Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til workshoppen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til workshoppen"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til workshoppen
Matematikhistorier

2 Matematikhistorier på mellemtrinnet

3 Matematikhistorier Eleverne fortæller matematikhistorier I læseplanen for matematik for klasse står der om repræsentations og kommunikationskompetencerne: Det er især gennem dialogen ..., at læreren kan udfordre elever, der arbejder med samme faglige indhold på forskellige niveauer. Der er i læseplanen lagt op til at eleverne får sat ord på de matematiske begreber, for derigennem at få konstrueret deres matematiske kompetencer. På seancen her bliver der vist, hvordan man kan anvende digitale samarbejdsværktøjer og optagerværktøjet på de interaktive tavler til at tilgodese kommunikations- og repræsentationsværktøjerne i matematikundervisningen.

4 Program Vise eksempler fra forløbet (division – vinkler - multiplikation)Wiki Beskrivelse af undervisningsforløbet – herunder mål og opgaver Hands on Gæt et ord SmartBoard-optageren Vejledning til oprettelse af Wiki Vejledning til Skoletube, youtube eller uni-server

5 Mål Målet med dette undervisningsforløb har været at repetere årets pensum ved at arbejde med og beskrive forskellige matematiske begreber: At lave en matematikhistorie At benytte symbolsprog og fagsprog At stille en opgave til kammeraterne At lave illustrationer At forklare og beskrive vhj. af SmartBoard-optageren At arbejde med Wikien

6 Tegning, billeder, fotografier Manipulering med konkrete materialer
Multiplikation Gange så mange Gange så meget Gange så stor Gange så lang Gange så høj Gange så tyk Gange så tung Gange så dyr Gange så gammel Hver, hvert, en, et. I alt, til sammen Det dobbelte Det halve Dobbelt så stor Halv så stor Dobbelt så høj Halv så høj Dobbelt så dyr Halv så dyr Dobbelt så gammel Halv så gammel Begreb (forestillinger, billeder og tale Symbol- og fagsprog 4.3, 4 x 3, 4*3 Produkt Multiplikation Repræsentationer Tegning, billeder, fotografier Manipulering med konkrete materialer

7 Matematiske kompetencer
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning, egne repræsentationer og erhvervet matematisk viden og kunnen (problembehandlingskompetence) opstille, behandle, afkode og analysere enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegninger, diagrammer (modelleringskompetence) udtænke og gennemføre uformelle og enkle formelle matematiske ræsonnementer og følge mundtlige og enkle skriftlige argumenter (ræsonnementskompetence) bruge uformelle og formelle repræsentationsformer og forstå deres indbyrdes forbindelser (repræsentationskompetence) afkode og anvende matematiske symboler, herunder variable og enkle formler samt oversætte mellem dagligsprog og symbolsprog (symbolbehandlingskompetence) sætte sig ind i og udtrykke sig såvel mundtligt som skriftligt om fremgangsmåder og løsninger i forbindelse med matematiske problemstillinger (kommunikationskompetence) kende, vælge og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge (hjælpemiddelkompetence)

8 Arbejdsforløbet Eleverne er sammen to og to og får tildelt et matematisk begreb Alle elever udfylder “Gæt et ord” på elevIntra Eleverne arbejder med opgaverne I Wikien Lave Video i SmartBoard - optageren Besvare anden gang ”Gæt et ord” på ElevIntra Eleverne læser hinandens besvarelser i Wikien – løser opgaver og kommer med kommentarer


Download ppt "Velkommen til workshoppen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google