Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan påvirker NemKonto din hverdag…?. NemKonto, hvornår?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan påvirker NemKonto din hverdag…?. NemKonto, hvornår?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan påvirker NemKonto din hverdag…?

2 NemKonto, hvornår?

3 Sikring af datakvalitet i egne registreringer Hvad:Sikre at myndighedernes betalinger til NKS indeholder korrekte CPR/CVR/P/SE-numre Hvorfor:Fordi en betaling skal være påført en identifikation af modtageren, for at den kan overføres til modtagerens konto. Hvis identifikationer ikke er korrekte, vil NKS overføre betalingen til en forkert NemKonto Hvordan: sikre at myndighedernes registreringer af CPR/CVR/P/SE- numre er korrekte Hvornår: Iværksættes hurtigst muligt og vil være en løbende proces

4 Afsendelse af betalinger til NemKontoSystemet Hvad:Der skal indføres en ny arbejdsgang i forbindelse afsendelse af betalinger Hvorfor:Fordi der kommer et ekstra ”led” i form af NKS, som påfører modtagerens NemKonto, inden NKS sender betalingen videre til myndighedens pengeinstituttet Afhængigt af: - hvilket system, der sender betalingerne - hvilket pengeinstitut, myndigheden bruger Hvordan: indret udbetalingskørsler i overensstemmelse med tidspunkterne Hvornår: 7. november 2005, når NemKonto træder i kraft

5 Tilpasning af arbejdsgange Hvad:Arbejdsgange i forbindelse med udbetalinger skal tilpasses overgangen til NemKonto Hvorfor:Fordi overgangen til NemKonto betyder ændring af bl.a.: - opdatering af kontonumre - fejl, forespørgsler og standsning i forbindelse med udb. - fremsendelse af betalinger Hvordan: medvirke i analyse af berørte arbejdsgange medvirke ved afklaring af nye arbejdsgange medvirke til at forankre nye arbejdsgange i berørte kontorer/områder Hvornår: Hurtigst muligt og helst inden 15. august 2005

6 Opdatering af kontonumre Hvad:I særlige tilfælde skal myndigheden opdatere kontooplysninger Hvorfor:Ikke alle har en NemKonto, når NemKonto træder i kraft: - unge, der endnu ikke har modtaget en offentlig udbetaling - borgere og virksomheder der kommer til eller skifter pengeinstitut Hvordan: hold dig orienteret om NemKonto sikre dig at du ved, hvordan NK opdateres Hvornår: Inden 15. august 2005

7 Indberetning af specifikke konti Hvad:I visse situationer skal der indberettes specifikke konti – disse konti vedligeholdes udelukkende af myndigheden Hvorfor:Hvis en modtager ønsker, at en særlig udbetaling går ind på en særlig konto – for eksempel af hensyn til kreditorbeskyttelse Hvordan: Hvornår: Inden 15. august 2005 hold dig orienteret om NemKonto sikre dig at du ved, hvordan en specifik konto opdateres

8 Håndtering af fejl, forespørgsler og standsning af udbetalinger Hvad:Når NemKonto er trådt i kraft, skal myndighederne kunne håndtere fejl, forespørgsler og standsninger af udbetalinger Hvorfor:Fejl og spørgsmål kan ikke undgås - manglende NemKonto kan betyde checkudbetaling eller returnering af betalingen - myndigheden kan muligvis ikke se i egne systemer, til hvilken konto udbetalingen er sket Hvordan: sikre dig at du er i stand til at håndtere fejl, forespørgsler og standsninger del informationer med dine kollegaer Hvornår: 7. november 2005

9 Intern informationsindsats Hvad:Alle medarbejdere skal være informeret om, hvad NemKonto betyder for dem Hvorfor:Fordi overgangen til NemKonto i et vist omfang vil berøre alle de medarbejdere, der arbejder med udbetalinger Hvordan: medvirke i forbindelse med informationsindsatsen interne informationsmøder? www.nemkonto.dk, nyhedsbreve og nyhedsmailswww.nemkonto.dk Hvornår: Iværksættes hurtigst muligt og foregår sideløbende med implementeringen af NemKonto

10 Ekstern informationsindsats Hvad:Du opfordres til at informere ”egne” borgere og virksomheder Hvorfor: Fordi myndigheden typisk vil være borgernes/virksomhedernes indgang til det offentlige Hvordan: medvirke til at den eksterne kommunikationsindsats håndteres i myndigheden medvirke til afdækning af mulig anvendelse af myndighedens eksisterende medier informationsmateriale fra www.nemkonto.dkwww.nemkonto.dk Hvornår: Iværksættes hurtigst muligt og foregår sideløbende med implementeringen af NemKonto

11 Håndtering af borgere uden almindelig pengeinstitutkonto Hvad:Der skal lægges en strategi for, hvordan myndigheden vil håndtere udbetalingerne til borgere uden en almindelig pengeinstitutkonto Hvorfor:Fordi kontantkasserne lukker med indførelsen af NemKonto Hvordan: intern og eksterne informationsindsats medvirke til at alle, der har eller kan få en pengeinst.konto, får en NK medvirke til at der etableres løsninger for den svageste gruppe ”Når kontantkassen lukker” erfaringsudveksling Hvornår: Med det samme…

12 Ændring af blanketter, brevtekster m.m. Hvad:Tekster vedrørende udbetalinger ændres, så indholdet svarer til de ændringer, NemKonto medfører Hvorfor:Fordi der for eksempel ikke længere skal stå, at et beløb udbetales til et bestemt kontonummer. Eller at modtagere skal skrive deres kontonumre på ansøgningsformularer m.m. Standardtekst: ”Pengene vil blive udbetalt via din NemKonto” Hvordan: medvirke til kontrol og ændringer af skrivelser, der omhandler udbetalinger, kontonumre m.m. Hvornår: 7. november 2005 – men opgaven er tidskrævende…

13 Oprettelse af medarbejdere som autoriserede brugere med medarbejdercertifikat (digital signatur) Hvad:Enhver medarbejder, der skal bruge NKS, skal oprettes som autoriseret bruger og have et medarbejdercertifikat Hvorfor:Fordi medarbejderen ellers ikke kan logge på www.nemkonto.dkwww.nemkonto.dk Hvordan: sørg for at du har de nødvendige autorisationer sørg for at få et medarbejdercertifikat Hvornår: Inden sommerferien, da alle bør være klar 15. august 2005

14 Oplæring i NemKontoSystemet Hvad:Enhver medarbejder, der skal bruge NKS, skal være i stand til at bruge systemet Hvorfor:Tjaee… Hvordan: lær at arbejde i NKS vejledninger fra www.nemkonto.dkwww.nemkonto.dk opsamle yderligere spørgsmål og kontakt koordinator Hvornår: Inden sommerferien, da alle bør være klar 15. august 2005

15 44 60 + NTME Fra 13. juni 2005 support@nemkonto.dk


Download ppt "Hvordan påvirker NemKonto din hverdag…?. NemKonto, hvornår?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google