Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Personlighed vs. selv´er Roller vs. positioner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Personlighed vs. selv´er Roller vs. positioner"— Præsentationens transcript:

1 Personlighed vs. selv´er Roller vs. positioner
Set ifht.: Gitte Haslebo Kap 2 og 3

2 Personlighed vs. selv´er
Personlighed opfattes den væremåde og adfærd, som sætter et menneske i stand til at handle og skabe sin egen fremtid på grundlag af en kerne af markante og stabile karaktertræk. Der er tale om et samspil mellem nedarvede karaktertræk og et samspil med omgivelserne. Selvet skabes i relationer mellem mennesker som et resultat af kommunikation og magtforhold – det vi kan kalde for referenceforhold. Ud fra vores relationer til hinanden danner vi mange ”selv´er” eller identiteter. En person kan tale med mange stemmer og fremtræde på forskellige måder afhængig af situationen og de andre tilstedeværende personer.

3 Personlighed Kerne Personlighed Rolle(r) Person Politiske rammer
Økonomiske rammer Kulturelle rammer Sociale rammer Omverden Mennesket som en autonom enhed - adskilt fra omverdenen Kilde: Baseret på:: Theodore Mischel (red.): Psychological and Philosophical Issues. Totowa, New Jersey: Roman and Littlefield, 1977, og Derek Rollinson: Organisational Behaviour and Analysis, Prentice Hall, 2005.

4 Selv´er Dit job: 1… 2… Chef Det daglige job Gruppens menings-dannelse

5 Rolle vs. position En rolle er kendetegnet ved de forventninger, som omverdenen har til en persons adfærd. Omvendt kan en person gennem sine handlinger også skabe forventninger i omgivelserne om fremtidigt at påtage sig samme adfærd eller rolle. I begge tilfælde skabes rollen gennem forventninger udefra. Ved position forstås det perspektiv man selv vælger som udgangspunkt i en specifik kommunikation. Valget af perspektiv vil afhænge af det magtforhold og den kommunikationsform, der er gældende i situationen.

6 Rolle vs. positioner Leder Lederen ser sig selv i rollen, som den der sætter rammerne for medarbejder-udvikling (hjerte- position) (hjerne- Lederen er i stand til at indtage forskellige positioner i sin kommunikation med medarbejderen om dennes udvikling Ramme for udvikling Medarbejdere Medarbejder

7 Grov tilnærmelse! Åbne systemer Personlighed Roller Ydrestyring
Realisme Hverdagsforståelse Objektivisme Lukkede/åbne systemer Selv´er Positioner Indrestyring Konstruktionisme Subjektivisme

8 Åbne systemer Moderne organisationsteori Morgans organisme metafor
Systemet tilpasser sig omgivelserne Ydrestyring er mulig ”Håndtaget sidder udvendig” System Omverden

9 Lukkede (og åbne) systemer
Postmoderne organisationsteorier Morgans hjerne metafor Systemet er selvskabende Indrestyring ud fra erkendelse af forstyrrelser ”Håndtaget sidder indvendig” For lille Tilpas System For stor Omverden

10 Ydrestyring vs. indrestyring
Set ifht Gitte Haslebo s. 52 Objektivisme er rettet mod at forstå den ydre verden Subjektivisme er rettet mod den indre verden 3. mulighed: Mennesket er en del af omgivelserne

11 Realisme vs. Konstruktionisme
1. Valg af metode/opgavetype: Positivisme/Realisme Socialkonstruktionisme Analytisk System Aktør Tankegang Tankegang Tankegang Kvantitative metoder Kvalitative metoder Synopsis Case Essay 2. Valg af perspektiv: Objektivt Subjektivt (distance) (engagement)

12 Valg af opgavetype: 3. mulighed: Mennesket er en del af omgivelserne
1. Valg af metode/opgavetype: Positivisme/Realisme Socialkonstruktionisme Analytisk System Aktør Tankegang Tankegang Tankegang Kvantitative metoder Kvalitative metoder Synopsis Case Essay 2. Valg af perspektiv: Objektivt Subjektivt (distance) (engagement)

13 Gruppeopgave Klargør jeres holdning til indre- og ydrestyring
Hvad betyder det for jeres læringsstil(e) Hvad kan du selv gøre ifht egen læring?


Download ppt "Personlighed vs. selv´er Roller vs. positioner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google