Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status for Økonomisk Balance og Økonomistyirng17. december 2006 Status for Økonomisk Balance og Økonomistyring Regnskab 2006 Redegørelse for årsagerne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status for Økonomisk Balance og Økonomistyirng17. december 2006 Status for Økonomisk Balance og Økonomistyring Regnskab 2006 Redegørelse for årsagerne."— Præsentationens transcript:

1 Status for Økonomisk Balance og Økonomistyirng17. december 2006 Status for Økonomisk Balance og Økonomistyring Regnskab 2006 Redegørelse for årsagerne til de økonomiske problemer Redegørelsen bliver fremsendt til BUU i uge 49 (som en del af forberedelse til BUU-mødet 13.12.06) Administrative besparelser (løn og drift) i centralforvaltning og i distrikter Besparelser er iværksat i centralforvaltning bl.a. gennem nedlæggelse af 46 stillinger. Der fastholdes et kvalificeret ansættelsesstop frem til 1. april 2007. Udsættelse af udgiftsposter, tilbageholdenhed, inkl. udmøntning af puljer Alle enheder er blevet bedt om at udvise tilbageholdenhed i udgiftsforbruget. Sikring af alle indtægter/udgifter vedrørende køb/salg af pladser Der er etableret en task force for at sikre at alle regningskrav, bliver opkrævet for regnskabsåret 2006 og alle regninger betalt Afslutning af decentrale årsregnskaber før afslutningen af BUF-regnskabet Institutioners, skolers og distrikters årsregnskaber skal være afsluttede, når BUF-regnskabet afsluttes

2 Status for Økonomisk Balance og Økonomistyirng27. december 2006 Status for Økonomisk Balance og Økonomistyring Budget 2007 Medfinansiering af FFA m.v. Udvalget besluttede den 15. oktober 2006 medfinansiering af FFA m.v. Der udestår dog fortsat afklaring af hvorvidt besparelsen på observationskolonier kan realiseres i 2007. Rammeafstemning Der er forud for udmøntningen af budget 2007 foretaget en afstemning af interne budgetter/aktivitetsniveau i forhold til de bevillingsmæssige rammer. Resultatet af dette arbejde er indarbejdet i forhold til udmøntning af budget 2007 som behandles på BUU-mødet den 13.12.06 Udmøntning af budget 2007 Forslag til udmøntning behandles på BUU-mødet 13.12.06. Indstillingen skal sikre, at udvalget i udgangspunktet melder et budget ud der er i balance, samt at forvaltningen fremkommer med forslag til finansiering af afgivelser mellem intern budgettering og de bevillingsmæssige rammer. Der er usikkerhed om hvorvidt det er muligt inden jul at finde fuld finansiering. Budgetvejledninger m.v. Udmelding af entydige budgetrammer til skoler/institutioner m.fl., med klare og forståelige budgetteringsforudsætninger før jul Revision af budgetudmeldingsmodeller På F&K-området søges en harmonisering af budgetmodellen så den i højere grad matcher daginstitutionsmodellen. På skoleområdet søges en model som beregner øvrige driftsudgifter med udgangspunkt i enhedspriser. Disse to forslag behandles på BUU-mødet 13.12.06 som en del af ”Udmøntningen af budget 2007”. I januar-februar 2007 arbejder der på en ny budgetmodel for børnehaveklasseledere og på at få implementeret fase 2 af den nye budgetmodel på skoleområdet (hvor alt udmeldes i kr/øre m.v.). I samme periode arbejdes der på en harmonisering af pladspriserne på basispladser. Frem mod 1. januar 2008 arbejdes der på en egentlig pladsprismodel på skoleområdet.

3 Status for Økonomisk Balance og Økonomistyirng37. december 2006 Status for Økonomisk Balance og Økonomistyring Budget 2008 Bidrag til Prioriteringsrum 2008 Første leverance er fremsendt til ØKF og generel status er foretaget i kredsen af adm.direktører 30-12-06. Arbejdsopgaverne i relation til Prioriteringsrum 2008 følger planen. Næste deadline er den 15. december. HSU orienteres om budgetprocessen den 8.12.06. Ny økonomistyringsmodel Design af årshjul for budgetstyringsprocessen Der pågår pt. design af årshjul for budgetstyringsprocesserne for alle niveauer i BUF. Årshjulet vil blive tilrettelagt efter, at informationer og budgetudmeldinger så vidt muligt foreligger før beslutninger om dispositioner træffes. Budgetstyring Der pågår pt. design af budgetstyringen. Der arbejdes mod en forenkling af styringen og entydigt budgetansvar, der kobles til det faglige ansvar. Pr. 15. dec. vil de overordnede rammer for den fremtidige styring foreligge. Puljestyring: Puljer skal i størst muligt omfang udmeldes decentralt Der pågår pt. design af puljestyringen. Under workshops’ene er det blevet tydeligt, at der er behov for en reduktion af puljer på nogle områder, mens andre puljer er nødvendige for økonomistyringen. Forholdet mellem midler udmeldt via faste driftsmidler og via enhedspriser revideres Hvad der skal indgå i enhedspriserne på forvaltningsniveau og på decentralt niveau er ved at blive revideret. Herunder skal der tages stilling til, hvilke dele af de decentrale budgetter, der meldes ud via faste driftsmidler, og hvad der meldes ud via enhedspriserne. Behandles på BUU-mødet 13.12.06 som en del af udmøntningen af budget 2007 Forbedring af understøttelsen af de budgetansvarlige Gennem vejledninger, instrukser og undervisning vil de budgetansvarlige bliver understøttet i deres arbejde. Designarbejdet er pt. i gang.


Download ppt "Status for Økonomisk Balance og Økonomistyirng17. december 2006 Status for Økonomisk Balance og Økonomistyring Regnskab 2006 Redegørelse for årsagerne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google