Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL 13. Aktivitetsoptimering  Fastlæggelse af den optimale salgspris –Totalmetoden –Enhedsmetoden –Differensmetoden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL 13. Aktivitetsoptimering  Fastlæggelse af den optimale salgspris –Totalmetoden –Enhedsmetoden –Differensmetoden."— Præsentationens transcript:

1 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL 13. Aktivitetsoptimering  Fastlæggelse af den optimale salgspris –Totalmetoden –Enhedsmetoden –Differensmetoden

2 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL  Eksempel: BORA, som kun fremstiller og afsætter ét produkt, befinder sig på et marked, hvor der hersker fuldkommen konkurrence. Virksomheden kan derfor ikke påvirke salgsprisen, men må afsætte sit produkt til den gældende markedspris, som man forventer vil udgøre kr. 50. SalgsprisAfsætningVEOmsætningVODB i alt kr.stk.kr DB i alt = Omsætning - VOVO = VE x afsætningOmsætning = Salgpris x afsætning Fuldkommen konkurrence - totalmetoden 13. Aktivitetsoptimering

3 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL SalgsprisAfsætningVEDB pr. enhedDB i alt kr.stk.kr. DB i alt = DB pr. enhed x afsætningDB pr. enhed = Salgpris − VE Fuldkommen konkurrence - enhedsmetoden  Eksempel: BORA, som kun fremstiller og afsætter ét produkt, befinder sig på et marked, hvor der hersker fuldkommen konkurrence. Virksomheden kan derfor ikke påvirke salgsprisen, men må afsætte sit produkt til den gældende markedspris, som man forventer vil udgøre kr Aktivitetsoptimering

4 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL  Eksempel: BORA, som kun fremstiller og afsætter ét produkt, befinder sig på et marked, hvor der hersker fuldkommen konkurrence. Virksomheden kan derfor ikke påvirke salgsprisen, men må afsætte sit produkt til den gældende markedspris, som man forventer vil udgøre kr. 50. SalgsprisAfsætningVODOMSDOMKDIFB kr.stk.kr. DIFB = DOMS − DOMK Ændring i VO DOMK = Ændring i afsætning Fuldkommen konkurrence - differensmetoden 50 DOMS = Markedsprisen Aktivitetsoptimering

5 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL  Minimumspriser –Kort sigt  VE –Langt sigt  SE Minimumspriser 13. Aktivitetsoptimering

6 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL  Eksempel: A/S POLO fremstiller bl.a. produktet SINUS, som afsættes under forhold, der minder om monopol. For det kommende år har man budgetteret med nedenstående afsætningsmuligheder og variable omkostninger for SINUS. SalgsprisAfsætningVEOmsætningVODB i alt kr.stk.kr DB i alt = Omsætning - VOVO = VE x afsætningOmsætning = Salgpris x afsætning Monopol - totalmetoden 13. Aktivitetsoptimering

7 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL SalgsprisAfsætningVEDB pr. enhedDB i alt kr.stk.kr. DB i alt = DB pr. enhed x afsætningDB pr. enhed = Salgpris − VE Monopol - enhedsmetoden  Eksempel: A/S POLO fremstiller bl.a. produktet SINUS, som afsættes under forhold, der minder om monopol. For det kommende år har man budgetteret med nedenstående afsætningsmuligheder og variable omkostninger for SINUS. 13. Aktivitetsoptimering

8 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL SalgsprisAfsætningOmsætningVODOMSDOMKDIFB kr.stk.Kr.kr. DIFB = DOMS − DOMK Ændring i VO DOMK = Ændring i afsætning Monopol - differensmetoden  Eksempel: A/S POLO fremstiller bl.a. produktet SINUS, som afsættes under forhold, der minder om monopol. For det kommende år har man budgetteret med nedenstående afsætningsmuligheder, omsætning og variable omkostninger for SINUS Ændring i omsætning DOMS = Ændring i afsætning 13. Aktivitetsoptimering

9 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL  Minimumspriser –Kort sigt  VE  Evt. opretholde afsætning på kort sigt selv om negativt DB –Langt sigt  SE Minimumspriser 13. Aktivitetsoptimering

10 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL  Eksempel: A/S POLO fremstiller bl.a. produktet SINUS, som afsættes under forhold, der minder om monopol. For det kommende år har man budgetteret med nedenstående afsætningsmuligheder og variable omkostninger for SINUS. A/S POLO anvender reklame som handlingsparameter. SalgsprisAfsætningOmsætningVODB i altReklameMFB kr.stk.kr. Kr MFB = DB i alt - reklame Andre handlingsparametre - reklame Aktivitetsoptimering

11 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL  Beregning af nulpunktsafsætning: 1.Fastlæggelse af krav til dækningsbidrag i alt efter parameter- ændring.  DB i alt før parameterændring plus eventuelle ekstra reklameomkostninger plus eventuelle ekstra kapacitetsomkostninger. 2.Beregning af dækningsbidrag pr. stk. efter parameterændring  Salgspris − VE efter parameterændring. 3.Beregning af nulpunktsafsætning  Kravet til DB i alt (punkt 1) divideret med DB/stk. (punkt 2). Nulpunktsberegninger 13. Aktivitetsoptimering

12 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL 1.Krav til dækningsbidrag i alt. DB i alt før kr Beregning af nyt DB pr. stk. Salgspriskr −VE kr − kr. 250kr DB pr. stk.kr Beregning af nulpunktsafsætning : = 320 stk. Afsætningen kan altså tåle at falde med 80 stk. (400 stk. − 320 stk.) 1.Krav til dækningsbidrag i alt. DB i alt før kr Reklameomkostningerkr I altkr Beregning af nyt DB pr. stk. DB pr. stk.(uændret)kr Beregning af nulpunktsafsætning : = 440 stk. Afsætningen skal altså mindst stige med 40 stk. (440 stk. − 400 stk.)  Eksempel: I forretningskæden PHOTO forhandler man bl.a. digitalkameraet SHARP. For det kommende år har man for SHARP budgetteret følgende: Omsætning: -Variable omkostninger: Dækningsbidrag 400 stk. á kr stk. a kr stk. a kr  PHOTO overvejer nu at nedsætte salgsprisen for SHARP med 5%. Hvor stor en afsætning skal der til, for at prisnedsættelsen er lønsom? 1.Krav til dækningsbidrag i alt DB i alt før kr Beregning af nyt DB pr. stk. Salgspriskr − 5%kr −VE kr DB pr. stk.kr Beregning af nulpunktsafsætning : 800 = 500 stk. Afsætningen skal altså mindst stige med 100 stk. (500 stk. − 400 stk.)  PHOTO overvejer i stedet for prisnedsættelsen at afholde kr i reklame for SHARP.  Som et alternativ til prisned- sættelsen eller reklamekam- pagnen, overvejer man at forringe kvaliteten ved at indsætte et andet hukom- melseskort i kameraet. Dette vil medføre, at VE vil falde med kr Nulpunktsberegninger 13. Aktivitetsoptimering

13 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL 1.Krav til dækningsbidrag i alt DB i alt før kr Salgsfremmende omkostningerkr I altkr Beregning af nulpunktsomsætning x 100 : 25 =kr Omsætningen skal altså mindst stige med kr (kr − kr )  Eksempel: I PHOTO afsætter man endvidere forskellige artikler som fotoalbum mv. Man planlægger for denne varegruppe følgende for det kommende år: Omsætning: -Variable omkostninger: Dækningsbidrag  PHOTO overvejer nu at lave et reklamefremstød på kr for fotoartikler i det kommende år. Hvor stor skal omsætningen mindst være, for at reklamefremstødet er lønsomt? Dækningsgraden for fotoartikler er beregnet således: x 100 Dækningsgrad = = 25% Nulpunktsomsætning 13. Aktivitetsoptimering

14 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL  Definition –Sammenhæng mellem efterspørgslen efter forskellige varer  Optimering –De pågældende varer må betragtes under et  Eksempler –Substituerende varer –Komplementære varer Afsætningsmæssige sammenhænge 13. Aktivitetsoptimering

15 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL  Eksempel: En importør forhandler kuglegrillen ROAST i to forskellige udgaver, nemlig STANDARD og DE LUXE. Man regner med at hver gang man nedsætter prisen for STANDARD med kr. 25 pr. stk., vil man afsætte yderligere stk., samtidig hermed ventes salget af DE LUXE at falde med 200 stk. STANDARDDE LUXESTANDARD og DE LUXE PrisAfsætningDB pr. stk.DBPrisAfsætningDB pr. stk.DBSamlet DB kr.stk.kr. stk.kr Den optimale pris for STANDARD er kr. 475, da det samlede DB er størst ved denne pris. Eksempel på substituerende varer 13. Aktivitetsoptimering

16 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL  Eksempel: Et byggemarked sælger bl.a. havebænken COMFORT og hynden SEAT, der passer til havebænken. De to varer er komplementære, og man regner med, at for hver gang man sælger 2 stk. COMFORT, sælger man samtidig 1 stk. SEAT. COMFORTSEATCOMFORT og SEAT PrisAfsætningDB pr. stk.DBPrisAfsætningDB pr. stk.DBSamlet DB kr.stk.kr. stk.kr Den optimale pris for COMFORT er kr. 850, da det samlede DB er størst ved denne pris. Eksempel på komplementære varer 13. Aktivitetsoptimering

17 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL  Definition –En udbyder på samme tid tager forskellige priser (ab fabrik) for den samme vare.  Betingelser –Kunderne må kunne opdeles i købergrupper med forskellig priselasticitet –Købergrupperne må kunne holdes adskilt  Formål –Opnå større DB og dermed overskud ved at udnytte nogle købergrupper er villige til at betale mere for en vare end andre.  Optimering –Fastsæt den optimale pris for hver købergruppe for sig. Prisdifferentiering 13. Aktivitetsoptimering

18 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL  Kalkulationsmetoder –Bidragskalkulation –Fordelingskalkulation  Fordelingsmetoden –Indeholder både variable omkostninger og kapacitetsomkostninger  Faldgruber ved fordelingsmetode –Metoden kan ikke anvendes til at vurdere lønsomheden af forskellige forslag. Fordelingsmetoden 13. Aktivitetsoptimering

19 VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL  Eksempel på faldgrube ved brug af fordelingsmetoden –GreenGrass A/S forhandler græsplaner i metermål. For græsplænen Roll- On er udarbejdet følgende kalkulation: Fordelingsmetoden 13. Aktivitetsoptimering VE KE SE kr. 40 kr. 30 kr. 70 Man har netop fået en henvendelse fra en kunde, som er villig til at købe m² Roll-On til højst 60 kr. pr. m² Det er tilsyneladende ikke lønsomt at acceptere ordre, da SE er højere end salgsprisen. Det er imidlertid en fejlslutning, da man ikke forventer, at virksomhedens kapacitetsomkostninger påvirkes af ordren. Man skal derfor kun medtage de variable omkostninger ved beregningen af, om ordren er lønsom. Da dækningsbidraget pr. stk er positivt er ordren lønsom.


Download ppt "VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 1.DEL 13. Aktivitetsoptimering  Fastlæggelse af den optimale salgspris –Totalmetoden –Enhedsmetoden –Differensmetoden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google