Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Matematik. Matematik er et grundfag på 75 lektioner. Det er bestemt af de faglige udvalg indenfor de enkelte håndværksfag hvilke grundfag eleverne skal.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Matematik. Matematik er et grundfag på 75 lektioner. Det er bestemt af de faglige udvalg indenfor de enkelte håndværksfag hvilke grundfag eleverne skal."— Præsentationens transcript:

1 Matematik. Matematik er et grundfag på 75 lektioner. Det er bestemt af de faglige udvalg indenfor de enkelte håndværksfag hvilke grundfag eleverne skal have.

2 Formål: Formålet med faget er at eleverne bliver i stand til at identificerer matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglige og almen sammenhæng. Desuden skal eleverne kunne anvende matematik i praksis og kunne kommunikerer herom. Matematik skal kvalificerer eleven til at kunne foretage beregninger indenfor det relevante erhvervsområde. Endelig er det formålet at bidrage til elevens uddannelseskompetence, således at de opnår reelle og formelle forudsætninger for at kunne fortsætte en teoretisk uddannelse.

3 I faget skal der arbejdes med følgende kompetencer - Symbol og formalismekompetence - Tankegangs og repræsentationskompetencer - Modelleringskompetence - Kommunikationskompetence - Hjælpemiddelkompetence

4 Indhold for F-niveau: Generelt Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. Der skal arbejdes med matematik som løsningsmodel til praktiske problemstillinger, og derved anskueliggøre muligheder og begrænsninger ved faget.

5 Obligatoriske emne. Tal og symbolbehandling Almindelige regneoperationer med tal og symboludtryk Procentregning Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler Regning med elementære brøker Erhvervsfaglig emne Det valgte emne skal kunne finde anvendelse i forbindelse med erhvervsfaglige problemstillinger.

6 Valgfrie forløb. Geometri. Enkle plangeometriske figurer (cirkler, trekanter og firkanter) Pythaguras´ læresætning Sinus og cosinus i retvinklede trekanter Funktioner og grafer. Koordinatsystemet Forståelse og anvendelse af grafiske fremstillinger i almindelighed Ligefrem og omvendt proportionalitet med dertilhørende funktioner grafisk beskrivelser og løsninger af ligninger. Statistik Fremstilling og fortolkning af statistiske beskrivelser Præsentation af statistisk materiale i form af tabeller, diagrammer og grafer. Beregning af gennemsnit, median og kvartilsæt.

7 Dokumentation. Eleven udarbejder individuelt eller i gruppe to temaopgaver. Mindst en af de to temaopgaver skal omhandle et erhvervsmæssigt emne. Temaopgaverne skal indeholde løsning af den praktiske problemstilling samt dokumentation derfor.

8 Eksamen. Skriftlig Prøven varer to timer. Egne notater, kompendium, formelsamling samt godkendt lommeregner. Mundtlig Prøven varer ca. 30 minutter. Eksamen tager udgangspunkt i en af de to temaopgaver via lodtrækning. Der gives ingen forberedelsestid (D-niveau 30 min.).

9 Lektier. Efter behov. Hjemmeregning med afleveringspligt. Redskaber. Passer. Vinkelmåler. Lommeregner (I må ikke anvende mobiltelefon). Almindelige skriveredskaber.


Download ppt "Matematik. Matematik er et grundfag på 75 lektioner. Det er bestemt af de faglige udvalg indenfor de enkelte håndværksfag hvilke grundfag eleverne skal."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google