Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Teamlærerkursus Onsdag d. 7. september kl. 13.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Teamlærerkursus Onsdag d. 7. september kl. 13."— Præsentationens transcript:

1 Teamlærerkursus Onsdag d. 7. september kl. 13

2 Torben Rønne – matematiklærer på gymnasiet (STX)
Matematik på gymnasiet efter reformen Hvilke emner underviser vi i? Hvordan underviser vi? Hvad forventer vi af eleverne fra folkeskolen?

3 Gymnasiet efter reformen 2005
Ingen matematisk eller sproglig linje, men studieretninger Alle har matematik på mindst C-niveau Ved studentereksamen: - ca. 30 % slutter med C-niveau - ca. 40 % slutter med B-niveau - ca. 30 % slutter med A-niveau

4 Hvilke emner? Matematik C
Regningsarternes hierarki, ligningsløsning, procent og rentesregning Lineære, eksponentielle og potensfunktioner Beskrivende statistik Trigonometri Matematik B Differential- og integralregning Konkluderende statistik (chi-2-test) Matematik A Differentialligninger Vektorer

5 I begyndelsen af 1g underviser vi eleverne i tal og ligninger Regningsarternes hierarki Brøkregning Ligninger Parentesregler og kvadratsætninger Der er endog meget stor forskel på, hvad eleverne kan fra folke- skolen

6 Vi arbejder som i folke- skolen med det mate- tiske sprog i forhold til hverdags sproget.
A-niveau er selvfølgelig langt mere abstrakt end C-niveau.

7 I trigonometri er det nødvendigt at kunne løse ligninger, hvor den ubekendte står i nævneren.
De fleste formler bevises – her cosinusrelationen

8 Arbejdsformer? Modullængde på 90 min, så behov for meget variation!
Veksler mellem Tavlegennemgang af ny teori Opgaveregning (individuelt, par eller grupper) Elevfremlæggelser (par, grup- per eller for hele klassen) Elevarbejde med ny teori (fx induktivt) Temarapporter (opsamling af et emne)

9 CAS Indførelsen af CAS ved studentereksamen har ændret matematik- undervisningen meget. Ved skriftlig eksamen (B- og A-niveau) skal eleverne til en prøve uden hjælpe- midler (1 time) og en prøve med hjælpemidler (3-4 timer). Ved prøve med hjælpemidler forudsættes CAS.

10 Andet nyt efter reformen
Almen studieforberedelse: To fag arbejder sammen med emnet i centrum Valg og retfærdighed (matematik og samfundsfag) Græsk matematik (matematik og oldtidskundskab) Spilteori og Cubakrisen (matematik og historie) Harmoniske svingninger (matematik og fysik) Studieretningsprojekt: Elev skriver individuel opgave i to fag over 2 uger Ægyptisk matematik (matematik og historie) Enigma kodning (matematik og historie) Det gyldne snit (matematik og dansk) Relativitetsteori (matematik og fysik)

11 Forventninger til nye elever?
Fortrolighed med tal og regningsarter Fortrolighed med ligningsløsning Fortrolighed med grafer og geometri Kendskab til symbolnotation Glæde ved matematik 


Download ppt "Teamlærerkursus Onsdag d. 7. september kl. 13."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google