Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

22-06-20141 Frivillige it-opgaver i lokalbestyrelsen og i distriktet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "22-06-20141 Frivillige it-opgaver i lokalbestyrelsen og i distriktet."— Præsentationens transcript:

1 22-06-20141 Frivillige it-opgaver i lokalbestyrelsen og i distriktet

2 22-06-20142 Lokalbestyrelsen udpeger en IT kontaktperson, der har til opgave at: Lokalbestyrelsen udpeger en IT kontaktperson, der har til opgave at: IT kontaktperson I samarbejde med lokal- bestyrelsen etablere IT undervisning i lokalområdet efter behov. Evt. i sam- arbejde med andre undervisningsudbydere. Løbende undersøge lokalområ- dets aktuelle IT undervisnings- tilbud for ældre. Støtte distriktets gennemførelse af Informationsmøder for ældre medborgere, der endnu ikke be- nytter IT. Støtte lokalbestyrelsen i benyttelsen af PC og Internet. Være orienteret om lokalbestyrelsens PC udstyr (hardware og software). Holde IT koordinatoren i distriktet orienteret om IT udviklingen i lokalbestyrelsen og IT aktiviteter i lokalområdet. Deltage i distriktets og sekretaria- tets IT kontaktmøder og kurser.

3 22-06-20143 Samle lokalbestyrelsernes IT kontaktpersoner, områderedaktøren, IT Informationsmøde undervisere og PC Support kontakt- personen til erfarings- udvekslings møder. Deltage i distriktets møder og sekretariatets IT kontaktmøder og kurser. Distriktet vælger en IT koordinator efter indstilling fra lokalbestyrelsernes IT kontaktpersoner, der har til opgave at: IT koordinator Støtte og motivere lokalbestyrelsernes IT kontakt- personer i deres opgaver. Samarbejde med lokalbestyrelsernes IT kontakt- personer. Holde sig orienteret om aktuelle undervisningstilbud og andre IT aktiviteter for ældre i distriktets område. Samarbejde med distriktets lokal- bestyrelser, at stå for planlægning og gennemførelse af IT Informa- tionsmøder for ældre medborgere, der endnu ikke benytter IT. Efter behov rekruttere lokale under- visere til IT Informationsmøder. Støtte og motivere distriktet i benyttelsen af PC, Internet og etablere undervisning efter behov.

4 22-06-20144 Vedrørende frivillige it-opgaver lokalt og på distriktsniveau Det er lokalbestyrelsens ansvar at uddelegere de lokale it opgaver til de rette frivillige (it-kontaktperson, sekretær, kassserer, redaktør, webmaster, m.fl.) Der er i det følgende ikke sat ”kasketter” på hvem der skal udføre opgaverne.

5 22-06-20145 IT i lokalbestyrelsen •Motivere frivillige til at bruge it – til kontakt til medlemmer, frivillige, offentligheden, pressen og sekretariatet •Motivere lokalbestyrelserne til at gøre sig synlige via deres lokale hjemmeside •Støtte den lokale webmaster •Opfordre til brug af den landsdækkende hjemmeside •Vejledning af medlemmer ift brug af offentlige hjemmesider •Fremme undervisning af borgere / medlemmer (herunder være orienteret om lokale undervisningstilbud) •Holde sig orienteret om aktuelle undervisningstilbud – ikke mindst set ift. at det offentlige hyppigere og hyppigere henvender sig til den ”digitale” borgere

6 22-06-20146 IT i lokalbestyrelsen •Registrere frivillige og frivilligaktiviteter •Økonomistyring og regnskab •Deltage i it mødeaktiviteter såvel på distriktsniveau som i sekretariatet •Kursusadminstration/projektledelse (til- og afmeldinger til udflugter, ture, motion osv.) •Deltageroversigt •Online betaling til aktiviteter •Sikre brug af LÆS’ officielle layoutdesign/Brand •Layout af lokalblad/bladfremstilling •”Det sker” input (i det omfang det handler om it) •PC-hjemmebesøg (med leder og fastsatte retningsliner som SH-besøgstjeneste)

7 22-06-20147 IT i lokalbestyrelsen •Anskaffelse, registrering og bortskaffelse af it udstyr i lokalbestyrelsen •Sikkerhedsmæssig vedligeholdelse af udstyr (virusbeskyttelse osv.) •Oprette e-mail adresse til lokalbestyrelsen •Anskaffelse af hardware og software •Behovsanalyse ift. hvilke it kurser, frivillige har brug for •Arrangere it kurser for LB frivillige •Lokal it support til LB frivillige •Beskrive hvem der gør hvad og hvordan (grønspættebog/opgavebeskrivelser for LK frivillige)

8 22-06-20148 IT i distriktet •Sikre vidensdeling og erfaringsudveksling mellem it kontaktpersoner, herunder arrangere møder •Undersøge frivilliges it kursus behov •Arrangere it kurser på distriktsniveau, herunder webmasterkurser •Sikre at lokalbestyrelserne bruger it – gennem it kontaktpersonerne m.v. •Understøtte it-anvendelse ved temadage •Fremme udviklingen af lokale hjemmesider •Ansvarlig for distriktshjemmeside •Holde sig orienteret om andre distriktshjemmesider •Fremme brugen af Ældre Sagens landsdækkende side •Støtte it koordinatoren i sine opgaver

9 22-06-20149 IT i koordinationsudvalget •Kontakt til det offentlige •Kontakt til medierne •Kontakt til sekretariatet •It kontaktpersoner bliver udpeget i lokalbestyrelsen – alle lokalbestyrelser har deres egne kontaktpersoner •Der hvor der er mere end en lokalbestyrelse i en kommune foreslås, at der udpeges en koordinator/talsmand for itkp i denne kommune •Koordinationsudvalget er ”ejer” af den nye lokale hjemmeside (på kommuneniveau) – lokalbestyrelserne står fortsat for deres egen lokale hjemmeside


Download ppt "22-06-20141 Frivillige it-opgaver i lokalbestyrelsen og i distriktet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google