Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Belastningsprøve Fredag 16. september 2005. 2 Agenda Kl. 08:00Velkomst v. Allan Harding Status på Imerco projekt, v. Allan Harding Oplæg til belastningsprøve,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Belastningsprøve Fredag 16. september 2005. 2 Agenda Kl. 08:00Velkomst v. Allan Harding Status på Imerco projekt, v. Allan Harding Oplæg til belastningsprøve,"— Præsentationens transcript:

1 1 Belastningsprøve Fredag 16. september 2005

2 2 Agenda Kl. 08:00Velkomst v. Allan Harding Status på Imerco projekt, v. Allan Harding Oplæg til belastningsprøve, v. Allan Harding Kl. 09:00Undervisning, v. Søren Bundgaard Gennemførelse af 1. prøvetest. Kl. 09:45Pause Kl. 10:00Gennemførelse af belastningsprøve Kl. 11:30Frokost Kl. 12:00Fortsættelse af Test Kl. 14:00Pause Kl. 14:30Fortsættelse af Test Kl. 16:00Slut

3 3 Velkomst Velkommen Kort præsentation af dagens deltagere. Imerco deltager fra ca. kl. 12:00 Den som spørger, får svar ! (Om muligt) Praktiske forhold Toiletter Ryge politik / Ryge rum Frokost kl. 11:30 – 12:00

4 4 Status på Imerco projekt Forløb … Status pt. Applikationen er udviklet, mangler enkelte kodeelementer Pt. 88 butikker i drift Mangler test af belastning Julehandel Mangler yderligere ca. 45 butikker

5 5 Dagens test – kontra test generelt Forskellige former for test – teori Automatisk / manuel test Ikke funktionalitetstest ”Ned på jorden” test

6 6 Oplæg til test - Belastningsprøve Formål At teste løsningens evne til at håndtere belastning (Stress) Logge svartider i forbindelse med belastning Opstille performance kurver, som viser hvor performance kurven evt. måtte knække. Opgaver i forbindelse med belastningsprøven Feedback på plan for belastningsprøve Testmateriale og resultater til belastningsprøve fremfindes Gennemsyn af testmateriale og resultater Udførelse af belastningsprøve Evaluering og konklusion af belastningsprøve Godkendelse af belastningsprøve Forventninger til resultat Testmiljø

7 7 Belastningsprøve - Fejlhåndtering Klassificering af fejl Kritiske fejl Ved kritiske fejl forstås fejl, der fører til væsentlig reduktion i systemets anvendelighed i forhold til brugerne, og at problemet IKKE er forhold der hører til bagateller. Kritiske fejl er også fejl, hvor kravet i forhold til anskaffelses-/driftskontrakten ikke er opfyldt. Kritiske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, og derefter implementeret og testet igen. Ikke-Kritiske fejl Ikke-kritiske fejl er fejl, der ikke kan kategoriseres som kritiske fejl. F.eks. Hvis der under test af en funktion bliver fundet en uoverensstemmelse mellem den måde systemet arbejder og det, der er beskrevet i løsningsbeskrivelsen, vil denne uoverensstemmelse blive kategoriseret som ”ikke-kritisk fejl”. Rapportering Alle afvigelser dokumenteres i problemrapporter

8 8 Belastningsprøve - Forløb Scenario 1 – Cuncurrency- / Performance prøve Teste effekten af belastning på ét regnskab X brugere gennemfører Y transaktioner pr. minut Stadig større X og Y Scenario 2 – Belastnings- / Performance prøve Teste effekten af belastning på én database server (SQL) 16 Brugere gennemfører Y transaktioner pr. minut Y øges løbende

9 9 Belastningsprøve - Accept For accept af testplanerne skal følgende som minimum opnås Alle tests er gennemført Alle kritiske fejl er rettet og testet igen Alle ikke kritiske fejl er vurderet mht. konsekvenser – og enten afhjulpet eller har begrænsede konsekvenser og en plan for afhjælpning er lagt. Samt udvalgte måleværdier

10 10 Undervisning, V. Søren Bundgaard Indledning Process A,n Process B,n Process C

11 11 Process A,n Log på med ekspedient id A Scan n varer Print byttemærker (brug knappen ”Print Alle”) Tryk Exit [Pak gaver ind – imens bruges kassen af en anden ekspedient] Der udføres ingen handling! Log på med ekspedient id A Find og åben tidligere gemt bon Vælg betalingsmidlet Kontant Indtast beløb og rund det op til nærmeste hundrede Bogfør

12 12 Process B,n Log på med ekspedient id A Scan n varer Print byttemærker (brug knappen ”Print Alle”) Vælg betalingsmidlet Kontant Acceptere forslaget til beløb og tryk Enter Bogfør

13 13 Process C Log på Scan én vare Lav til kredit Udskriv tilgodebevis Bogfør

14 14 Belastningsprøve – Scenario 1 - Testprotokol Bruger 16, 20Bruger 17,21Bruger 18, 22Bruger 19,23 A,1A,2A,1A,2 B,2B,1B,2B,1 A,2 B,1B,2B,3B,4 B,3A,1B,2B,1 B,2A,2A,3A,4 A,5A,1A,2A,1 CCCC A,3A,1A,2A,3 A,1A,2A,1A,2 A,3A,2A,3A,2 B,3B,1A,1A,2 A,1B,1B,2 A,2

15 15 Belastningsprøve – Scenario 2 - Testprotokol Bruger 1, 5, 9, 13Bruger 2, 6, 10, 14Bruger 3, 7, 11, 15Bruger 4, 8, 12, 16 A,1A,2A,1A,2 B,2B,1B,2B,1 A,2 B,1B,2B,3B,4 B,3A,1B,2B,1 B,2A,2A,3A,4 A,5A,1A,2A,1 CCCC A,3A,1A,2A,3 A,1A,2A,1A,2 A,3A,2A,3A,2 B,3B,1A,1A,2 A,1B,1B,2 A,2

16 16 EAN numre – anvendes vilkårligt !4210201220480!!5705140098232! !4210201307044!!5722003452758! !5011423105635!!3168430022034! !4210201139089!!5708784106035!


Download ppt "1 Belastningsprøve Fredag 16. september 2005. 2 Agenda Kl. 08:00Velkomst v. Allan Harding Status på Imerco projekt, v. Allan Harding Oplæg til belastningsprøve,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google