorvideoer, bl.a.: Hvad er forskellen på et årsregnskab og et budget? Hvem vil gerne se budgettet? Hvad er det svære ved budgetlægning? Et resultatbudget viser følgende: De forventede indtægter De forventede omkostninger samt Det forventede resultat (overskud eller underskud). I stedet for fordeling på kvartaler kan der også fordeles på fx uger, måneder og halve år. Opgave: Kvartalsopdelt resultatbudget

24 18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget
Du har nu lært: At opstille et: Resultatbudget fordelt på kvartaler Video: Revisorvideoer, bl.a.: Hvad er forskellen på et årsregnskab og et budget? Hvem vil gerne se budgettet? Hvad er det svære ved budgetlægning? Et resultatbudget viser følgende: De forventede indtægter De forventede omkostninger samt Det forventede resultat (overskud eller underskud). I stedet for fordeling på kvartaler kan der også fordeles på fx uger, måneder og halve år. Opgave: Kvartalsopdelt resultatbudget

25 Budgetkontrol for år 2 i 1.000 kr.
Regnskab Budget Afvigelse Nettoomsætning 6.210 6.316 – 106 – Vareforbrug 4.290 4.314 24 Bruttofortjeneste 1.920 2.002 – 82 – Andre eksterne omkostninger 505 517 12 – Personaleomkostninger 920 914 – 6 Indtjeningsbidrag 495 571 – 76 – Afskrivning på inventar 40 40 – Afskrivning på biler 20 20 Resultat før renter 435 511 – 76 – Renteomkostninger 40 35 – 5 Årets resultat 395 476 – 81


Download ppt "18.1 Kvartalsopdelt resultatbudget"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google