Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Holbæk kommune Proces for skolebestyrelserne i arbejdet med ny skolestruktur.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Holbæk kommune Proces for skolebestyrelserne i arbejdet med ny skolestruktur."— Præsentationens transcript:

1 Holbæk kommune Proces for skolebestyrelserne i arbejdet med ny skolestruktur

2 Baggrund for procesoplæg Holbæk kommune ønsker at inddrage de eksisterende skolebestyrelser i arbejdet omkring den ny skolestruktur. Skolebestyrelserne skal orienteres og kende til de fremtidige udfordringer man står med i Holbæk kommune og på de enkelte skoler Skolebestyrelserne skal komme med input til profil på fremtidige skoleledere, ønsker til fokusområder og derigennem sikre at det forestående arbejde i administrationen med ny skoleledelse er foreneligt med, samt godt forankret i skolebestyrelsernes grundsyn og visioner versus fremtidige udfordringer. Processen skal inddrage samtlige skolebestyrelsesmedlemmer og den skal give plads og rum til drøftelse af individuelle tanker, med fokus på at skabe et fælles afsæt, for valg af skoleleder-profil til de fremtidige skoler. Det fælles afsæt i arbejdet med nye skolebestyrelser samt afdelingsråd skal afstemmes således at der er en klar og tydelig opgavefordeling samt enighed om hvordan samarbejdet imellem ledelse, skolebestyrelse og afdelingsråd udmøntes. De nye skolebestyrelser gives forudsætninger for og hjælp til at drøfte og foreløbig beslutte deres fremtidige målsætninger, rolle og ansvar. 2

3 33 Indhold Møde á ca.1,5 times varighed med samtlige 20 skolebestyrelser Udarbejdelse af individuel leder profil/fokusområder Input til og drøftelse af struktur og samarbejdsform imellem afdelingsråd og skolebestyrelse Indhold Indledende møde med arbejdsgruppen Drøftelse af delelementerne i procesoplægget Input fra arbejdsgruppe omkring indhold og tidsramme Vedtage indhold og form af information til skolebestyrelserne omkring inddragelse i arbejdet med ny skolestruktur Indhold Fællesmøde med præsentation af de 8 individuelle kommissorier for alle skolebestyrelses- medlemmer Procesplan Opstartsmøde Analyse del 1 20 skolebestyrelser Analyse del 2 8 skolebestyrelser Del 2 Del 1 Indhold Fællesmøde og præsentation af lederprofiler, fokusområder samt fælles guidelines for struktur og samarbejde imellem skolebestyrelser og afdelingsråd Analyse og udarbejdelse af Fælles lederprofil med overordnede fokusområder Udarbejdelse af beskrivelse for samarbejdsform / struktur 8 møder á ca. 2 timers varighed med de 8 nye skolebestyrelser Udarbejdelse af kommissorium for bestyrelsen med afsæt i de overordnede mål, visioner og rammer for den enkelte skole Drøftelse af samarbejdsform jfr. Den fælles guideline for struktur og samarbejde. Sep. 2011 Okt./Nov. 2011Nov. 2011Jan./Feb. 2012Mar. 2012


Download ppt "Holbæk kommune Proces for skolebestyrelserne i arbejdet med ny skolestruktur."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google