Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VERSITET STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER AARHUS UNIVERSITET 11. JANUAR 2011 UNI CMS INFORMATIONSMØDE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VERSITET STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER AARHUS UNIVERSITET 11. JANUAR 2011 UNI CMS INFORMATIONSMØDE."— Præsentationens transcript:

1 VERSITET STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER AARHUS UNIVERSITET 11. JANUAR 2011 UNI CMS INFORMATIONSMØDE

2 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 PROGRAM › Status for implementering af TYPO3 › Organisation Hvem er involveret i CMS projektet, hvordan planlægger og prioriterer vi, hvordan yder vi support mv. › Forventninger til året der kommer › Funktionalitet og design – som enten er her eller som er på vej › Spørgsmål undervejs 2

3 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 KONVERTERING › Færdige med SIAB, DJF, DMU, HEALTH › Mangler ASB, DPU, NAT, SAM › ASB: er gået igen med kurser i dag › DPU: onsdag i næste uge › NAT/SAM: endnu ikke detailplanlagt (sker på torsdag) 3

4 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 DET BETYDER › Ca. 250 domæner › Omkring 500.000 sider ekskl. PURE › Mere end 1 million sider inklusive PURE › Ca. 700 redaktører (uden ASB, DPU og NAT/SAM) › Vi rammer mindst 1000. › Nogen med større opgaver end andre… 4

5 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 HVAD LAVEDE VI I 2010 › Konverteringerne - Support, undervisning, fejlrettelser, tilpasninger mv. › Optimering af TYPO3 - finde, indberette, beskrive og teste › Begge disse aktiviteter har været meget tidskrævende 5

6 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 DERFOR › Al udvikling har været drevet af konverteringerne › Der er kommet ny funktionalitet som er blevet implementeret rundt omkring på de konverterede sites, men der er ikke sket en generel udrulning af disse ting › Vi har ikke haft overskud til at kommunikere systematisk om udviklingen 6

7 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 DERFOR › I som blev konverteret for et år siden har nok oplevet, at de ting, vi stillede jer i udsigt med et nyt CMS ikke helt er blevet indfriet. › Det skal vi råde bod på i 2011. 7

8 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 ORGANISERING › 3 centrale aktører i udviklingen › AU KOM › AU IT › NFIT › Linkfactory › En webgruppe 8

9 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 AU KOM › Systemejere › Overordnet ansvar for: › CMS: Udvikling (funktionalitet), implementering, support, uddannelse › WEB Generelt: Struktur, navigation, design 9

10 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 VI ER 7 MENNESKER 10 De 5 gamle

11 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 TO NYE 11 Søren Madsen, Marianne Sodemann

12 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 MARIANNE › Kommunikation med jer. › Nyhedsbreve, workshops, manualer, wiki? mv. › Ikke support.. 12

13 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 AU IT › Sikring af drift og udvikling 13 1 gammel2 nye

14 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 LINKFACTORY OG NFIT › NFIT: Sikker og stabil drift › Linkfactory: udviklingsopgaver 14

15 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 WEBUDVALG 15 Jens holbech, NAT Signe Maribo, ASB Svend Aage Mogensen, HUM

16 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 HVAD LAVER WEBUDVALGET › Rådgivende for systemejeren › Er med til at fastlægge prioriteringer › Sikrer fokus på forretningsmæssige behov i vores udvikling › Mødes en gang hvert 1½ måned 16

17 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 PRINCIPPER FOR AU’S WEBUDVIKLING › Al udvikling skal laves som opensource › Al specialudvikling laves i ekstensions, der versioneres › Ekstensions skal dokumenteres i henhold til standard TYPO3.ORG standard. › Al kildekode opbevares i AU's subversion. › Inden implementering skal ekstensions testes og Linkfactory skal godkende dem 17

18 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 PRIORITERINGER › Ideopsamling, ideskitser, vurdering og prioritering skal systemunderstøttes og være offentligt tilgængeligt, så alle til enhver tid kan se status for ideer. › Prioriteringerne skal lægges, så der til stadighed er en offentlig udviklingsplan: › Fast for kommende periode › Tentativ for efterfølgende perioder 18

19 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 UDVIKLINGSRUTINE 19

20 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 SCREENING AF IDEER › SCREENINGSKRITERIER › ›Ny funktionalitet? › ›Generel eller specialfunktion › ›Effektivisering for redaktør –antal? › ›Effektivisering for slutbruger –antal? › ›Nytteværdi for slutbruger › ›Nyskabende kommunikation? › ›Strategiske ambitioner for sitet › ›Følge alle andre –”must have” 20

21 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 IDÉ SKITSE › Formål og baggrund › Bør indeholde stillingtagen til screeningskriterierne › Hovedresultater og succeskriterier › Fordele –og ulemper › Både lokalt og totalt for hele AU (d.v.s. inkl. sideeffekter) › Konsekvenser for organisering › Både lokalt og for hele AU › Risikovurdering › Hvem er brugerne af løsningen › Integration til andre systemer beskrives › Formål og indhold. 21

22 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 RELEASEPLAN › Estimat udarbejdes ud fra idéskitsen › Ideer kan samles til fælles indsatsområder, der estimeres samlet. › Planen skal indeholde: › Releaseplan › Kursus › Orientering › Udarbejdelse af Dokumentation › Test –ressourcekrav › Evt. konvertering 22

23 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 OPSAMLING › Forventninger til 2011 › Flere medarbejdere og en snarlig fast organisering som sikrer mulighed for kvalificerede prioriteringer skabes: › Plads til (brugergenereret) udvikling › Plads til designforbedringer › Bedre kommunikation › Mere fælles funktionalitet 23

24 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 HVAD LIGGER LIGE FOR DØREN › GSA søgning › Analytics › PURE portal › Medarbejderlister › Cumulus › Nyhedsmodul, skrifttyper, kommentering mv. (som det kører på Atrium) › Nyhedsbrevsmodul › Nedarvning › Tabeller › Skabeloner 24

25 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 25

26 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 26

27 AARHUS UNIVERSITET CMS INFORMATIONSMØDE STEFFEN LONGFORS 11. JANUAR 2011 › http://galleri.au.dk/AUKomm http://galleri.au.dk/AUKomm › Bruger: cumulus › Password: aucumulus10 › http://science.au.dk/index.php?id=24504 27


Download ppt "VERSITET STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER AARHUS UNIVERSITET 11. JANUAR 2011 UNI CMS INFORMATIONSMØDE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google