Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Finsenscentret den 25. marts 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Finsenscentret den 25. marts 2014"— Præsentationens transcript:

1 Finsenscentret den 25. marts 2014
Klædt på til brugerråd Finsenscentret den 25. marts 2014 Anja Petersen Projektleder

2 Hvorfor skal I have et brugerråd på jeres afdeling ?
Fordi det giver jer et godt udgangspunkt for et mere ligeværdigt samarbejde med alle jeres patienter’ Fordi I helt sikkert kommer til at lære noget nyt – om jeres praksis – om jeres afdeling – og ikke mindst om jeres patienter og pårørnde Fordi det giver god mening Fordi I så er nød til at gøre noget nyt – noget andet – noget bedre Fordi …….. Men det ER også besværligt - og op ad bakke ind i mellem. Derfor kom godt fra start og klæd jeres brugerrepræsentanter og ansatte på til opgaven – så I får mest muligt ud af anstrengelserne – og det bedste udgangspunkt for et konstruktivt og godt samarbejde

3

4 uddannelse af brugerrepræsentanter
Nødvendigt at brugerrepræsentanterne får/ har: Grundlæggende viden om patient-bruger-perspektivet Grundlæggende viden om sundhedsvæsenet Input til hvordan arbejder man i et brugerråd Kendskab til hvordan får man indflydelse eller fremmer en sag konstruktivt Viden om rollen som repræsentant Input til hvor de kan søge mere viden selv og til steder de kan få til at støtte i deres arbejde

5

6

7 Hvem skal være med I jeres brugerråd
Hvem skal repræsentere brugerne hos jer? Patienter Pårørende Repræsentanter fra relevante patientforeninger

8 Hvem er de rigtige repræsentanter?
Afhænger af den konkrete situation/opgave, om det er bedst at have erfaringer fra et specifikt sygdomsforløb kort eller lang erfaring med sygdommen/afdelingen erfaringer fra hverdagen med syg pårørende generelt kendskab til patientforhold og interessevaretagelse HUSK der er er altid patientgrupper I ikke får repræsenteret – vær obs på hvordan I får deres udfordringer, ønsker og behov i spil

9 Hvem skal være jeres repræsentanter i brugerrådet?
Det er af stor betydning hvem der sidder som afdelingens repræsentanter Ildsjælene? Alle relevante faggrupper ? Dem der har er gode til at inddrage patienterne? Dem der har læringspotentiale? Dem der har tid? Dem der har kompetencer inden for mødeledelse og facilltering? Repræsentanter for ledelsen? Find ud af hvem der er de rigtige på jeres afdeling - og måske bliver I klogere undervejs

10 Personalet skal også klædes på til brugerrådsarbejdet
Værdier og holdninger i personale gruppen Kultur hvor patientens perspektiv tillægges vægt, hvis brugerrådet ikke skal ende som ren legitimering /pseudoinddragelse Kompetencer indenfor mødeledelse og facillitering af denne type processer Viden om rekruttering, motivering og fastholdelse af frivillige brugerrepræsentanter Afklaring af brugerrådets rammer Udvælgelse af de rigtige opgaver til brugerrådet (match mellem brugernes kompetencer /interesser/ønsker og opgaverne) Understøttelse af brugerrådets arbejde –og sikring af at arbejdet i brugerrådet får betydning i hele afdelingen

11 VIBIS kan Tilrettelægge et særligt Uddannelsesforløb for JER
ViBIS kan tilrettelægge en kursusdag eller et forløb, hvor I som afdeling bliver klædt på til at starte brugerrådsarbejdet op Jeres brugerrepræsentanter kan deltage i et patientrerpæsentantkursus med andre brugerrepræsentanter hos ViBIS eller i et særlig tilrettelagt forløb for jeres afdeling Når I er kommet i gang i brugerrådene kunne der afholdes en opfølgningsdag for personale –og brugere - sammen eller hver for sig

12 Forventningsafstemning er altid vigtig – både for patienter og personale

13 Lad brugernes stemmer blive hørt
PRØV DET – LAV ET BRUGERRÅD KAST JER UD I DET - OG SE HVAD DER SKER ELLER LAD OS HJÆLPE JER OG JERES BRUGERE MED AT BLIVE KLÆDT PÅ TIL BRUGERRÅDSARBEJDET Sammenhæng Min oplevelse er… Husk nu at… Det er vigtigt at..


Download ppt "Finsenscentret den 25. marts 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google