Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Erik Staunstrup Christian Klinge Kapitel 1: Reservatet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Erik Staunstrup Christian Klinge Kapitel 1: Reservatet."— Præsentationens transcript:

1 Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Erik Staunstrup Christian Klinge Kapitel 1: Reservatet - Virksomheden som et reservat

2 Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Reservatet set fra satellit •Figur 1.1 Satellit-perspektiv af Vejlerne

3 Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Reservatet set fra satellit - med afgrænsninger i terrænet •Figur 1.2 Satellit-perspektiv af Vejlerne med veje

4 Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Kort over Reservatet •Figur 1.3 Kort over Vejlerne •Kilde: http://www.storke.info/Vejlerne/kort_over_vejlerne.htm

5 Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Fugletårne i Reservatet •Figur 1.4 Kort over fugletårne i Vejlerne •Han Vejle Skjulet •Kærup Holme Skjulet •Kraptårnet •Fugleskjulet ved Naturcenteret

6 Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Virksomheden som et reservat 1.Virksomheden er et sted, hvor vi tilbringer en del af vores liv – vores arbejdsliv (på træk?) 2.Kampene om at positionere sig i virksomheden, at skaffe sig en karriere, et godt job blandt gode kolleger. 3.Stunder, hvor det hele går som en leg, det er som at sejle på blankt vand. 4.Der er også i virksomheder både ”traner” og ”havørne” –Traner = kunder, konsulenter, ejere eller andre, som virksomheden ønsker skal føle sig godt hjemme –Havørne = pludselige fyringer, nedskæringer, fusioner, ejerskifte

7 Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Hvilket kort er det rigtige? •Afhængig af den leder du er, vil du vælge at kaste et forskelligt lys på virksomheden, og derved er det vidt forskellige ting, man får øje på. •Man kan ikke sige, at det ene kort er bedre end det andet, men… •Man kan sige, at de supplerer hinanden godt og hvis man lægger alle indtrykkene fra kortene sammen, får man et rimeligt nuanceret indtryk af virksomheden

8 Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Hvilken info giver kortene om virksomheden? •Satellit foto: Nøgtern gengivelse uden tolkninger •Afgrænset med veje: Fx årsregnskabet med tolkning af hvad det betyder for virksomheden •Kortet: Fx hjemmesiden med info om virksomhedens virke – suppleret med billeder, video, kampagner, osv. •Kort med fugletårne: Fx mission, vision og værdier – tolkningen overlades til den enkelte beskuer

9 Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Hvordan kan vi forklare livet i Reservatet? •Vi må erkende, at den endelige forklaring ikke er til at finde. •Vi kan finde forklaringsmåder, der giver fragmenter af billeder, men disse billeder ser ikke ud til at passe sammen som et puslespil… •Så tilbage er kun at observere situationen og så forsøge at handle i forhold til den viden, vi har som fragmenter – velvidende at det aldrig kan blive andet end et forsøg på en velovervejet handling

10 Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Hvilke muligheder har DU som leder i det daglige? •Du skal træffe valg, der kan give mening for både dig og dine omgivelser. •Du vil aldrig kunne opnå fuldstændig viden, som grundlag for dit valg af den rigtige teori, model, checkliste eller skabelon. •Du må have en ydmyghed overfor verden, og i stedet være bevidst om dit valg af tanker om ledelse som udgangspunkt for dine beslutninger.

11 Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Bevidstheden om valget •Det er ikke muligt at være i flere tårne på en gang •Det kan lade sig gøre at kravle ned fra et tårn bevæge sig over til et andet og derefter se verden derfra. •MEN – så har du jo forladt det første og ser dermed verden på ny. •Det er dette valg af ledelses-perspektiv bogen handler om!

12 Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Bevidstheden om valget •Det er dette valg af perspektiv, der i en given situation sætter rammerne for dine beslutninger. •Du kunne altid have valgt at stå i et andet tårn og dermed have haft et andet perspektiv •Det ville have givet andre muligheder og andre beslutninger.

13 Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv •Det analytiske perspektiv baserer sig på rationalitet og indsamling af data •Systemperspektivet, der baserer sig på hele virksom- heden som en stor ”organisme” •Det reflekterende perspektiv lægger vægt på, en fælles menings- dannelse som grundlag •Kvanteperspektivet er baseret på, at tilfældig- hederne i meget høj grad griber ind

14 Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv De følgende kapitler •Kapitel 2: –Kort gennemgang de enkelte perspektiver, for at danne et overblik over hvilke videnskabelige perspektiver, der ligger bag. •Kapitel 3-6: –Hvert af perspektiverne får sit eget kapitel, der vil gå dybere med analyse og vurdering af hvert enkelt perspektiv og dets anvendelse i praksis


Download ppt "Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Reservatet – ledelse og erkendelse Nyt perspektiv Erik Staunstrup Christian Klinge Kapitel 1: Reservatet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google