Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AgroTech A/S – forener viden om biologi og teknologi til et nyt vækstområde Hvor meget kan energiafgrøder nedbringe CO 2 -udledningen? Kathrine Hauge Madsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AgroTech A/S – forener viden om biologi og teknologi til et nyt vækstområde Hvor meget kan energiafgrøder nedbringe CO 2 -udledningen? Kathrine Hauge Madsen."— Præsentationens transcript:

1 AgroTech A/S – forener viden om biologi og teknologi til et nyt vækstområde Hvor meget kan energiafgrøder nedbringe CO 2 -udledningen? Kathrine Hauge Madsen khm@agrotech.dk

2 Energiafgrøder i Danmark 2007 ArtHaProcent Raps78.3442,26 Pil1.6690,06 Poppel/El670,003 Lavskov1.7800,06 Elefantgræs600,002 I alt af DK samlede landbrugsareal (2.721.000 ha) 2,39 DFFE, maj 2007

3 Hvordan kan dette beregnes? Energibalance Substitution af fossil brændsel Tab ved konvertering til energivare Frigørelse af drivhusgasser fra omsætning af næringsstoffer og kulstof i jorden Uenighed Livscyklusanalyser Afgrænsning og referencescenarier afgørende for resultat Stor variation i konklusioner!

4 Hvordan kan dette beregnes? Energibalance Substitution af fossil brændsel Tab ved konvertering til energivare Frigørelse af drivhusgasser fra omsætning af næringsstoffer og kulstof i jorden Livscyklusanalyser Afgrænsning og referencescenarier afgørende for resultat Stor variation i konklusioner!

5 Energiproduktion pr. ha C. Haldrup og K.V. Nielsen

6 Det urealistiske scenarium: Hele planteavlen bruges til energi DKs dyrkede areal: 2 721 000 ha Biomasseudbytte 11 t tørstof pr. ha, Gennemsnitlig brændværdi 14,5 MJ pr. kg v. 15% vandindhold Al fossil brændsel i kraft- og varmeproduktion erstattes af biomasse Resten af biomassen omdannes til transportsektor Samlet fortrænges: 51% af DKs energiforbrug 65% af DKs CO 2 -udledning

7 Det realistiske scenarium: Uændret foder- og fødevareprod. Biodiesel: 140.000 ha omdrift + 20.000 ha brak ~ 10% af dieselforbrug Ethanol: Kornoverskud ~ 12% af benzinforbrug (uden konv.tab ) Fast brændsel 60.000 ha med pil eller helsæd ~ 10 PJ Restbiomasse alt udnyttes ~ 165 PJ (pt. 85,4 PJ) Samlet fortrænges 189 PJ ~22% af DKs energiforbrug (stigning på 12%) 9,9 mio. t CO 2 ~17%

8 CO 2 -fortrængning med stigende inddragelse af landbrugsareal

9 Hvorfor lave en målrettet indsats? Politiken 6. juni 2007 Det ’gode eksempel’ Teknologi- og systemeksport


Download ppt "AgroTech A/S – forener viden om biologi og teknologi til et nyt vækstområde Hvor meget kan energiafgrøder nedbringe CO 2 -udledningen? Kathrine Hauge Madsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google