Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Borgermøde i Stestrup Høring om fremtidig skolestruktur 13. December 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Borgermøde i Stestrup Høring om fremtidig skolestruktur 13. December 2010."— Præsentationens transcript:

1 Borgermøde i Stestrup Høring om fremtidig skolestruktur 13. December 2010

2 Dagsorden del 1 Orientering om scenarierne 19.00Velkommen – sang – baggrund for mødet 19.10Kort præsentation at Skolebestyrelsen og andre foreninger 19.15Scenarierne gennemgås 19.35Processen frem til kommunalbestyrelsens beslutning 23.2.2011 19.40 Udfordring af scenariernes fundament 19.55 Pause

3 Dagsorden del 2 Vores fælles vej frem mod en bedre skole i Holbæk kommune 20.10 Lokalområdets vision for skolestrukturen generelt i Holbæk kommune og specifikt i Stestrup 20.15 Borgerforeningen om høringssvar fra lokalområdet 20.25 Skolebestyrelsens arbejdsgrupper og tanker om høringssvar fra skolen • Høringssvargruppen, Tina (Tina/Bella/?) • Økonomigruppen, Jesper (Jesper/Tina/andre?) • Aktions- og læserbrevsgruppen, Jesper (Jesper/Lars/?) • Børnegruppen, Trine (Trine/Helen/?) • Dialoggruppen, Dan (Dan/Trine/Bella/?) • Plan C: Friskole?, Bella (Bella/Jesper/?) 20.50 Ordret er frit 21.00 Tak for i aften

4 Sang om Stestrup skole (melodi: Danmarks drenge) På en skole i midtsjælland, Hvor himlen altid er blå Går der både drenge og piger og vi er altid ovenpå der går de bedste lærere rundt, på en skole som er samlingspunkt de skal lære os alle fag, der gør os stærke hver i sær Ingen overlades til sig selv Stestrup skole den er helt speciel, (den er helt speciel) For vi er Stestrup skole og vi er kloge hver i sær når vi står sammen, alle sammen, er vi den menneskelige hær vi er Danmarks fremtid, vi vil tjene for vort land Tag blyanten frem, spids den alle ”mand” For skolen det er vejen frem.

5 Sang om Stestrup skole (melodi: Danmarks drenge) På den lange skoledag, skal vi huske at hygge os Så når det bli’ frikvarter, skal pigerne lege og drengene slås kun så længe det er for sjov og man husker først, at spørge om lov Så er der plads til alle ”mand”, på Stestrup skole i Danmarks land Ingen overlades til sig selv Stestrup skole den er helt speciel, (den er helt speciel) For vi er Stestrup skole og vi er kloge hver i sær når vi står sammen, alle sammen, er vi den menneskelige hær vi er Danmarks fremtid, vi vil tjene for vort land Tag blyanten frem, spids den alle ”mand” For skolen det er vejen frem

6 Sang om Stestrup skole (melodi: Danmarks drenge) Dansk og regning, formning og dans, i kan bare komme an Dansk og regning, formning og dans, i kan bare komme an (i kan bare komme an!) For vi er Stestrup skole og vi er kloge hver i sær når vi står sammen, alle sammen, er vi den menneskelige hær vi er Danmarks fremtid, vi vil tjene for vort land Tag blyanten frem, spids den alle ”mand” For skolen det er vejen frem. Forfatter (Per Christoffersen, 2009)

7 Baggrund for mødet Hvorfor taler vi om skolestruktur? Projektudvalget fremtidens folkeskole er jf. deres nyhedsbreve nået frem til at: • Problemet er, at kun 79,2 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse i dag. • Mål er, at 85 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2014. • Hvorfor er det kun 79,2 %? – ? Det er ikke blevet undersøgt, siger Agnete Drejer! Udvalget har haft adgang til en masse ekspert udtalelser og rapporter på området.

8 Baggrund for mødet Hvorfor taler vi om skolestruktur? • Hvad skal løse problemet? Folkeskoleelevernes kompetencer skal styrkes og Delmålene for fokusområderne er: – Faglig læring • Eleverne klarer sig godt i de første skoleår! Gode erfaringer med læsningsindsats skal overføres til matematik og naturfag i det videre skoleforløb. Fokus på elever, der trives mindre godt i traditionelle læringssituationer. – Personlig udvikling • Eleverne skal anerkendes og få hjælp til at se egne udviklingsmuligheder. – Social integration • Øget inklusion i folkeskolen. Fremme interesse- og arbejdsfællesskaber, på tværs af alder. Eleverne skal føle sig som en del af fællesskabet. – Lærernes kompetencer og læringsmiljøer skal styrkes • Relationsdannelse, AKT, klasseledelse, dialog med forældre, elever og kollegaer.

9 Baggrund for mødet Hvorfor taler vi om skolestruktur? • Hvordan skal det ske? Handleplanerne for fokusområderne er: – ? = Udvikling koster penge og disse skal findes indenfor værende budget. – Projektudvalget har derfor valgt, at bede Brøndum og Fliess regne på, hvad den enkelte skole koster og hvad den samlede økonomi er i forskellige scenarier. – Det er disse scenarier vi skal tage stilling til. Vi opfordres til, at komme med andre scenarier og input, der kan skabe de nødvendige rammer for kvalitetsløftet af folkeskolen. – Pressemeddelelse 13.12.2010, processen er ændret

10 Dagsorden del 1 Orientering om scenarierne 19.00Velkommen – sang – baggrund for mødet 19.10Kort præsentation at Skolebestyrelsen og andre foreninger 19.15Scenarierne gennemgås 19.35Processen frem til kommunalbestyrelsens beslutning 23.2.2011 19.40 Udfordring af scenariernes fundament 19.55 Pause

11 Scenarierne gennemgås • Henning vil kort gennemgå scenarierne. • I bliver præsenteret for en stor del information i løbet af meget kort tid. • Vi vil anmode om, at i gemmer jeres spørgsmål og kommentar til efter gennemgangen.

12 Scenarierne gennemgås • Hvad mener i om scenarierne? • Hvilke scenarier vil i foretrække? • Andre kommentar til scenarierne?

13 Dagsorden del 1 Orientering om scenarierne 19.00Velkommen – sang – baggrund for mødet 19.10Kort præsentation at Skolebestyrelsen og andre foreninger 19.15Scenarierne gennemgås 19.35Processen frem til kommunalbestyrelsens beslutning 23.2.2011 19.40 Udfordring af scenariernes fundament 19.55 Pause

14 Processen frem til kommunalbestyrelsens beslutning 23.2.2011 – Indtil nu 29.11.Informationsmøde for skolebestyrelserne på Elværket 8.12. Spørgetid for skolebestyrelserne med administrationen

15 Processen frem til kommunalbestyrelsens beslutning juni 2011 – fra nu af 4. januar Debatmøde med politikerne om skolens betydning for lokalområdet med KREVI (Det kommunale og regionale evalueringsinstitut) og tænketanken SOPHIA. Åbent for alle. 10. januarBeregninger for transport og renovering færdige. 20. januar Borgermøde med politikerne i Tølløse. Åbent for alle. 21. januar For-høringsfrist. Skolebestyrelsen og lokalforum er indbudte høringsparter. Alle borgere har ret til at indgive et høringssvar. 23. februar Byrådsmøde, hvor det besluttes hvilket scenarie der sendes i høring, inklusive projektudvalgets øvrige materiale Marts/aprilHøringsperiode JuniByrådet beslutter den fremtidige struktur Aug./juli 2012 Eventuelle bygninger etableres og skolerne planlægger implementering af den nye struktur fra skoleåret 2012/2013.

16 Dagsorden del 1 Orientering om scenarierne 19.00Velkommen – sang – baggrund for mødet 19.10Kort præsentation at Skolebestyrelsen og andre foreninger 19.15Scenarierne gennemgås 19.35Processen frem til kommunalbestyrelsens beslutning 23.2.2011 19.40 Udfordring af scenariernes fundament 19.55 Pause

17 Udfordring af scenariernes fundament • Baggrundsmaterialet – Fejlbehæftet befolkningsprognose – Afledte konsekvenser • Transport • Vedligehold / udbygning • Lokalområdet (boligpriser, dynamik)

18 Udfordring af scenariernes fundament • Byrådets målsætning – Fremtidens folkeskole og krav – Økonomisk fokus frem for kvalitet – Definitionen af kvalitet (er stort også godt?) – Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse

19 Udfordring af scenariernes fundament • Gennemsigtighed – Faglige resultater – Brugertilfredshed – Arbejdsmiljø – Sammenlignelig brugerinformation

20 Dagsorden del 1 Orientering om scenarierne 19.00Velkommen – sang – baggrund for mødet 19.10Kort præsentation at Skolebestyrelsen og andre foreninger 19.15Scenarierne gennemgås 19.35Processen frem til kommunalbestyrelsens beslutning 23.2.2011 19.40 Udfordring af scenariernes fundament 19.55 Pause til 20.10

21 Dagsorden del 2 Vores fælles vej frem mod en bedre skole i Holbæk kommune 20.10 Lokalområdets vision for skolestrukturen generelt i Holbæk kommune og specifikt i Stestrup 20.15 Borgerforeningen om høringssvar fra lokalområdet 20.25 Skolebestyrelsens arbejdsgrupper og tanker om høringssvar fra skolen • Høringssvargruppen, Tina (Tina/Bella/?) • Økonomigruppen, Jesper (Jesper/Tina/andre?) • Aktions- og læserbrevsgruppen, Jesper (Jesper/Lars/?) • Børnegruppen, Trine (Trine/Helen/?) • Dialoggruppen, Dan (Dan/Trine/Bella/?) • Plan C: Friskole?, Bella (Bella/Jesper/?) 20.50 Ordret er frit 21.00 Tak for i aften

22 Lokalområdets vision for skolestrukturen generelt i Holbæk kommune og specifikt i Stestrup • Holbæk kommunes vision: ”Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil” • Vi vil gerne indlede vores høringssvar med en vision, der tager udgangspunkt i kommunens visions ramme. Vi har brug for jeres input. • Hvad er vores vision ”vi skal og vil” for skoleområdet – i Holbæk? – i Stestrup?

23 Dagsorden del 2 Vores fælles vej frem mod en bedre skole i Holbæk kommune 20.10 Lokalområdets vision for skolestrukturen generelt i Holbæk kommune og specifikt i Stestrup 20.15 Borgerforeningen om høringssvar fra lokalområdet 20.25 Skolebestyrelsens arbejdsgrupper og tanker om høringssvar fra skolen • Høringssvargruppen, Tina (Tina/Bella/?) • Økonomigruppen, Jesper (Jesper/Tina/andre?) • Aktions- og læserbrevsgruppen, Jesper (Jesper/Lars/?) • Børnegruppen, Trine (Trine/Helen/?) • Dialoggruppen, Dan (Dan/Trine/Bella/?) • Plan C: Friskole?, Bella (Bella/Jesper/?) 20.50 Ordret er frit 21.00 Tak for i aften

24 Skolebestyrelsens arbejdsgrupper • Høringssvargruppen, Tina (Tina/Bella/?) • Økonomigruppen, Jesper (Jesper/Tina/andre?) • Aktions- og læserbrevsgruppen, Jesper (Jesper/Lars/?) • Børnegruppen, Trine (Trine/Helen/?)

25 Skolebestyrelsens arbejdsgrupper Dialoggruppen, Dan (Dan/Trine/Bella/?) • Facebook * Samle de små skolers bestyrelser på Facebook * Lægge samlet pres på Byråd * Koordinering af evt. happenings, demonstrationer mv. • Kontakt til presse • Postkort til politikere

26 Skolebestyrelsens arbejdsgrupper Plan C: Friskole?, Bella (Bella/Jesper/?) • Vi undersøger mulighederne for, hvis Stestrup Skole nedlægges, at etablere et friskoletilbud i bygningerne • Enten som en ny friskole eller som afdeling af en eksisterende • Undersøger regler – frister – krav

27 Dagsorden del 2 Vores fælles vej frem mod en bedre skole i Holbæk kommune 20.10 Lokalområdets vision for skolestrukturen generelt i Holbæk kommune og specifikt i Stestrup 20.15 Borgerforeningen om høringssvar fra lokalområdet 20.25 Skolebestyrelsens arbejdsgrupper og tanker om høringssvar fra skolen • Høringssvargruppen, Tina (Tina/Bella/?) • Økonomigruppen, Jesper (Jesper/Tina/andre?) • Aktions- og læserbrevsgruppen, Jesper (Jesper/Lars/?) • Børnegruppen, Trine (Trine/Helen/?) • Dialoggruppen, Dan (Dan/Trine/Bella/?) • Plan C: Friskole?, Bella (Bella/Jesper/?) 20.50 Ordret er frit 21.00 Tak for i aften


Download ppt "Borgermøde i Stestrup Høring om fremtidig skolestruktur 13. December 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google