Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Andreas Nielsen – Kalbyrisskolen 2010.  Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Andreas Nielsen – Kalbyrisskolen 2010.  Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men."— Præsentationens transcript:

1 Andreas Nielsen – Kalbyrisskolen 2010

2  Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder

3  Matematiske kompetencer.  Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse.  Matematiske arbejdsmåder.

4  Tankegangskompetence  stille spørgsmål, som er karakteristiske for matematik og have blik for hvilke typer af svar, som kan forventes  Problembehandlingskompetence  erkende, formulere, afgrænse og løse matematiske problemer og vurdere løsningerne  Modelleringskompetence  udføre matematisk modellering og afkode, tolke, analysere og vurdere matematiske modeller  Ræsonnementskompetence  udtænke og gennemføre egne ræsonnementer til begrundelse af matematiske påstande og følge og vurdere andres matematiske ræsonnementer

5  Repræsentationskompetence  danne, forstå og anvende forskellige repræsentationer af matematiske objekter, begreber, situationer eller problemer  Symbolbehandlingskompetence  forstå og afkode symbolsprog og formler og oversætte mellem dagligsprog og matematisk symbolsprog  Kommunikationskompetence  udtrykke sig om matematiske spørgsmål og aktiviteter på forskellige måder, indgå i dialog og fortolke andres matematiske kommunikation  Hjælpemiddelkompetence  kende, vælge og anvende hjælpemidler i arbejdet med matematik, herunder it, og have indblik i deres muligheder og begrænsninger

6 Hvor finder jeg trinmålene? Følg dette link og se trinmålene listet op.

7  Brug af lommeregner og computer vil indgå som en del af undervisningen, både som hjælpemiddel og som læringsmiddel til udvikling af en større matematisk forståelse.  Computeren vil også give den enkelte mulighed for at få trænet sine færdigheder vha. udvalgte træningsprogrammer. Følg dette link for at downloade skolens programpakke Følg dette link for at downloade skolens programpakke

8  Link: Børn og unge i virtuelle verdenerBørn og unge i virtuelle verdener

9  Uge 33-35: Hele tal.  Uge 36-38: Koordinatsystemet  Uge 39-44: Brøker (uge 41 er sundhedsuge, uge 42 er efterårsferie)  Uge 45-47: Geometriske navne

10  Uge 48-50: Multiplikation  Uge 1-4: Tabeller og diagrammer  Uge 5-9: Division (uge 7 er vinterferie)  Uge 10-13: Arealberegning

11  Uge 14-18: Decimaltal (uge 15 er emneuge)  Uge 19-21: Valg af regningsart  Uge 22-25: Undersøgelser


Download ppt "Andreas Nielsen – Kalbyrisskolen 2010.  Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google