Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

26.3 Variable omkostninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "26.3 Variable omkostninger"— Præsentationens transcript:

1 26.3 Variable omkostninger
Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

2 26.3 Variable omkostninger
Indholdsfortegnelse Variable omkostninger Proportionalt forløb Degressivt forløb Progressivt forløb Sammensat forløb Afslutning

3 26.3 Variable omkostninger
Kapacitet kræver kapacitetsomkostninger, der er uafhængige af salgets størrelse og sammensætning. kr. Fashion Shoe har i første kvartal år 4 kapacitets-omkostninger (KO) på kr KO Afsætning 3

4 26.3 Variable omkostninger
På baggrund af kapaciteten kan skabes aktivitet i form af køb, produktion samt salg af varer og serviceydelser. kr. Omsætning Fashion Shoes omsætning afhænger af, hvor mange par sko, butikken sælger. KO Afsætning 4

5 26.3 Variable omkostninger
Aktivitet medfører omkostninger, der er direkte afhængig af aktiviteternes størrelse og sammensætning. kr. Omsætning Disse omkostninger kaldes derfor variable omkostninger (VO). VO KO Afsætning 5

6 26.3 Variable omkostninger
Variable omkostninger er fx vareforbrug, salgsprovision, salgsemballage og timeløn til produktionsmedarbejdere. kr. Omsætning Sådanne omkostninger er variable, da de ’svinger i takt’ med omsætningen. VO KO Afsætning 6

7 26.3 Variable omkostninger
De variable omkostninger vil naturligvis stige, hvis virksomheden øger sin afsætning. kr. Stigningen kan imidlertid have forskellig karakter. VO Her er der mere vækst. VO ’flader ud’. Afsætning 7

8 26.3 Variable omkostninger
VO kan antage tre forskellige former for stigninger. Proportionale variable omkostninger Degressive variable omkostninger Progressive variable omkostninger 8

9 Variable omkost-ninger i alt (VO)
Proportionale variable omkostninger (VO) Afsætning Variable omkost-ninger i alt (VO) stk. kr. 1.000 60.000 + 100 % + 100 % 2.000 + 50 % + 50 % 3.000 En procentvis stigning i afsætningen medfører en tilsvarende procentvis stigning i VO. 9

10 26.3 Variable omkostninger
Proportionale variable omkostninger (VE) Afsætning Variable omkost-ninger i alt (VO) Variable omkost-ninger pr. enhed (VE) stk. kr. kr. VE = VO / Afsætning 1.000 60.000 60 2.000 60 3.000 60 De variable enhedsomkostninger (VE) er konstante. De udgør kr. 60, uanset hvor mange enheder der sælges. Bemærk at VE ved 0 stk. ikke kan beregnes, da man ikke kan dividere med 0. 10

11 26.3 Variable omkostninger
kr. Proportionale VO Se tabellen igen stiger som en ret linje Afsætning i stk. kr. Proportionale VE Hvorfor er VE vandret? er vandret Afsætning i stk. 11

12 26.3 Variable omkostninger
kr. Proportionale VO Se tabellen igen stiger som en ret linje Afsætning i stk. kr. Proportionale VE Hvorfor er VE vandret? er vandret Afsætning i stk. 12

13 Variable omkost-ninger i alt (VO)
Degressive variable omkostninger (VO) Afsætning Variable omkost-ninger i alt (VO) stk. kr. 1.000 60.000 + 100 % + 67 % 2.000 + 50 % + 20 % 3.000 En procentvis stigning i afsætningen medfører en mindre procentvis stigning i VO. 13

14 26.3 Variable omkostninger
Degressive variable omkostninger (VE) Afsætning Variable omkost-ninger i alt (VO) Variable omkost-ninger pr. enhed (VE) stk. kr. kr. VE = VO / Afsætning 1.000 60.000 60 2.000 50 3.000 40 De variable enhedsomkostninger (VE) er faldende. 14

15 26.3 Variable omkostninger
kr. Afsætning i stk. Degressive VO Se tabellen igen er stigende, men stigningen er aftagende. kr. Afsætning i stk. Degressive VE Hvorfor er VE faldende? er en faldende ret linje. 15

16 26.3 Variable omkostninger
kr. Afsætning i stk. Degressive VO Se tabellen igen er stigende, men stigningen er aftagende. kr. Afsætning i stk. Degressive VE Hvorfor er VE faldende? er en faldende ret linje. 16

17 Variable omkost-ninger i alt (VO)
Progressive variable omkostninger (VO) Afsætning Variable omkost-ninger i alt (VO) stk. kr. 1.000 60.000 + 100 % + 133 % 2.000 + 50 % + 71 % 3.000 En procentvis stigning i afsætningen medfører en større procentvis stigning i VO. 17

18 26.3 Variable omkostninger
Progressive variable omkostninger (VE) Afsætning Variable omkost-ninger i alt (VO) Variable omkost-ninger pr. enhed (VE) stk. kr. kr. VE = VO / Afsætning 1.000 60.000 60 2.000 70 3.000 80 De variable enhedsomkostninger (VE) er stigende. 18

19 26.3 Variable omkostninger
kr. Afsætning i stk. Progressive VO Se tabellen igen er stigende, og stigningen er tiltagende. kr. Afsætning i stk. Progressive VE Hvorfor er VE stigende? er en stigende ret linje. 19

20 26.3 Variable omkostninger
kr. Afsætning i stk. Progressive VO Se tabellen igen er stigende, og stigningen er tiltagende. kr. Afsætning i stk. Progressive VE Hvorfor er VE stigende? er en stigende ret linje. 20

21 26.3 Variable omkostninger
I praksis ofte er tale om et sammensat forløb, dvs. både et progressivt, et proportionalt og et degressivt forløb. 1.000 kr. Afsætning kr. Afsætning VO VE 21

22 26.3 Variable omkostninger
Du har nu lært at: Variable omkostninger afhænger direkte af omsætningen. De kan antage tre grundlæggende forløb: Proportionale variable omkostninger hvor VE er konstant Degressive variable omkostninger hvor VE er faldende Progressive variable omkostninger hvor VE er stigende. I praksis er antager de variable omkostninger dog ofte et sammensat forløb. Variable omkostninger pr. enhed (VE) = VO / Afsætning. VO VE VO VE VO VE Selvrettende opgave: Quiz: Variable omkostninger Variable omkostninger

23 26.3 Variable omkostninger
Du har nu lært at: Variable omkostninger afhænger direkte af omsætningen. De kan antage tre grundlæggende forløb: Proportionale variable omkostninger hvor VE er konstant Degressive variable omkostninger hvor VE er faldende Progressive variable omkostninger hvor VE er stigende. I praksis er antager de variable omkostninger dog ofte et sammensat forløb. Variable omkostninger pr. enhed (VE) = VO / Afsætning. VO VE VO VE VO VE Selvrettende opgave: Quiz: Variable omkostninger Variable omkostninger

24 26.3 Variable omkostninger
Proportionale variable omkostninger Afsætning Variable omkost-ninger i alt (VO) Variable omkost-ninger pr. enhed (VE) stk. kr. kr. 1.000 60.000 60 2.000 60 3.000 60 24

25 26.3 Variable omkostninger
Degressive variable omkostninger Afsætning Variable omkost-ninger i alt (VO) Variable omkost-ninger pr. enhed (VE) stk. kr. kr. 1.000 60.000 60 2.000 50 3.000 40 25

26 26.3 Variable omkostninger
Progressive variable omkostninger (VE) Afsætning Variable omkost-ninger i alt (VO) Variable omkost-ninger pr. enhed (VE) stk. kr. kr. 1.000 60.000 60 2.000 70 3.000 80 26

27 26.3 Variable omkostninger
Hvorfor er VE vandret ved proportionale variable omkostninger? Hver enkelt vare koster det samme at indkøbe eller producere uanset mængden (afsætningen). Der er fx ingen mængderabatter ved større indkøb (hvilket ville gøre omkostningerne mindre) og ingen løntillæg for overarbejde (hvilket ville gøre omkostningerne større). kr. Proportionale VE er vandret Afsætning i stk. 27

28 26.3 Variable omkostninger
Hvorfor er VE faldende ved degressive variable omkostninger? Ved større mængder opnås ofte kvantumsrabatter og bonus, hvilket gør hver enkelt vare billigere at indkøbe eller producere. Endvidere kan det i en produktion være svært at udnytte arbejdsdelingens og specialiseringens fordele ved små stykantal. kr. Afsætning i stk. Degressive VE er en faldende ret linje. 28

29 26.3 Variable omkostninger
Hvorfor er VE stigende ved progressive variable omkostninger? I produktionsvirksomheder er det normalt, at stigende produktion medfører ekstra lønomkostninger i form af overarbejde eller skiftehold. Dette gør hver enkelt vare dyrere at producere. Mange medarbejdere på for lidt plads kan også gå i vejen for hinanden, hvilket betyder mindre effektivitet. kr. Afsætning i stk. Progressive VE er en stigende ret linje. 29


Download ppt "26.3 Variable omkostninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google