Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vestegnsprojektet Forebyggelsespuljens temadag 4. oktober 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vestegnsprojektet Forebyggelsespuljens temadag 4. oktober 2012"— Præsentationens transcript:

1 Vestegnsprojektet Forebyggelsespuljens temadag 4. oktober 2012
Velkommen til. Står bare i baggrunden imens folk kommer ind. Hvorfor står vi her? Hvad vil vi gerne fortælle? Vestegnsprojektet Forebyggelsespuljens temadag 4. oktober 2012 april 2017

2 Håndsoprækning/markering Almen praksis: Gul Kommuner: Rød
Dette vivar af logoer repræsenterer essensen og illustrerer kompleksisteten af at arbejde tværsektorielt. Så til at starte med, skal vi lige se, hvad vi har tilstede her i lokalet/et hurtigt overblik. Håndsoprækning/markering Almen praksis: Gul Kommuner: Rød Hospital: Blå Interesseorganisationer: lyserød Statslige institutioner: Grøn Fundamentet for et par interessante tværsektorielle timer er lagt! april 2017

3 Folkesundhedsdage 2012 - Morten Finnemann - Anja Kammacher
april 2017

4 Forløbsprogrammer på Vestegnen
Folkesundhedsdage Morten Finnemann - Anja Kammacher april 2017

5 Patient Empowerment Empowerment er et rummeligt begreb, der sætter fokus på processer, hvor igennem mennesker kan forbedre deres evne til at udvikle, overskue, kontrollere og håndtere deres ressourcer. Patient empowerment handler således om at styrke og understøtte patienters egne ressourcer og kompetencer. ”Patient Empowerment i Region Hovedstaden 2012” Udvikle Overskue Kontrollere og håndtere egne ressourcer Understøtte ressourcer og kompetencer. Folkesundhedsdage Morten Finnemann - Anja Kammacher Folkesundhedsdage Morten Finnemann - Anja Kammacher april 2017

6 ”To gange tog de os med ned i det almindelige træningscenter, hvor der også er andre folk, og der løb folk rundt på løbebånd og det hele. Og der sagde man, hvad man ville og prøvede det. Det var for at give os en puls til at komme videre når vi var færdige.” ”Vi har prøvet stavgang, cykling, rulle på bold og sådan noget. Jeg ville aldrig være kommet i et fitnesscenter, hvis jeg ikke havde været med på det der.” I en kommune valgte man at tage borgeren med ned i det lokale fitnesscenter inden de blev udsluset – så de kendte omgivelserne og dermed kunne træne selv efterfølgende ”Du kan jo godt se, at hvis man går hjem og der ikke sker mere – så er der jo ingen effekt på det.” Folkesundhedsdage Morten Finnemann - Anja Kammacher april 2017

7 Inddragelse af borgere og patienter
Gennem en patientcentreret tilgang til mødet med patienten kan den sundheds-professionelle etablere en relation med større ligeværd, hvori patientens behov og samlede livssituation er afsæt for den sundhedsfaglige viden og handlekompetence ”Patient Empowerment i Region Hovedstaden 2012” BEHOV OG SAMLEDE LIVSSITUATION ER AFSÆT I Vestegnsprojektet arbejder vi meget med sundhedspædagogik – hvordan kan vi bedst formidle viden til den enkelte borger og patient – så det gør en forskel vi vil gerne involvere og inddrage – også gerne pårørende og netværk Folkesundhedsdage Morten Finnemann - Anja Kammacher Folkesundhedsdage Morten Finnemann - Anja Kammacher april 2017

8 ”Det kan være svært at lære en gammel ræv at skide og sætte os gamle på skolebænken, det er ikke altid lige let. Nogle er mere modtagelige end andre. Første gang fiser den måske ikke lige ind, men når du så får den anden gang og har gået og tygget på det, så kan man forstå det.” Folkesundhedsdage Morten Finnemann - Anja Kammacher april 2017

9 Understøttelse af patient empowerment handler med andre ord om, at patientens stemme er tydelig i hele behandlingsforløbet, og at den sundheds- professionelle har en opgave i at bygge bro og skabe forbindelse mellem sig og patienten, så patienten føler sig hørt, set og forstået. ”Patient Empowerment i Region Hovedstaden 2012” Folkesundhedsdage Morten Finnemann - Anja Kammacher april 2017

10 Patientuddannelse målrettet sårbare borgere
”Det er vigtigt at møde deltagerne hvor de er. Særligt i forhold til kulturer – eksempelvis giver det status at køre i bil til købmanden i stedet for at gå ved de tyrkiske deltagere.” Vestegnsprojektets sårbargruppe har arbejdet med at konkretisere indsatsen overfor den gruppe af sårbare borgere og patienter, som er et særligt fokusområde i projektet Patientuddannelse målrettet sårbare borgere Udvikling af en Shared Care model Diabetesskole i moske Sundhedsbazar på Vestervænget Shared care med psykiatrien Diabetes cafe i Brøndby strand Indsats for psykisk sårbare i Tåstrup Sundhedsbazarer Tyrkisk /pakistansk diabetesskole Inddragelse er lidt anderledes her – der er mere autoritet på spil ”Til undervisning af tyrkiske borgere med T2D er det en god ide at starte undervisningen med at spørge om folk kan læse” Folkesundhedsdage Morten Finnemann - Anja Kammacher Folkesundhedsdage Morten Finnemann - Anja Kammacher april 2017

11 Forløbsprogrammer - brugerinvolvering
Folkesundhedsdage Morten Finnemann - Anja Kammacher

12 Folkesundhedsdage 2012 - Morten Finnemann - Anja Kammacher

13 Sammenhængende forløb i sundhedsfirkanten
Samarbejde mellem Patient/borger Kommunen Den praktiserende læge Hospitalerne

14 Samarbejde og organisering
”Jeg ser ikke Vestegnsprojektet som projektet, der reddede alle borgerne på Vestegnen fra kroniske sygdomme. Mere oplevet det som et bevidsthedsskabende projekt. Det er lykkes!” ”Det gode er, at vi ikke kun er formelle – men der er også vidensdeling. Vi vil hinanden. Ikke kun lade os bremse af det formelle. Der er løsningsfokus selvom formalia ikke er i orden. Lysten til hinanden – derfor er vi kommet så langt.” ”I Vestegnsprojektet er almen praksis mere synlig end andre steder”

15 Visitationsguide fra Vestegnen
Folkesundhedsdage Morten Finnemann - Anja Kammacher

16 Evaluering Citater fra en leder af et sundhedscenter
”Vi vil hellere have svømmere i vandet, end dommere på kanten.”

17 Evalueringsmodellen i Vestegnsprojektet
Brugeroplevet kvalitet Sundhedseffekt Sårbare indsatser Samarbejde og organisering Sundhedsøkonomi

18 Væsentlige overvejelser bag modellen
Hvor stor en del af projektets ressourcer skal gå til evaluering? I hvilket omfang kan evalueringen være med til at skabe forandring? Hvilke data er til rådighed? Hvad kan man forvente at sige noget om indenfor projektperioden? Hvordan skal resultaterne af evalueringen formidles: Målgruppe Forventet effekt

19 Mere info: www.sundpåvestegnen.dk www.ipls.dk
Folkesundhedsdage Morten Finnemann - Anja Kammacher Folkesundhedsdage Morten Finnemann - Anja Kammacher april 2017


Download ppt "Vestegnsprojektet Forebyggelsespuljens temadag 4. oktober 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google